Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 oktober 2019

  Enskilda vägar het fråga i riksdagen

  Det finns inga stora problem med snöröjningen av enskilda vägar. Det menar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

   Infrastrukturminister Tomas Eneroth menar att snöröjningen av enskilda vägar inte är ett så stort problem. Och att ansvaret för väghållningen är de privata väghållarnas.
  Bild 1/2 Infrastrukturminister Tomas Eneroth menar att snöröjningen av enskilda vägar inte är ett så stort problem. Och att ansvaret för väghållningen är de privata väghållarnas. FOTO: Riksdagen
   Som upplägget är nu är det i princip bara de stora entreprenadföretagen som kan ta på sig uppdrag. Vilket sätter konkurrensen ur spel, menar Uno Jakobsson, ordförande för Riksförbundet enskilda vägar.
  Bild 2/2 Som upplägget är nu är det i princip bara de stora entreprenadföretagen som kan ta på sig uppdrag. Vilket sätter konkurrensen ur spel, menar Uno Jakobsson, ordförande för Riksförbundet enskilda vägar. FOTO: Mostphoto

  Statens vägar är statens ansvar och ansvaret för de enskilda vägarna de enskilda väghållarnas. Och under den gångna vintern kom det bara in en handfull samtal till Trafikverket om att snöröjningen på enskilda vägar inte fungerade. Så problemet är inte så stort. Det menade infrastrukturminister Tomas Eneroth i en interpellationsdebatt i riksdagen nyligen.

  Anledningen till debatten var en fråga från den centerpartistiska riksdagsledamoten Helena Lindahl. Hon ville veta hur ministern skulle lösa problemet med bristande snöröjning på enskilda vägar. Och hon var inte nöjd med Tomas Eneroth svar.

  Det handlar inte om att det finns problem utan att det kan bli problem underströk hon. Och att många försöker lösa problemen utan att blanda in statsmakterna, men att det då kan bli både dyrt och bristfälligt. Hon menar också att den handfull samtal som kommit in till Trafikverket bara är toppen på ett isberg.

  I Helena Lindahls motion skriver hon att ”Det är nu av stor vikt att regeringen uppdrar åt Trafikverket att utforma upphandlingar med underentreprenörer så att det är möjligt, att inom rimlig tidsram, utföra snöröjning så väl åt staten som enskilda vägsamfälligheter.”

  Vägföreningar får redan statsbidrag för att bland annat sköta snöröjning. Och staten kan inte ta ansvar för enskilda vägar, däremot samverka för att hitta så bra lösningar som möjligt, underströk Tomas Eneroth.

  Uno Jakobsson, ordförande för Riksförbundet enskilda vägar, REV, menar att ministern i någon mening har rätt när han hävdar att ansvaret för de enskilda vägarna inte är statens. Men att Trafikverkets sätt att göra upphandlingar sätter konkurrensen ur spel.

  – De gör en upphandling för en stor region och för en längre tidsperiod. Det gör att det bara är de största aktörerna som kan ge ett anbud. I stället borde det vara fler och mindre uppdrag, det skulle ge mindre lokala entreprenörer möjlighet att vara med.

  Enligt honom har det också förekommit att underentreprenörer till de stora aktörerna sagt till vissa vägföreningar att de gärna vill, men inte får, ta på sig till exempel snöröjning av mindre vägar.

  – I Trafikverkets direktiv står det inget om att en underentreprenör inte får ta på sig andra uppdrag. Men någonstans på vägen har någon sagt nej, säger Uno Jakobsson.

  Han är också engagerad i den arbetsgrupp som tittar på frågan om hur de enskilda vägarna ska skötas, inte minst vintertid, som infrastrukturministern initierat.

  Men behövs den? Tomas Eneroth tycker ju att det inte är något stort problem?

  – Eftersom vi kallats samman så tyder det på att han kanske ändå tycker att det är ett problem, säger Uno Jacobsson.

  Bakgrund:

  Trafikverket har skärpt kraven på de som röjer snö på statliga vägar. Tidsperioderna ska hållas annars kan det utkrävas viten. Det ställer till problem för boende utefter enskilda vägar eftersom snöröjaren ofta svängt in och röjt även de enskilda vägarna när han varit där, något som de nu inte får. Trafikverket har också möjlighet att GPS-kontrollera de som utför snöröjning.

  Vägsamfälligheter för enskilda vägarna får 75 procent av väghållningsutgifterna som bidrag från staten. Vägsträckan är nästan lika lång som de statliga vägarna. Det finns enligt Trafikverket cirka 23 000 väghållare för enskilda vägar i Sverige.

  Relaterade artiklar

  Till toppen