Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 december 2018

  Enorma skördeförluster i Nordkorea – 10 miljoner undernärda

  Pyongyang, Nordkorea.

  Många experter är överens om att Nordkorea i stort sett är självförsörjande på mat men trots det är drygt 10 miljoner undernärda. Dålig infrastruktur gör att maten förstörs i ladorna i stället för att hamna hos folket.

   Landskapet är vackert, men kuperat och svårt att odla. Bara 17 % av den totala landarealen går att odla. Resten består av vackra bergsområden och karga slätter.
  Landskapet är vackert, men kuperat och svårt att odla. Bara 17 % av den totala landarealen går att odla. Resten består av vackra bergsområden och karga slätter. FOTO: Niklas Kämpargård

  Nordkorea lider svårt av klimatförändringar som så sent som 2017 orsakade stora skördeförluster till följd av uteblivna regn. 2018 var skördarna något bättre även om Demokratiska folkrepubliken Korea drabbats hårt av både torka och översvämningar. För att minska risken för svält krävs en avsevärt bättre skördelogistik.

  Den korta säsongen, låga mekaniseringen inom jordbruket, dåligt utsäde och brist på gödselämnen ger betydligt lägre skördar i Nordkorea än i grannlandet i söder, Sydkorea.

   Ledarna hyllas med åtskilliga monument både i stadsmiljö och på landsbygden.
  Ledarna hyllas med åtskilliga monument både i stadsmiljö och på landsbygden. FOTO: Niklas Kämpargård

  Skörden skadas

  Samtidigt är det i första hand inte de låga skördarna som resulterar i en akut matbrist utan bristen på ett väl fungerade distributionsnät som knyter samman den inhemska produktionen med det statliga matdistributionssystemet, PDS.

  – Det kan dröja flera veckor mellan skörd och avtransport, vilket innebär att grödorna exponeras för både regn och skadedjur, säger Sven Thelin, biträdande chef för FN:s livsmedelsprogram WFP i Nordkorea.

   Majsfält i närheten av Panmunjom och den demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea.
  Majsfält i närheten av Panmunjom och den demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea. FOTO: Niklas Kämpargård

  Uppemot 50 procent förstördes

  Det som inte torkar, ruttnar eller blåser bort på rot riskerar att bli kontaminerat i skördehanteringen, där mögelsvampar kan spridas okontrollerat när skörden mixas utan ursprungskontroll. Officiella siffror från FN:s jordbruksorganisation FAO från 2014 beskriver skördeförlusten i efterhanteringen till 16 procent för ris, majs, vete och korn.

   Risfält söder om Pyongyang.
  Risfält söder om Pyongyang. FOTO: Niklas Kämpargård

  I verkligheten är siffrorna högre, ibland uppemot 50 procent, eftersom ”halvdåliga” råvaror inte räknas in i statistiken. Orsaken är oftast en haltande logistik.

  I Nordkorea finns inga egenägande bönder utan alla gårdar drivs som statliga kollektiv. Totalt sysselsätter de omkring 25 procent av landets arbetsföra befolkning. Det saknas effektiva redskap och arbetet utförs vanligtvis sittandes på huk, eller ståendes med böjda ryggar. Bara ett fåtal gårdar har tillgång till traktor, medan betydligt fler använder oxar i den dagliga driften.

   Efter skörd ligger vanligtvis majs, potatis och spannmål kvar på fälten i flera veckor innan avtransport.
  Efter skörd ligger vanligtvis majs, potatis och spannmål kvar på fälten i flera veckor innan avtransport. FOTO: Niklas Kämpargård

  Armén hjälper till

  I samband med sådd och skörd används ofta soldater i det manskrävande arbetet. Världens fjärde största armé – räknat i antal människor – har nämligen gott om folk på personallistan och tillsammans med arméns fordon blir arbetet effektivare på de allra största gårdarna.

   På landsbygden kan människor odla en stor del av sin egen mat på tilldelade odlingslotter.
  På landsbygden kan människor odla en stor del av sin egen mat på tilldelade odlingslotter. FOTO: Niklas Kämpargård

  – Det är ett bra arbete att vara bonde i Nordkorea. Det är visserligen slitsamt, i synnerhet i sådd- och skördeperiod, men alla bönder har rätt att bruka 100 kvadratmeter mark där de kan odla allt som familjen behöver, säger guiden Ri Hak, en av två tolkar som följer med ATL på resan genom landet.

  ”Behöver förfina odlingsmetoderna”

  Överallt på landsbygden syns flodbanksodlingar och uppodlade gräsmattor mellan hyreshusen. I huvudstaden Pyongyang däremot är det ingen som odlar på egen hand.

  – Vi odlar tillräckligt mycket mat i Nordkorea, men behöver förfina odlingsmetoderna för att bli mer effektiva, säger Ri Hak och menar att klimatförändringarna gör jordbruket mer utsatt för både torka och översvämningar.

   Dåligt pollinerad majsskörd som ligger utlagd på marken för att torka.
  Dåligt pollinerad majsskörd som ligger utlagd på marken för att torka. FOTO: Niklas Kämpargård

  Sojabönor allt viktigare

  Totalt brukas omkring 17 procent av den totala landmassan. Resten består av bergstrakter och karga landområden. Lantbruket är koncentrerat till de fyra distrikten runt västkustslätten där växtsäsongen är längre, bevattningsmöjligheterna bättre och jorden något mer fertil. Även på östsidan finns en smal landtunga som lämpar sig för lantbruk.

   Guiden Ri Hak arbetar för National Tourism Administration.
  Guiden Ri Hak arbetar för National Tourism Administration. FOTO: Niklas Kämpargård

  – Vi odlar framför allt ris, majs, potatis och olika sorters spannmål. Dessutom odlar vi en växande mängd sojabönor, en gröda som är populär i Korea, säger Ri Hak.

  Enligt honom odlar Nordkorea soja på mer än 100 000 hektar. En siffra som ständigt stiger. Totalt odlar Demokratiska folkrepubliken Korea enligt FN:s jordbruksorgan FAO mat på 1,84 miljoner hektar åkermark, varav 144 000 hektar brukas för fruktodlingar.

   Majsen läggs direkt vägen för att med solens hjälp torka på den heta vägbanan.
  Majsen läggs direkt vägen för att med solens hjälp torka på den heta vägbanan. FOTO: Niklas Kämpargård

  Tio miljoner riskerar undernäring

  FN riktar i första hand sina insatser i landet mot gravida och ammande kvinnor, samt barn under fem års ålder. Av Nordkoreas 24,8 miljoner invånare är eller riskerar 10,3 miljoner människor undernäring till följd av försämrade skördar. Under oktober månad 2018 levererade FN:s livsmedelsprogram WFP, World Food Program, mat åt 475 760 nordkoreaner.

  Allra värst är situationen i mindre städer där det statliga matdistributionssystemet PDS inte lyckas leverera tillräckligt mycket mat, långt under det gränsvärde som statliga myndigheter satt upp som riktvärde. Flera familjer i mindre städer tvingas leva på det släktingar på landsbygden lyckas odla fram i enkla köksträdgårdar när den statliga maten inte räcker till.

   Lastbilar som är avsedda för att hämta skörd används minst lika mycket till transporter av arbetskraft och material.
  Lastbilar som är avsedda för att hämta skörd används minst lika mycket till transporter av arbetskraft och material. FOTO: Niklas Kämpargård

  Bättre på landet

  I valet mellan stad och landsbygd är förutsättningarna betydligt bättre på landsbygden där både kunskap och mark finns att tillgå.

  – WFP producerar energikex i elva fabriker spridda över landet. WFP står för råvaror och drift, medan Nordkorea ansvarar för personalen, säger James Belgrave på WFP i Bangkok, med ansvar för Nordkorea.

  Dessutom tillhandahåller WFP barnmat.

  – Vi pratar ofta om att öka skördarna, men i första hand behöver vi diskutera hur Nordkorea kan minska svinnet och minimera skördeförlusterna, säger Sven Thelin på WFP.

  Dålig skörd 2018

  Många bedömare menar att Nordkorea egentligen är självförsörjande på mat, bortsett från det bistånd som tillhandahålls via internationella hjälporganisationer och spannmålsimport från Ryssland och Kina. Under 2018 har långvarig torka, följt av aggressiva regn, minskat skördeutvecklingsgraden med omkring 8 procent.

   Oxar och enkla oxkärror förenklar tunga transporter.
  Oxar och enkla oxkärror förenklar tunga transporter. FOTO: Niklas Kämpargård

  Vad det innebär för årsproduktionen är ännu för tidigt att säga, men det finns ständigt en risk för sviktande skördar. Dessutom ökar risken för röta och mögelsvampar när skördarna lämnas utomhus i ihållande regn.

  Behövs bättre infrastruktur

  – När det regnar mycket påverkas både grödorna och infrastrukturen negativt eftersom logistikapparaten har svårt att nå avlägsna byar när floder och vägar översvämmas, säger James Belgrave på WPF.

  – Lösningen är förmodligen inte större skördar utan bättre infrastruktur lokalt, där maten skördas, förädlas och paketeras i samma region som den odlas. Redan i dag tillåts viss handel mellan människor. Frågan är bara hur Kim Jong Un accepterar en sådan utveckling.

   Det finns bara ett fåtal traktorer i det nordkoreanska lantbruket. Nästan alla används på de största gårdarna.
  Det finns bara ett fåtal traktorer i det nordkoreanska lantbruket. Nästan alla används på de största gårdarna. FOTO: Niklas Kämpargård

  Nordkorea

  Nordkorea gränsar till Sydkorea, Kina och Ryssland och stora satsningar har gjort i Kina för att öppna upp handel med Nordkorea. En ny bro står klar över Yalufloden (Dandong) med tullfaciliteter, påfarter och infrastruktur, men på den nordkoreanska sidan har arbetet helt avslutats sedan Kim Jong Un avrättade sin ingifta farbror Jang Sung-Taek 2014. I Kina undrar man om bron någonsin kommer att komma i drift.

  • Folkmängd: 24,8 miljoner, varav 3,2 miljoner bor i huvudstaden Pyongyang.

  • Yta: 120 538 kvadratkilometer (drygt en fjärdedel av Sverige).

  • Klimat: Långa kalla vintrar (i synnerhet i norr) med nordliga och nordvästliga vindar från Sibirien. Somrarna är fuktiga, varma och regniga med inslag av monsunregn söderifrån. Klimatförändringar har inneburit att Nordkorea allt ofta drabbas av torka och återkommande översvämningar. Förmågan att bevattna är koncentrerad till dalgångarna vid floderna.

  • Undernäring: Omkring tio miljoner människor beräknas lida av undernäring.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen