Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 augusti 2017

  En tredjedel av mjölken från robot

  Nästan var femte mjölkgård i Norden har mjölkrobot.

  FOTO: Ann Lindén

  Vid årsskiftet fanns det 23 377 mjölkproducenter i Norden. Under 2016 producerade de nordiska länderna tillsammans 12,3 miljarder kilo mjölk, varav 3,8 miljarder kilo kom från kor som mjölkats i robot, skriver tidningen Bedre gardsdrift.

  Danmark har flest robotar sett till antal, men Norge har den högsta andelen AMS-besättningar.

  Sett till antalet kor är det 29 procent av korna som mjölkas med robot och det finns mjölkrobot på nästan var femte mjölkgård i Norden.

  Minskar i Sverige

  Antalet besättningar som har robotmjölkning minskar dock i Sverige och Danmark. Samtidigt fortsätter övriga nordiska länder att investera i robotmjölkning.

  Flest robotbesättningar finns i Norge, medan de flesta mjölkningsstationerna finns i Danmark. Danmark har de största robotbesättningarna, med i snitt 2,9 robotar per besättning, följt av Sverige med 1,8 mjölkningsstationer per besättning. Störst andel av mjölken kommer från robotbesättningar i Norge och Island, med 44 respektive 42 procent, skriver Tidningen Husdjur.

  Relaterade artiklar

  Till toppen