Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 april

  Emil screenar nya grödor

  Emil Olsson utmanar sig själv i odlingen och hoppas hitta nya grödor som passar i framtiden. Enbart i år testades fyra nya sorter och om ett par år tror han att han kommer att ha en känsla för vilka som skulle passa in i sin odling.

  Detta är ett reportage ur Lantmannen nr 1/2021.Vill du läsa mer om tidningen eller teckna en prenumeration? Klicka här!

  Emil Olsson förknippas med Slätte gård. Där har han 500 hektar av totalt 1 580 i odling och det är där som Slätte Ekodagar arrangeras. Men i själva verket är det Storkila Gård i trakten av Hova mellan Vänern och Vättern som är navet i det snabbt växande lantbruksföretaget och åkrarna han brukar ligger i alla riktningar inom en radie på 1,7 mil. Att Ekodagarna hålls på Slätte beror på att arealerna där är större än de intill Storkila.

   Emil Olsson i grödan quinoa.
  Emil Olsson i grödan quinoa. FOTO: Emil Olsson

  Storskalig växtodling

  Successivt har Storkila bytt skepnad med investeringar i personalutrymmen, maskinhallar, spannmålstork med lagring och den expanderande tillverkningen av gödseln Ekoväx. 2006 byggdes torkanläggningen och 2008 startade tillverkning av gödselpellets. Satsningen på gödselpellets var en del i inriktningen med Krav-certifierad växtodling från 2005 efter två säsonger med konventionell inriktning.

  Växtodlingen är både storskalig, rationell och experimentell och bedrivs i dagsläget på 1 580 hektar. Andelen höstsådda grödor är cirka 55 procent, cirka 20 procent är klövervallar och gräsfröodlingar och 25 procent vårspannmål. Upplägget ställer stora krav på kapacitet på hösten eftersom hela arealen kultiveras mellan tröskning och plöjning som inte är bevuxen med mellangröda eller vallfrögrödor plöjs.

  Vallblandningar

  All sådd, inklusive mellangrödorna, görs som bandsådd med 33 centimeters delning med System Cameleont och myllning av gödning sker i samband med radhackning med samma maskin. Mellangrödorna är i regel standard vallblandningar med gräs och baljväxter. En del sås i samband med hackning och en del efter tröskning.

  Utöver det hinner Emil Olsson även testa för honom nyare grödor på cirka fem procent av arealen. I år odlades nyare grödor på 36 hektar och inför 2021 är planen 65 hektar. Grödor som provodlats hittills till mogen skörd är solrosor, oljerättika, oljedådra och gråärt och i höst har speltvete såtts igen på 12 hektar.

  – Att odla flera obekanta grödor samtidigt är lite av en utmaning, konstaterar Emil Olsson.

  Quinoa, fröhampa, bovete och höstrybs

  Dessutom testas höstärter i samodling med höstraps. Ärterna ska tröskas ihop med rapsen och sedan rensas isär.

  – Ärter som en kompanjongröda ska avleda skadedjur och ge kväve. Det återstår att se hur de funkar ihop fram till skörd.

  Denna säsong har odlingar av quinoa, fröhampa, bovete och höstrybs tröskats. Vet du redan nu vilka grödor som ligger bra till för att få förlängt förtroende?

  – Jag lägger stor vikt vid hur grödan är att tröska. Hampa, bovete och quinoa tycks vara enklare att tröska medan gråärt är besvärligare. Men det finns andra faktorer som spelar roll, exempelvis hur bra en gröda är på att konkurrera mot ogräs. Så det är svårt att uttala sig efter ett enskilt år. Efter tre säsonger vet man lite mer.

  Utsädesmängder, gödsling och andra fakta kommer från odlingsanvisningar från handeln, från rådgivare och från nätet. Det finns en stor kunskapskälla att ta från, men hur en gröda kommer att fungera på sina egna fält kan man inte läsa sig till. Det måste utprovas och mycket av inspiration och samråd kommer från samarbetet med Olle Ryegård runt de demoytor och maskinvisningar som genomförs i samband med Ekodagarna.

   Emil Olsson och Olle Ryegård, Agroidé, är varandras idésprutor. Här konstaterar Olle att gråärterna har konkurrerat ut samodlingspartnern havre.
  Emil Olsson och Olle Ryegård, Agroidé, är varandras idésprutor. Här konstaterar Olle att gråärterna har konkurrerat ut samodlingspartnern havre. FOTO: Emil Olsson

  Behöver mycket gödsel

  – Och vi har köpt tjänster av den danske eko-rådgivaren Martin Beck.

  Samtliga nya grödor gödslas och Ekoväx 8-3-5-3 är den vanligaste produkten. Emil berättar att quinoa är en gröda som behöver mycket gödsel, cirka 100 kilo kväve för att avkasta bra. I år odlades quinoa på tre hektar och skördevaran ska kanske bli utsäde till en odling på 20 hektar nästa säsong. Det återstår alltså att se om det blir quinoa över att sälja.

  – Vi får se. Det finns inga fasta planer för avsättning. Först behöver vi veta om grödan funkar i odling.

  Bovetet blir råvara till utsäde för mellangröda. Men då det gäller oljerättika är Emil tveksam på grund av växtföljden och solrosorna gav låg skörd. Gråärterna och speltvete säljs till konsumtion och det är även tanken med oljedådran.

  – Avsättningen är inte lika säker som för de stora grödorna. Förra gången vi odlade speltvete gick det på export till ett ganska lågt pris.

  Medveten om risker

  Då det gäller utsäde till nya arter och till mellangrödor har risken att nya ogräs också följer med tagits upp som en angelägen fråga. Emils grundutsäde är importerad vara som har handlats från stora och seriösa aktörer. Det anses ge en tillförlitligare kvalitet, men innebär inte att varan är kassaskåpssäkert fri från invasiva arter som renkavle med flera arter.

  – Vi har stor respekt och kollar våra grödor men har inte hittat renkavle eller någon annan av de omtalade nya gräsen hittills. Och jag är fullt medveten om de riskerna.

  Emil tror inte att renkavle trivs i ett ekologiskt system.

  – Det finns exempel på engelska gårdar som varit total infekterade och ställt om till ekologisk odling och det verkar ha löst problemet. Spännande!

   Tröskning av fröhampa. Emil berättar att grödan tycks vara mycket konkurrensstark mot ogräs.
  Tröskning av fröhampa. Emil berättar att grödan tycks vara mycket konkurrensstark mot ogräs. FOTO: Emil Olsson

  Beror det på andelen vårsådda grödor?

  – Ja, växtföljden betyder mest, men radhackningen är nog också viktig.

  Flyghavre är ett annat fruktat ogräs som numera finns i hanterlig omfattning i svensk växtodling tack vare lagstiftning och en målmedveten strategi under flera årtionden under förra seklet. En minskad andel vårsäd och större andel höstsådda grödor missgynnar också flyghavre. Den stora andelen höstgrödor hos Emil Olsson har antagligen missgynnat flyghavre.

  – Flyghavren som vi hade förr på gården har försvunnit av ekoodlingen. 2020 var det första året vi ej hittade en enda planta på våra 1 580 hektar. Den kan ju dyka upp igen men den går iallafall att få kontroll på med eko.

  Detta är ett reportage ur Lantmannen nr 1/2021.Vill du läsa mer om tidningen eller teckna en prenumeration? Klicka här!

  Storkila gård och Slätte gård

  Läge: Hova.

  Ägare av Ekoväx AB, Slätte Gård AB, Storkila AB: Emil Olsson och Therese W Olsson.

  Gör jobbet: 20 heltidsanställda.

  Omsättning: 110-130 miljoner, 5 från skogen, 25-30 från växtodlingen och 70 miljoner från Ekoväx.

  Äger: 1 600 ha skog, 1 200 ha åker, varav 500 på Slätte.

  Total brukad areal: 1 580 ha. Fälten ligger inom en radie av 1, 7 mil. I storleksordningen 55 % höstgrödor och nya grödor på 3-5 % av total areal.

  De stora grödorna i odling: Höstvete, vårkorn, höstraps och klöverfrö.

  Tork: Tornum (dubbel satstork) och planbottentork på 1 100 m2.

  Lagring: 15 000 kubik och 5 000 kubik till, klart 2021. De nyare grödorna lagras i storsäck.

  Maskiner för växtodlingen:

  Traktorkapacitet: 6 stycken John Deere är i gång samtidigt under hela säsongen.

  Plogkapacitet: 26 skär, fördelat på 4 plogar.

  Kultivatorkapacitet: JohnDeere 11,7 m och Väderstad Swift, 8,7 m.

  Harvkapacitet: Väderstad NZA 10 m, Ferox, 9 m och en Ferox-prototyp 12 m.

  Såkapacitet: System Cameleon, i dagsläget 2 st, 10 m och 1 st 12 m. I framtiden 2 st 12 meters maskiner.

  Ogräsbekämpning: Ogräsharv och System Cameleon.

  Tröskkapacitet: Claas 760 och 770, båda 41 fot.

  Transport till torken: 3 st Metsjö Q75 + ett gäng till.

  Utsäde och gödning hanteras i storsäck.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen