Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 mars 2017

  Elmarknaden avgörs av priset på koldioxid och fossila bränslen

  Hur den svenska elmarknaden kommer att utvecklas är helt beroende av hur priset på utsläppsrätter och fossila bränslen utvecklas.

   Vindkraften ska stå för kapaciteten när kärnkraften avvecklas, men låga elpriser motverkar att ny kapacitet kommer till enligt Energimyndigheten.
  Vindkraften ska stå för kapaciteten när kärnkraften avvecklas, men låga elpriser motverkar att ny kapacitet kommer till enligt Energimyndigheten. FOTO: Ann Lindén

  Låga priser gör att målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040 riskar att missas, skriver Energimyndigheten i en rapport.

  Det är prisutvecklingen på utsläppsrätterna som företagen betalar för att släppa ut koldioxid och priset på fossila alternativkällor för elproduktion som kol och naturgas som kommer att avgöra utvecklingen på den svenska elmarknaden, både vad det gäller priser som utbyggnad av förnyelsebara energikällor, främst vindkraft, enligt en ny rapport från Energimyndigheten.

  – Beroende på hur prisantagandena ser ut i våra två scenarior kommer slå väldigt mycket på hur lönsamt det kommer att bli att investera i ny kapacitet och kan skilja på 20 TWh i kapacitet om vi får ett högt eller lågt elpris, och det är ganska mycket, säger Susanne Lindmark, projektansvarig på Energimyndigheten.

  Alternativ prognos

  Det Energimyndigheten gjort är att göra en alternativprognos till den analys EU-kommissionen gjort och som den svenska myndigheten anser ha vissa brister.

  – Vi tycker att de prisprognoser som EU-kommissionen gör är ganska höga och vi ville titta på vad som händer om de inte sticker i väg på det sätt EU-kommissionen tror, och det ger ett stort utfall på hur elproduktionen utvecklas framöver, säger Susanne Lindmark.

  Tror på stigande priser

  EU-kommissionen säger till exempel att elpriset 2030 kommer att ligga kring 42 öre/KWh. Terminspriser för 2019 handlas idag till cirka 21 öre/KWh. Men även Energimyndigheten tror på stigande priser, om än i lägre takt.

  – Vi räknar inte med lägre priser utan en viss stigning fram till 2030, i alla fall, säger Susanne Lindmark, som dock varnar för stor osäkerhet i så långa framtidsprognoser.

  Energimyndigheten förutsätter också att kärnkraften fasas ut i enlighet med politiska beslut och att låga elpriser gör det omöjligt att ny kapacitet kommer till. Istället är det främst vindkraften som ska stå för den nya kapaciteten.

  Mål äventyras

  Vid ett lågt elpris kommer också regeringens mål om en helt fossilfri elproduktion att äventyras, menar Energimyndigheten.

  – I våra långsiktiga scenarier med låga elpriser kan Sverige få problem med att nå målet om 100 procent förnybar el till 2040, säger Susanne Lindmark.

  I Energikommissions mål från december i fjol satte man också målet att Sverige ska sträva efter att förbli nettoexportör av el, men även det målet kan man missa om vi får låga elpriser. Då kanske Sverige istället är en nettoimportör av el 2050, säger Energimyndigheten.

  Relaterade artiklar

  Till toppen