Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 mars

  Ekoodlingen under allt hårdare press

  Betalningen för ekologisk spannmål har gått ned samtidigt som priserna för ekogödsel ökat, vilket minskar marginalerna i odlingen. Nu skapar coronaviruset också större osäkerhet på marknaden framåt.

  FOTO: Lupico

  Efter flera år med höga prisnivåer på ekologisk spannmål sjönk betalningen drastiskt för skörden 2019. Bakgrunden var en större omställd areal och höga skördar i hela Östersjöområdet, kombinerat med en stagnerad tillväxt i efterfrågan.

  Kvarnråg är den gröda som sjunkit mest i pris på grund av ett stort överskott på marknaden. Betalningen för all ekologisk foderspannmål är också låg.

  För Kravgrödorna höstraps, åkerböna, grynhavre, maltkorn och kvarnvete är lönsamheten fortfarande relativt god inför säsongen, visar Växtråds beräkning av täckningsbidrag som baseras på de priser som erbjuds just nu. Samtidigt skapar utbredningen av den nya coronaviruspandemin en stor osäkerhet på marknaden framåt.

  – Turbulensen till följd av utbrottet kommer att påverka även de ekologiska grödornas priser, men det är svårt att säga på vilket håll framöver, säger Anna Lindgren, växtodlingsrådgivare på Växtråd.

  Framför allt påverkas troligen de grödor där Sverige normalt är exportör, som kvarnvete, grynhavre och oljeväxter, tillägger hon.

   ”Turbulensen till följd av coronautbrottet kommer att påverka även de ekologiska grödornas priser”, säger Anna Lindgren på Växtråd.
  ”Turbulensen till följd av coronautbrottet kommer att påverka även de ekologiska grödornas priser”, säger Anna Lindgren på Växtråd. FOTO: Växtråd

  Coronautbrottet skapar också en stor osäkerhet när det gäller hur priserna på ekogödsel utvecklar sig. Inför den här säsongen har priserna stigit något jämfört med 2018–2019.

  – Den främsta anledningen är den afrikanska svinpesten som härjar i Kina. Det gör att Kina köper mycket ben- och slakteriavfall i Europa, säger Ola Rickardsson, vd på Gyllebo Gödning.

  Oförutsägbart med corona

  Slakteriavfall är råvaran till bolagets pelleterade Kravgodkända gödselmedel Biofer. Eftersom råvaran också används mycket till konsumentgödsel i EU är frågan hur coronavirusutbrottet påverkar efterfrågan.

  Om människor i högre grad håller sig hemma kan det leda till ett större trädgårdsengagemang och en ökad efterfrågan. Men samtidigt kan rädslan för att ge sig ut och handla minska efterfrågan.

  – Skapas en chock i hela samhällssystemet och människor inte har råd att handla, då måste priserna gå ner, säger Ola Rickardsson.

  Högre priser på ekogödsel

  Emil Olsson, vd på konkurrerande Ekoväx, instämmer i att priserna på ekogödsel ökat något den här säsongen. Växelkurser och efterfrågan från pälsdjursuppfödningen och pet food-industrin bestämmer prisutvecklingen, menar han. Att lägre ekologiska spannmålspriser ska få priserna på ekogödsel att gå ner, som kanske många odlare hoppas på, tror han däremot inte på.

  – Dessa faktorer är helt avgörande, så det är långt ifrån de ekologiska spannmålsprisernas utveckling som påverkar priset på ekogödsel, säger han.

  Eftersom ekologisk gödsel överlag är dyr och väger tungt i ekokalkylen blir det med pressad betalning svårare att avgöra vilka insatser som är lönsamma att göra 2020.

  – När det gäller gödslingsstrategier rekommenderar vi att satsa på de grödor som man tror kommer att ha höga priser, säger Per Ståhl, ekorådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland.

   ”Man måste vara beredd på att det svänger mycket”, säger Per Ståhl på hushållningssällskapet.
  ”Man måste vara beredd på att det svänger mycket”, säger Per Ståhl på hushållningssällskapet. FOTO: Hushållningssällskapet

  Då råg hamnar allra längst ner på den skalan kan man fråga sig om rågen överhuvudtaget ska gödslas, tillägger han.

  – Man kanske också ska satsa på grynhavren i stället för höstvetet, som ändå riskerar att bli fodervete, säger han.

  Dyra kväveinsatser

  Anna Lindgren, Växtråd, påpekar att det kan vara bra att följa med i prisutvecklingen under säsongen och hur storleken på premien mellan foderspannmål och kvarnvara utvecklas, för att kunna avgöra vilka insatser som är lönsamma. Att försöka lägga kvävekrävande grödor efter bra förfrukter är extra viktigt i år, eftersom kväveinsatserna är dyra i förhållande till betalningen.

  Att kalkylen för ekologisk spannmål är mer pressad är däremot inte unikt. För fyra–fem år sedan låg priserna på ungefär samma nivå.

  – Marknaden för ekologisk spannmål är liten och man måste vara beredd på att det svänger mycket, säger Per Ståhl på hushållningssällskapet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen