Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 maj

  Coronahot mot alla företagsstöd

  Företags- och projektstöd kan dras in om ett företag har ekonomiska problem. Den som får tillfälliga svårigheter på grund av coronakrisen bör så snart som möjligt ta kontakt med den myndighet som handlägger stödet.

   Coronakrisen kan sätta företags- och projektstöd på spel.
  Coronakrisen kan sätta företags- och projektstöd på spel. FOTO: Christine Olsson/TT

  För EU-finansierade företags- och projektstöd gäller grundprincipen att man inte ska kasta goda pengar efter dåliga. Det vill säga om ett företag är i ekonomiskt trångmål och inte bedöms ha möjlighet att uppnå syftet med stödet så ska det inte betalas ut.

  – Det är ju skattemedel som självklart ska användas till rätt ändamål, säger Tjitte De Vries, sektionschef på projekt- och företagsstödssektionen på Jordbruksverket.

  Coronapandemin har hastigt ändrat förutsättningarna radikalt för många lantbruksföretag och det finns en oro för att tillfälliga ekonomiska problem ska leda till att stöd man räknat med att få inte betalas ut.

  Individuell bedömning

  Varje ansökan bedöms för sig, bland annat genom kontroll att företaget inte har några betalningsanmärkningar. Det görs inga generella undantag från regelverket på grund av krisläget, men enligt Tjitte De Vries går det att i de enskilda bedömningarna ta hänsyn till om de ekonomiska problemen är tillfälliga och orsakade av pandemin.

  Han uppmanar den som är orolig för att få avslag att snabbt kontakta den myndighet som ansökan skickats till. Det kan beroende på stöd vara Jordbruksverket eller Länsstyrelsen.

  – I dessa tider ser vi vad vi kan lösa inom befintligt regelverk, och det finns visst utrymme där. Men det måste vara väldigt knutet till corona, och vi måste ändå kunna se att syfte och mål är uppfyllda och att det finns en väg framåt.

  För att få gårdsstöd ställs det inga krav på en ordnad ekonomi. Det är ett så kallat rättighetsstöd där den som uppfyller kriterierna för jordbruksmark är berättigad utbetalningar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen