Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 januari 2017

  Ekobönder lägger CAP-förslag

  EU:s ekologiska lantbrukare vill att direktstöden helt ersätts av betalningar för kollektiva nyttigheter och stöd för rådgivning och vissa investeringar.

   Lantbrukare som producerar kollektiva nyttigheter som djurvälfärd eller rent vatten ska betalas ur EU:s jordbruksstöd anser EU:s ekologiska lantbrukare i ett CAP-förslag.
  Lantbrukare som producerar kollektiva nyttigheter som djurvälfärd eller rent vatten ska betalas ur EU:s jordbruksstöd anser EU:s ekologiska lantbrukare i ett CAP-förslag.

  Diskussionen om nästa reform av EU:s jordbrukspolitik har kommit igång på allvar. Senast i raden att lämna förslag är Ifoam EU som representerar en rad ekologiska lantbruksorganisationer, bland dem svenska Ekologiska lantbrukarna.

  Ifoam EU vill att 80 procent av jordbruksbudgeten ska gå till att betala lantbrukare som producerar kollektiva nyttigheter, som rent vatten och hög djurvälfärd, eller koldioxidsänkor och biologisk mångfald. Till kollektiva nyttigheter räknar organisationen även att lantbruk skapar arbetstillfällen och bidrar till landsbygdens ekonomi. Betalningarna för kollektiva nyttigheter bör finansieras helt av EU, anser Ifoam EU.

  Råd och investeringar

  De resterande 20 procenten bör läggas på stödåtgärder som rådgivning, investeringar i infrastruktur, innovation och marknadsföring. Där ryms även stöd till ekologiskt lantbruk. De stöden delfinansieras av medlemsländerna, på samma sätt som landsbygdsprogrammet i dag.

  Vision för framtiden

  I ekoorganisationernas framtidsvision överförs 50 procent av direktstödsbudgeten och 10 procent av budgeten för landsbygdsprogrammet till en ny budget för kollektiva nyttigheter redan 2021. Mellan 2021 och 2034 sker en gradvis överföring av hela jordbruksbudgeten till det nya systemet. Planerna har skickats till EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

  Den andra februari öppnar EU-kommissionen en internetenkät för att samla in synpunkter på den gemensamma jordbrukspolitiken. Den kommer att vara öppen för alla.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen