Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 maj

  Efter den hävda dispensen – nu kommer skadeinsekterna

  Dispensen för växtskyddsmedlet Gaucho stoppades av domstolen i våras. Nu har de första insektskadorna på sockerbetsplantor hittats i fält.

  En fin vår i Skåne har gett sockerbetorna en tidig start. Samtidigt har vårvärmen också lockat fram skadeinsekterna.

  Det är jordloppor, trips och snigelskador som upptäckts i fälten. Förekomsten av trips har ännu inte varit så riklig att den behövt bekämpas, men för jordloppor har bekämpningströskeln uppnåtts i vissa fält i västra Skåne. Åtgärder har satts in.

  – Temperaturen var upp mot 25 grader i förra veckan och jordlopporna fullkomligt svärmade. Just i det området har man satt in pyretroider nu, säger Birger Olsson, betkonsulent på Nordic Sugar.

  Tar för brett

  För att få bäst effekt gäller det att sätta in preparaten vid den tidpunkt när jordloppan är som mest aktiv, vilket som regel är tidigt på morgonkulan när det är lite fuktigt. Det krävs också en direktträff på insekterna för att insekticiden ska ha effekt. Ofta är en upprepad bekämpning nödvändig.

  – Tyvärr slår pyretroiderna brett och tar också alla nyttoinsekter. Det har blivit vårt dilemma, säger Birger Olsson.

   Force skyddar fröet och groddplantan fram tills att den har upp till fyra örtblad.
  Force skyddar fröet och groddplantan fram tills att den har upp till fyra örtblad. FOTO: Shutterstock/TT

  Han ingår i den insektsbevakning som branschen dragit igång tillsammans med Växtskyddscentralen efter att mark- och miljödomstolen stoppat dispensen för att använda utsäde betat med Gaucho. Ett preparat som innehåller neonikotinoiden imidakloprid som är förbjuden i EU. I stället betades fröna med preparatet Force inför sådden i våras. Force skyddar fröet och groddplantan fram tills att den har upp till fyra örtblad, jämfört med Gaucho som brukade hålla fram till midsommar. Då har plantan radtäckning och blasten täcker gångarna, enligt Birger Olsson.

  – Gaucho bröts ned lite långsammare och medlet gick upp i bladen. Force är inte systemisk, säger han.

  Forceeffekten falnar

  Insektbevakningen täcker strax över 20 fält, geografiskt spridda över hela Skåne.

  Anna Gerdtsson på Växtskyddscentralen Alnarp är ute varje vecka och undersöker ett antal fält i västra delen av länet, gräver upp sockerbetsplantor, letar skador och ser om det finns insekter på dem.

  – Vi har hittat jordloppor och på andra håll finns andra skadeinsekter. Det hade vi inte sett med Gauchobetning och effekten av Force har börjat avta nu, säger Anna Gerdtsson.

   Insektbevakningen täcker strax över 20 fält, geografiskt spridda över hela Skåne.
  Insektbevakningen täcker strax över 20 fält, geografiskt spridda över hela Skåne. FOTO: Shutterstock/TT

  Det största hotet mot sockerbetan är bladlössen och betflugorna, som kommer längre fram. Då kan effekten av den alternativa utsädesbetningen märkas än tydligare.

  Väntar på lössen

  – Lite mera värme och fukt får i gång betorna och då är det ju andra insekter som gör att vi måste hålla bevakning. Första generationen av betflugan brukar komma i maj och sedan har vi lössen som dyker upp i juni, säger Anna Gerdtsson.

   – Vi har hittat jordloppor och på andra håll finns andra skadeinsekter. Det hade vi inte sett med Gauchobetning, säer Anna Gerdtsson på Växtskyddscentralen Alnarp.
  – Vi har hittat jordloppor och på andra håll finns andra skadeinsekter. Det hade vi inte sett med Gauchobetning, säer Anna Gerdtsson på Växtskyddscentralen Alnarp. FOTO: Växtskyddscentralen

  Den fina våren i södra Sverige gjorde att sådden av sockerbetan kunde göras tidigt och att de flesta fält nu åtminstone har begynnande örtblad.

  – Vi ligger bra till tidsmässigt i betodlingen, men det gör även att insekter och annat också kommer tidigt beroende på det varma vädret som varit, säger Birger Olsson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen