Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 oktober 2017

  Dyr gödsel stryper ekomarknaden

  Det råder stor brist på ekologisk gödsel. Det har lett till skenande priser samt att Livsmedelsstrategins mål om 30 procents ekologisk areal till 2030 är hotat.

   Magnus Rosenberg, ekoodlare, i Stora Köpingen.
  Magnus Rosenberg, ekoodlare, i Stora Köpingen. FOTO: Jerry Simonsson

  I dag är cirka 15 procent, eller 434 600 hektar, av landets totala åkerareal i ekologisk odling. En ökning med drygt 60 000 hektar på fem år.

  Den snabba tillväxten ställer krav på mer ekologiskt gödsel, men marknaden har inte hängt med. Det har lett till stigande priser och i vissa fall odlare som inte får tag i tillräckliga mängder högkvalitativt gödsel.

  – Med fullgott gödsel ska vi kunna ta lika höga skördar som konventionella odlare, säger Magnus Rosenberg i Strö Köpingen, som odlat ekologiskt i 17 år.

  Skenat i pris

  Men hans och andra ekoodlares problem är att gödseln som är godkänd för ekoodling har skenat i pris. Från att ha varit billigare än konventionellt kvävegödsel bara för några år sedan är det mångdubbelt dyrare i dag.

  – I dag betalar jag 30 kronor kilot för kväve medan den konventionella väl ligger kvar kring 10 kronor, säger Magnus Rosenberg.

  Det är en stor kostnadspost, men med noggrann gödselspridning och kvalitetsgödsel kan man nå resultat. Det visar Magnus Rosengren.

  – Jag har kombisått med 90 kilo kväve per hektar och fått bra skörd, nästan 5,5 ton ekomaltkorn, säger han men tillägger:

  – Men det höga priset på gödseln gör att du får räkna bort ett ton.

  FOTO: Anders Niléhn

  Stor skillnad i avkastning

  Generellt sett är det stor skillnad mellan vad konventionell och ekologisk odlad gröda förmår att avkasta.

  Enligt Jordbruksverket låg snittavkastningen för konventionellt höstvete på 6 680 kilo per hektar i fjol medan ekologiskt odlat höstvete bara gav 3 960 kilo per hektar

  Vårkorn, varav mycket går till mälterierna om de håller kvalitetskraven, gav samma år 4 750 kilo per hektar konventionellt odlad medan den ekologiska avkastade 3 101 kilo per hektar.

  Det ligger många faktorer bakom de stora skillnaderna, men tillgången till effektivt gödsel är en hämsko för ekoodlingen, menar Per Ståhl, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

  – Det börjar bli snålt om tillgången och för dem som inte är nära en biogasanläggning eller i område med mycket stallgödsel är det kött- och benmjölpellets och BioVinass som gäller och de har blivit väldigt dyra, säger Per Ståhl.

  Bekräftar prisbilden

  Han bekräftar prisbilden på kväve godkänt för ekologisk odling.

  – Du får nog räkna med mellan 30 och 40 kronor per kilo beroende på produkt och hur fosfor och kalium värdesätts. Sedan har man inte 100 procents effektivitet i kvävet som i handelsgödseln, så det är ett väldigt högt kilopris. BioVinassen ligger också i det häradet, så det gäller att få stor skördeökning för den insats man gör, säger Per Ståhl.

   Per Ståhl, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.
  Per Ståhl, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

  Det finns bara en producent av BioVinass i Sverige, Jästbolaget utanför Stockholm som producerar 5 000 ton per år.

  BioVinass kommer i flytande form, liksom rötrestprodukterna från biogasanläggningarna och det sätter geografiska gränser för hur långt det är ekonomiskt försvarbart att transportera gödseln, enligt Per Ståhl.

  – Det är många som föredrar pellets, som måste myllas ner för att bli effektiva, för de är lätta att hantera, som handelsgödsel, de har låg spridningskostnad och orsakar i stort sett ingen markpackning, fortsätter Per Ståhl.

  Ta höga skördar

  Jästbolagets vinass köps upp av Ekoväx, som tillsammans med Gyllebo Gödning också är landets två enda producenter av kött- och benmjölpellets. Det är den mest högvärdiga ekogödseln på marknaden och efterfrågas alltmer av yngre bönder som lägger om.

  – De yngre är mer inriktade på att tjäna pengar och optimera och ska man ta höga skördar då måste man gödsla, säger Ola Rickardsson, försäljnings- och marknadschef på Lantmännendelägda Gyllebo Gödning.

  De höga priserna kommer man inte åt dock, menar Ola Rickardsson.

  – Råvarupriserna som vi får från Danmark rår vi inte på, men jag gör allt får att få ner priserna, säger han. Råvarorna kan inte bli mycket dyrare annars kommer vi att få problem om några år, säger Ola Rickardsson.

  Godkända råvaror som kan ingå i ekologiskt gödsel

  – stallgödsel (vanligast)

  – rötrester från biogasanläggningar

  – kompost

  – kött- och benmjöl, (slakterirester)

  – hönsgödsel

  – fiskmjöl

  – biprodukter från jäst- och etanolframställning

  – avloppsslam (används inte i Sverige, men är tillåtet enligt EU-regler)

  4 000 kronor per hektar är kostnaden för 100 kg pelleterat kvävegödsel, exkl. spridningskostnader.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen