Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 november 2018

  Fruktad duvpest sprider sig - kan orsaka newcastle

  Duvpest, som kan orsaka newcastlesjuka hos tamfåglar, sprider sig bland vilda duvor i landet. Nu varnar Jordbruksverket och SVA för smittan.

   Duvpest är ett virus som är mycket nära besläktat med newcastlesjuka, som drabbar tamfåglar.
  Duvpest är ett virus som är mycket nära besläktat med newcastlesjuka, som drabbar tamfåglar. FOTO: montage

  De första varningstecknen var ökad dödlighet och sjuklighet bland vilda duvor i Sverige. Efter nya provsvar vet nu Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att duvor i Trollhättan, Göteborgstrakten, Enköping och Stockholm blivit sjuka och dött.

  Fler misstänkta fall av duvpest har också upptäckts i Skåne och Kalmarområdet den senaste tiden. Det ökar oron för fågelinfluensa och newcastlesjuka.

  – Vi har nu indikationer på att duvpest förekommer hos vilda duvor i stora delar av landet. Vi vet också av tidigare erfarenhet att hösten och vintern är den period då vi kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet, säger Cecilia Hultén vid enheten för sjukdomskontroll på SVA, i ett pressmeddelande.

  Snartlikt viruset som orsakar newcastle

  Duvpestvirus är snarlikt det virus som orsakar newcastlesjuka hos tamfåglar. Så sent som i oktober i år slog sjukdomen till mot en hönsgård i Göteborgstrakten. Vid ett konstaterat utbrott måste alla djur avlivas och geografiska skyddszoner sätts upp.

  – Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

  Förra hösten drabbades flera svenska värphönsbesättningar i Götaland av newcastle, vilket ATL rapporterade om. Hittills i Sverige har den smittsamma sjukdomen främst drabbat värphönsbesättningar. Men även exportmöjligheterna påverkas av newcastleutbrott, vilket drabbar kycklingproducenter.

  Branschorganisationen Svensk Fågel räknar med att newcastle kostar svensk kycklingindustri 48 miljoner kronor, enbart i minskade exportintäkter.

  Duvpest och newcastle är inte farligt för människor.

  Fakta

  Duvpest

  ”Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen eller dödsfall och kan ge upphov till Newcastlesjukan hos hönsfåglar.”

  Newcastle

  ”Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna. Symtomen varierar mycket beroende på bland annat fåglarnas art, ålder och vilken virusvariant som drabbat fåglarna.”

  ”Hos drabbade fåglar ses ett eller flera av följande symtom: kraftigt sänkt äggproduktion, ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg) eller äggskal med pigmentförändringar. Ökad dödlighet kan ses.”

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

  Relaterade artiklar

  Till toppen