Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 november

  Så ska livsmedelsförsörjningen tryggas under kriser

  Drivmedel till jordbruksmaskiner och transporter i sektorn måste säkras under kris. Det är en av många sårbarheter i livsmedelsförsörjningen som LRF och Lantmännen pekar ut i ny rapport.

   Om det blir brist på importerade drivmedel hotas hela livsmedelskedjan, framhåller Lantmännen och LRF i sin rapport.
  Om det blir brist på importerade drivmedel hotas hela livsmedelskedjan, framhåller Lantmännen och LRF i sin rapport. FOTO: Kerstin Davidson

  I utredningen lyfts 40 förslag till åtgärder för att skapa en tryggare livsmedelsförsörjning fram, kopplat till hela livsmedelskedjan. Åtgärder som direkt berör lantbruksföretag handlar exempelvis om att trygga försörjningen av insatsmedel.

  – Skärs försörjningskedjorna för importerad diesel av skulle det naturligtvis vara väldigt allvarligt, givet att större delen av jordbruket är dieseldrivet, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

   Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen.
  Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen. FOTO: Johan Olsson/Lantmännen

  Även transporterna inom hela livsmedelskedjan är beroende av diesel, exempelvis mellan gårdar, mejerier, slakterier och vidareförädlande led. Att öka volymen svenskproducerade biodrivmedel och att få allt fler lantbruksföretag som producerar förnyelsebar energi att minska beroendet av importerad diesel och öka uthålligheten. Regeringen bör därför införa styrmedel för en konkurrenskraftig och decentraliserad förnybar energiproduktion, enligt rapporten.

  Vill ta fram nationell strategi

  Ett annat förslag är att ta fram en nationell strategi för att säkra drivmedel till maskiner och kritiska anläggningar inom livsmedelskedjan. Risker med importberoendet av andra insatsmedel som mineralgödsel och växtskyddsmedel tas också upp.

  – Det finns inga säkerhetslager i systemet utan vi har kommersiellt arbetat med att effektivisera den här värdekedjan i många år, säger Per Arfvidsson.

  Om beredskapslager måste byggas upp krävs extern finansiering eftersom det inte finns marginaler för detta i branschen, påpekar han. Både torkan 2018 och coronapandemin har enligt Per Arfvidsson satt fokus på en tryggad inhemsk livsmedelsförsörjning under kris både hos allmänheten, politiker och på ansvariga myndigheter.

  – Med rapporten vill vi fortsätta accelerera debatten och utvecklingsprocessen mot en stark försörjningsberedskap.

  MARKNADSKRÖNIKA: Satsa på biodrivmedel för självförsörjningsgraden”

  Relaterade artiklar

  Till toppen