Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 juli

  Djurskyddslagen kräver uppföljning anser politiker

  VISBY.

  Uppföljning och utvärdering är högst prioriterat i djurskyddspolitiken just nu, att döma av en politikerpanel i Almedalen.

  FOTO: Göran Berglund

  Den nya Djurskyddslagen trädde i kraft i april. Det var åtta år, och två regeringar, sedan den utredning som låg till grund för lagen lämnades över.

  – Det var ett arbete som det tog rätt lång tid att komma i mål med och det är klart att det är jätteviktigt att vi också följer upp och ser till att det blir bra, med en rimlig och ändamålsenlig implementering, sa Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet och ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

  Skilda åsikter

  Den åsikten delades av de fyra andra riksdagsledamöter, från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna, som deltog i panelen arrangerad av Djurens Rätt under Almedalsveckan. Var fokuset på uppföljningen ska ligga fanns det däremot skilda åsikter om.

  Jenny Lundström, djurpolitiskt ansvarig i Miljöpartiets partistyrelse, riktade in sig på Djurskyddslagens formuleringar om främjande av god djurvälfärd, djurens rätt till naturligt beteende och nolltolerans mot beteendestörningar.

  – Det här måste nu få praktisk betydelse i förordning och föreskrifter. Vi ser tyvärr att vi har lite olika nivåer för olika djurslag.

  Minkar

  Miljöpartiet vill att Jordbruksverket ska få i uppdrag att se över djurskyddsföreskrifterna, som anger detaljkraven som följer av Djurskyddslagen, och se om de lever upp till Djurskyddslagen. Jenny Lundström anser bland annat att föreskrifterna för minkuppfödning tillåter beteendestörningar på ett sätt som inte går ihop med det nya regelverket.

  Socialdemokraten Isak From, med plats i miljö- och jordbruksutskottet, ser anledning att titta på om regelverket kring omhändertaganden av djur fungerar som det är tänkt, och justera där det inte gör det.

  – Vi ser ett antal fall där det varit problem med omhändertagande, framför allt att de juridiska processerna tar för lång tid, det blir dyrt för djurägaren och ohållbart för samhället.

  Relaterade artiklar

  Till toppen