Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 november 2017

  Detta har hänt i slaget om ostvarumärkena

  Skånemejerier och dess franska ägare, mejerijätten Lactalis, har utmanat de bondeägda mejerierna i Sverige i en hemlig rättstvist, det kan ATL avslöja. Tvisten gäller en miljardmarknad för ost och beskrivs som en ödesfråga för organisationen Svensk Mjölk. Detta har hänt i fejden.

   Oststriden står om varumärkena för Grevé, Herrgård och Prästost.
  Oststriden står om varumärkena för Grevé, Herrgård och Prästost. FOTO: Skånemejerier

  2015

  6 november: Skånemejeriers dåvarande chefsjurist nämner i ett brev till Svensk Mjölk att Skånemejeriers jurister analyserat de rättsliga förutsättningarna och att Skånemejerier anser att Grevé, Präst och Herrgård inte utgör giltiga varumärken.

  10 november: Svensk Mjölks dåvarande VD rapporterar till styrelsen. Han har då inte uppfattat hotet om tvist, enligt Svensk Mjölks advokat.

  2016

  5 januari: Skånemejeriers advokater skriver brev till svensk mjölk där de begär att diskussioner ska föras i enlighet med tvistelösningsklausulen i licensavtalet mellan Svensk Mjölk och Skånemejerier. I den framgår att tvisten ska avgöras genom skiljedom om inte förlikning kan nås.

  14 januari: I ett styrelseprotokoll från ett styrelsemöte i Svensk Mjölk framgår enligt Skånemejerier att de vill att en oberoende medlare skulle gå igenom tvistefrågorna i licensavtalet mellan Skånemejerier och svensk mjölk. I styrelsen för Svensk Mjölk sitter representanter från Arla, Norrmejerier, Gäsene, Grådö, Gefleorten och Falköping men även från Skånemejerier ekonomisk förening, som tidigare ägde Skånemejerier AB.

  Enligt Skånemejeriers jurister har tvisten mellan Skånemejerier och Svensk Mjölk varit en löpande punkt på styrelsemötena i Svensk Mjölk ekonomisk förening, som äger Svensk Mjölk AB.

  21 januari: Nytt brev från Skånemejerier där bolaget säger att de ska påkalla skiljemål om Svensk Mjölk inte vill medverka till medling enligt licensavtalet.

  12 februari: Skånemejerier lämnar en skrift i medlingen där bolaget gör gällande att varumärkena är ogiltiga.

  15 februari: Svensk Mjölks dåvarande VD informerar enligt Skånemejerier styrelsen om processen mellan Skånemejerier och Svensk Mjölk. Här framgår enligt Skånemejerier att de begär att svensk mjölk ska avregistrera varumärkena Grevé, Präst och Herrgård.

  16 mars: Skånemejerier avslutar medlingen och påkallar skiljemål med yrkande om att skiljenämnden skulle fastställa att varumärkena Grevé, Präst och Herrgård är ogiltiga mellan parterna. Svensk Mjölk utser efter detta en ny VD som ska tillträda efter sommaren och som ska ansvara för skiljemålet.

  13 april: Svensk Mjölk svarar på Skånemejeriers påkallelseskrift. Här yrkar Svensk Mjölk på att på att Skånemejerier löpande ska betala vite för brott mot det licensavtal som parterna ingått.

  26 maj: Muntlig förberedelse i skiljemålet där det beslutas att vardera part ska inge tre inlagor.

  14 september: Information om processen på styrelsemöte med Svensk Mjölk.

  16 september: Svensk Mjölk lämnar in sin första inlaga i skiljemålet. En omfattande inlaga som enligt Svensk Mjölks advokat har krävt en hel del arbete.

  7 oktober: Skånemejeriers lämnar in sin andra inlaga i målet. Materialet är så omfattande att Svensk Mjölk begär anstånd med att lämna in sitt svar.

  25 november: Skånemejeriers lämnar in sin sista inlaga i målet.

  6 december: Svensk Mjölk lämnar in sin sista inlaga i målet.

  2017

  27, 30 och 31 januari samt den 4 februari: Slutförhandling i skiljemålet enligt den planering som framgår av protokollet från Sveriges Advokatsamfund. Slutförhandlingen ägde av allt att döma rum under dessa datum, men några detaljer kring hur det gick går inte att utläsa ur protokollet.

  Källa: Protokoll från Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd i kopia till Justitiekanslern.

  Relaterade artiklar

  Till toppen