Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 juni 2019

  Det pressar upp priset på HVO

  Flera faktorer ligger bakom att priset på HVO är det dyraste drivmedlet.

  FOTO: Mostphotos

  Förbrukningen av HVO har stadigt ökat sedan bränslet släpptes på den svenska marknaden 2011. Efter bara några år var det det dominerande biodrivmedlet. Men nu har kurvan vänt. Det har dock inte priset. HVO-100 har efter den senaste sänkningen ett riktpris på 16,71 kronor per liter, hela 92 öre mer jämfört med diesel.

  Är det bara reduktionsplikten som gör att priset på HVO stiger?

  – Reduktionspliktens höga nivå i diesel kräver stora volymer av HVO och drivmedelsbolagen prioriterar att först uppfylla reduktionsplikten och därefter sälja HVO som HVO 100, säger Johan G Andersson, VD för Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet, SPBI.

  Hur mycket spelar kronfallet in?

  – De största volymerna av HVO importeras till Sverige och kronans värde har naturligtvis betydelse.

  Hur mycket har regeringen att säga till om när det gäller HVO-priset?

  – När reduktionsplikten infördes sänkte regeringen skatten på diesel med 1,40 för att inte pumppriset skulle bli så högt. När ambitionen höjdes vid årsskiftet gjorde man inte en sänkning som motsvarade höjningen av ambitionen. Om man avser att göra det vid nästa årsskifte när ambitionsnivån ytterligare höjs vet vi inte förrän höstbudgeten läggs.

  Preem skruvar upp en del av sin HVO-produktion under året och har aviserat att man tittar på möjliga investeringar i HVO-produktion runt 2023, enligt Johan G Andersson.

  – Några beslut om dessa har dock inte tagits. St1 har också aviserat att de avser att investera i HVO-produktion som jag tror skall vara klar under 2020.

  HVO

  Förkortning av hydrerad vegetabilisk olja men kan även tillverkas av animaliska fetter. Bränslet tillverkas av många förnybara råvaror, och liknar diesel så mycket att den utan problem kan användas i hög halt i vanliga diselbilar, till skillnad från FAME. Dessutom har ju dieselmotorn högre verkningsgrad än bensinbilens ottomotor, vilket minskar förbrukning och klimatpåverkan.

  Biobränsleförbrukning

  Totalt användes biodrivmedel motsvarande 16,4 TWh under 2018. HVO stod för 10,6 TWH, en minskning med 3,1 TWh jämfört med 2017.

  Källa: Svebio

  Lista: Traktorerna som kan köras på HVO

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen