Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 31 oktober 2019

  Deras gödsel blir biogas till regionaltrafiken

  I fem år har en grupp lantbrukare från Alvesta producerat klimatsmart fordonsgas av gödsel från sina gårdar.

  – Med mer långsiktiga spelregler skulle vi kunna utöka produktionen, säger grisbonden Joakim Granefelt som är vd på Alvesta Biogas.

   Lantbrukarna Joakim Granefelt, Jan Svensson och Stefan Bengtsson driver Alvesta Biogas.
  Lantbrukarna Joakim Granefelt, Jan Svensson och Stefan Bengtsson driver Alvesta Biogas. FOTO: Fredrik Loberg

  Utanför Alvesta finns många stora lantbruk med djurhållning. För tio år sedan gick ägarna till tolv av dem med i en studiecirkel, ledd av Alvesta Energi.

  – Temat var just energi. Först diskuterade vi bland annat fliseldning, med tanke på att alla deltagarna äger skog, berättar Joakim Granefelt.

  – Men ganska snabbt började vi i stället fundera på vad vi kan göra med all gödsel på våra gårdar, säger Jan Svensson.

  Han äger en gård med mjölk- och köttproduktion, och är ordförande i Alvesta biogas.

  – Då, som nu, pågick en debatt om miljövänliga drivmedel. Vi insåg att fordonsgas baserad på gödsel var en mycket klimatvänlig lösning, säger Jan Svensson.

  Kostade 60 miljoner kronor

  Joakim Granefelt och Jan Svensson har sedan dess varit drivande krafter bakom biogassatsningen. Först köpte de båda lantbrukarna industrimark av Alvesta kommun, för att göra storsatsningen möjlig. Efter det blev alla de tolv lantbrukarna delägare i det nybildade företaget Alvesta Biogas. Produktionsanläggningen kostade 60 miljoner kronor, varav projektet fick elva miljoner i investeringsstöd.

  – Bland det tuffaste var att få en bank att ställa upp med lån. Till slut hittade vi en som trodde på vår satsning, säger Stefan Bengtsson.

  Han driver Forsdala Toragård och är styrelseledamot i Alvesta Biogas.

  Alvestabönderna anställde Ioan Circu som driftstekniker, och inledde produktionen i januari 2015. Sedan dess har anläggningen levererat gödselbaserad fordonsgas, bland annat till Kronobergstrafikens 42 bussar och gasbilar i Småland.

  – Vad jag vet är vi Sveriges enda större biogasanläggning som är helägd av lokala lantbrukare, säger Joakim Granefelt.

  Gödseln från gårdarna transporteras med lastbil från delägarnas gårdar till biogasanläggningen. Det genomsnittliga transportavståndet från gård till biogasstation är sju kilometer.

  I anläggningens rötkammare tillsätts slakt- och matavfall.

  – Det är lite som att utfordra en ko – att man behöver hitta en bra mix av olika substrat, för att få en så bra gas som möjligt, säger Stefan Bengtsson.

   Det finns ett tankställe i anslutning till biogasanläggningen, berättar Stefan Bengtsson.
  Det finns ett tankställe i anslutning till biogasanläggningen, berättar Stefan Bengtsson. FOTO: Fredrik Loberg

  4 ton biogas om dagen

  Varje dag transporteras fyra eller fem lastbilslass med totalt 150 ton flytgödsel och slakt- och matavfall till anläggningen. Av detta produceras cirka 4 000 kilo biogas. På denna mängd gas kan en personbil köra cirka 8 000 mil. All gödsel, som har ett högre näringsvärde sedan det rötats, transporteras efter processen tillbaka till gårdarna.

  Ett av de lantbruk som var med och startade biogasanläggningen har tagits över av Växjö stift.

  Alvestalantbrukarna har kapacitet att utöka produktionen av fordonsgas. Största konkurrenten är dansk, gödselbaserad biogas. Att danskarna kan dra nytta av statliga subventioner, både för produktionen i hemlandet och i samband med skattereduktion vid tankplatser i Sverige, är omdiskuterat.

  – Eftersom vi i Sverige inte har subventioner på samma sätt kan vi inte konkurrera på samma villkor, säger Joakim Granefelt.

  Lantbrukarna i Alvesta väntar på att regeringen ska presentera ett nytt regelverk.

  – Den pågående utredningen är förhoppningsvis snart färdig.

  – Vår biogasanläggning är den senaste stora som byggts i Sverige. Självklart borde det starta fler, med tanke på att biogas är det mest miljövänliga fordonsbränslet, säger Joakim Granefelt från Alvesta Biogas.

   Årligen rötas 50 000 ton gödsel samt slakt- och matavfall i anläggningen.
  Årligen rötas 50 000 ton gödsel samt slakt- och matavfall i anläggningen. FOTO: Fredrik Loberg

  Alvesta Biogas

  Ägare: 11 lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd

  Produktion: Biogas baserad på gödsel från delägarnas 1 700 kor, 2 500 ungdjur, 300 suggor och 1 600 slaktsvin

  Antal anställda: 1, plus en jourgrupp som ansvarar för driften dygnet runt

  Omsättning: Cirka 17 miljoner kronor (2018)

  Resultat: 647 000 kronor (år 2018)

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen