Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 april

  Bostäder ställs mot åkermark i Värnamo

  VÄRNAMO

  Tolv hektar prima åkermark i Värnamo ska förvandlas till bostadsområde. Något som har fått LRF:s kommungrupp att gå i taket.

   Katarina Larsson och Johan Hilding, LRF Värnamo.
  Katarina Larsson och Johan Hilding, LRF Värnamo. FOTO: Mikael Marklund

  I stället för spannmål ska det snart växa upp villor och flerfamiljshus på ett område i Värnamo, söder om sjukhuset men norr om väg 27 som löper längs ortens södra utkant. Kommunstyrelsen har sagt ja till att marken, som i dag ägs av kommunen och arrenderas av en lantbrukare, bebyggs. Fullmäktige fattar slutgiltigt beslut inom kort.

  LRF:s kommungrupp med Katarina Larsson och Johan Hilding i spetsen ogillar planerna av flera orsaker. Till exempel:

  • De är rädda att kommunen sedan fortsätter bebygga åkermarken på andra sidan väg 27.

  • Bonden som brukar marken i dag får ingen ersättning.

  • Det motverkar kommunens policy att handla mer lokalt.

  – Vi förstår att det måste byggas mer. Men inte just här, säger Johan Hilding.

  – Därför har vi föreslagit två andra områden. Något som kommunen dock inte har lyssnat på. Sannolikt för att det är så mycket lättare att bygga på åkermark jämfört med skogsmark, fortsätter han.

  FOTO: Mikael Marklund

  Ett alternativ skulle vara att förtäta redan befintliga bostadsområden och till exempel bygga där det är parker i dag.

  – Men det upprör folk. Och politikerna lyssnar oftast på dem som skriker högst, säger Katarina Larsson.

  Det är inte bara politikerna som är orsaken. Även bankerna har ett finger med i spelet, uppger de båda LRF-representanterna.

  – De som vill bygga någon eller några mil utanför Värnamo får inte låna lika mycket som de som bygger här.

  Växande stad

  Värnamo växer. Och ska fortsätta växa. Målet är att dagens drygt 34 000 invånare ska bli 40 000 senast 2025. Det är anledningen till varför kommunen behöver mer bostäder, i dag och framöver.

  – Vi måste ha mer bostäder. Men inte bara i tätorten, även om det till stor del kommer att bli där vi ska bygga, säger Conny Eskilsson, förvaltningschef på Värnamo kommuns stadsbyggnadskontor.

  Byggplanerna ska upp i kommunfullmäktige inom kort. Och om inget oförutsett händer blir det ja där. Sedan kan det bli byggstart så fort bonden som arrenderar marken av kommunen har skördat årets grödor.

  Måste det byggas där?

  – Vi har gjort bedömningen att det är bästa alternativet, säger Conny Eskilsson.

  Från LRF:s sida är man orolig att byggandet kommer att fortsätta på andra sidan väg 27. Finns det fog för den oron?

  – Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska tas i maj. Enligt den ska vi vara restriktiva med att bygga på åkermark. Så det är målsättningen.

  Då blir det inga bostäder på åkermarken på andra sidan väg 27?

  – Det är en fråga för politikerna, blir mitt diplomatiska svar.

  Kommunen tittar också på att möjligheten att förtäta stadskärnan. Eller som Conny Eskilsson formulerar det:

  – Vi håller på med en grönstruktursinventering. Vi tittar på vilka grönytor som är värda att bevara och vilka områden som vi mest bara klipper gräset på.

  Bygget som planeras nu är inte det första i Värnamo där åkermark blivit bostadsområden. I vissa fall har enskilda bönder sålt mark till olika byggherrar. Något Johan Hilding och Katarina Larsson har en viss förståelse för, även om det gör det svårare att argumentera för att stoppa det nya bygget.

  – Visst har vi hört att vi inte ska säga något då det finns bönder som säljer mark själva. Men det kan finnas flera orsaker bakom, till exempel för att finansiera ett generationsskifte.

  Men mest har det blivit tummen upp för att de agerar.

  – Vi har fått en hel del dunkar i ryggen från kollegor som tycker att det är bra att vi säger ifrån.

  Allt mindre svensk jordbruksmark

  Det som sker i Värnamo händer också på många andra orter i Sverige. De senaste siffrorna från Jordbruksverket är från 2011 till 2015. De visar att sammanlagt 3 000 hektar jordbruksmark exploaterats i hela landet under perioden. Den främsta anledningen är för att bygga bostäder.

  Samtidigt fortsätter den totala jordbruksmarksarealen att minska. Enligt Jordbruksverkets statistik var den totala åkermarken 3 000 100 hektar 2018, en minskning med 21 500 hektar jämfört med 2017 och 85 300 hektar mindre än 2010, vilket motsvarar en minskning med 3 procent.

  I landet som helhet används drygt 7 procent av den totala landarealen som jordbruksmark. Men variationerna är stora. I Skåne är nästan 45 procent av marken odlad, i länen norr om Dalälven mindre än 5 procent.

  Relaterade artiklar

  Till toppen