Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 maj 2017

  Godsets vändning gav ekovinst

  Eslöv.

  Ekomorötterna har gett mest vinst – och förlust. Läs om Skarhults omställningsresa och strategi för ekologisk produktion. Godset utanför Eslöv är numera en av de största ekologiska spannmålsproducenterna i Skåne.

   Carl Johan von Schwerin
  Carl Johan von Schwerin FOTO: Anders Kristensson

  Här producerar godsets ägare Carl Johan von Schwerin tillsammans med sina medarbetare KRAV-certifierade produkter som morötter, potatis, vete och ägg på den snart 380 ha omställda odlingsmarken.

  Beslutet att satsa på ekologisk odling kom efter att godset gjort en egen marknadsundersökning som visade att lönsamheten är minst lika god som för konventionell odling.

  ”Mer lönsamt”

  ATL har tidigare skrivit om att en duktig ekoodlare kan tjäna mer än en skicklig konventionell spannmålsodlare med dagens marknadspriser.

  – I en trend som det är nu med hög efterfrågan på ekologiska produkter är det helt klart mer lönsamt för oss på Skarhult att odla ekologiskt, konstaterar Carl Johan von Schwerin. Men visst har även andra aspekter av den ekologiska odlingen vuxit i betydelse under åren som vi jobbat med denna omställning, som till exempel biologisk mångfald.

   Lantmästare Joakim Andersson och Skarhults slotts ägare Carl- Johan von Schwerin.
  Lantmästare Joakim Andersson och Skarhults slotts ägare Carl- Johan von Schwerin. FOTO: Anders Kristensson

  Skulle bli oljeberoende 2001

  Skarhults gods bestämde att de skulle bli oljeoberoende 2001. Ett par år tidigare började de bygga vindkraftverk på sina marker.

  En halmpanna byggdes 2003 och 2007 blev de delägare i Ecobränsle som producerar och distribuerar RME och HVO över stora delar av Sverige.

  I dag producerar vindkraften 25 miljoner kWh per år på gården, långt mycket mer än vad de själva gör av med. Det är ur detta entreprenörskap som Carl Johan von Schwerins ekosatsning tagit avstamp.

  RELATERAT: Så maxar du vinsten i tuffa tider

  Ingen tidigare ekoerfarenhet

  2011 började ekoomställningen på Skarhult. Utmaningen var att sätta igång utan tidigare erfarenhet av ekoodling.

  – När jag gick ut Alnarp 1998 var det som att svära i kyrkan när man talade om eko, minns Carl Johan Schwerin. Därför är det inte så konstigt att det kändes som att slänga sig ut för ett stup när vi började odla ekologiskt, man får lära sig allt på nytt igen. För att lyckas måste man vara öppen och intresserad av att hitta långsiktiga lösningar.

  – Vi har fått pröva oss fram, berättar driftchefen Joakim Andersson, som inte hade någon ekoerfarenhet innan han började jobba på Skarhult.

  FOTO: Anders Kristensson

  Svårt att hitta medarbetare

  Joakim Andersson letar hela tiden efter medarbetare som skulle passa in och det viktigaste är att intresset är starkt för ekoodling.

  Det är svårt att hitta medarbetare med erfarenhet av ekologisk odling från större gårdar i Skåne.

  Behovet av rådgivning var också stort på Skarhult inför omläggningen men det fanns ingen riktigt bra rådgivning att få för en så stor gård. Istället gick Skarhult med i en erfarenhetsgrupp bestående av 10 gårdar i Skåne som delar med sig av sina erfarenheter till varandra.

  – När Lantmännen nu går ut med att de vill se en dubbling av den ekologiska spannmålsproduktionen borde de också frigöra kunskapsresurser för att se till att det finns expertkunskap med god erfarenhet från ekoproduktion som kan vägleda både nya och mer erfarna ekoodlare, säger Joakim Andersson.

  RELATERAT: De ökar skörden med Toyotatänk

  Vinna kampen mot ogräset

  Två av de största utmaningarna för ekoodlaren är att vinna kampen med ogräset och att lyckas ge grödan tillräckligt med kväve.

  – När jag intervjuade två lantbrukskollegor som återvänt från eko till konventionellt så insåg jag att det är ogräset och kvävet som är den stora utmaningen, den som inte klarar av detta blir ingen ekoodlare, konstaterar Carl Johan von Schwerin.

  FOTO: Anders Kristensson

  6-årig odlingsföljd

  I dag använder godset en 6-årig odlingsföljd med insådd av vitklöver i vårvetet för kvävets skull. Vart sjätte år är det gröngödsling med cikoria, lusern och timotej. Potatis och höstvete vävs in i följden.

  Sammanlagt odlas 260 hektar vete och korn.

  Omställningen har inte varit utan problem. Ogräset har växt ifrån dem något år och gett ett ekonomiskt bakslag. Raps har de slutat att odla för tillfället efter att rapsbaggarna slog till senast och förstörde skörden.

  – Det är läropengar man får betala för att höja kunskapsnivån, säger Carl Johan von Schwerin. Man får bjuda de mellansvenska ekoodlarna på öl för att få reda på hur de gör, skämtar han, de har odlat med ekologisk stordrift på västgötaslätten mycket längre än i Skåne. Det är där de är bäst på det!

  Rätt åtgärd direkt

  Den stora skillnaden mellan konventionell och ekologisk odling tycker Carl Johan von Schwerin är den påpasslighet som krävs. Det går inte att reparera en miss i ogräsbekämpningen som vid konventionell odling. Det gäller att hela tiden sätta in rätt åtgärd direkt.

  – Missar vi en ogräsharvning kommer detta att förfölja oss hela växtsäsongen med lägre skörd som resultat, berättar Joakim Andersson. Mer tid på fältet ger bättre skörd och den tiden lägger vi gärna.

  RELATERAT: Arla och Naturkompaniet sponsrar blommande fältkanter

  Extra dos specialgödsel

  För att skapa en bättre näringsbalans på godset startades 2015 en ekologisk äggproduktion med 18 000 värphönor som ger gödsel till 80 hektar mark. På de resterande 300 ekohektaren gödslar man med bland annat suggödsel som byts in mot halm från en granngård. Potatisen får också ibland en extra dos specialgödsel i form av vinasse.

  FOTO: Anders Kristensson

  Nästa år hoppas de att målet om 500 hektar ekologisk odlingsmark ska nås.

  – Sedan vet vi inte vad som händer, säger Carl- Johan von Schwerin. En ny gröda kanske? Utökad ekoareal? Det är en annan skillnad mot konventionell odling att hela tiden leta efter nya intäktsmöjligheter.

  Skarhults slott.

  Total odlingsyta 880 ha varav 380 ha bedrivs ekologiskt eller i omställning.

  Alla ekoprodukterna är KRAV- certifierade.

  Karenstiden är två år för marken innan skörden blir KRAV- certifierad.

  260 ha ekologisk spannmål odlas, höst och vårvete samt vårkorn.

  Grödan som gett mest vinst: Ekologiska morötter. *

  Grödan som gett störst förlust: Ekologiska morötter. *

  Skarhults olika verksamhetsgrenar har 9 årsanställda + säsongsanställda.

  Skarhult är med i en ERFA grupp bestående av 10 skånska jordbruk där erfarenheter, tips och råd delas.

  Fotnot: Angående morötterna så stämmer det att dessa varit orsaken både till den största förlusten och den största förtjänsten.

  För att rensa ogräs behövdes åtta personer, när ogräset växte iväg i början av den ekologiska tiden och blev det en stor förlust. Samtidigt har morötterna gett den största vinsten också.

  Har du vad som krävs för att satsa på lönsamma matpotatisen?

  FOTO: Anders Kristensson

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen