Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 oktober 2019

  De bygger ut varje år

  Tvärålund

  Mjölkbönderna Anna-Lena och Olof Nilsson i Tvärålund, fem mil nordväst om Umeå, har byggt ut sin gård i etapper nästan varje år sedan 2006. I dag har de en rationell och lättarbetad gård med 300 mjölkkor.

   Fyra plansilos ligger centralt på gården och gör utfodringen av djuren rationell.
  Fyra plansilos ligger centralt på gården och gör utfodringen av djuren rationell. FOTO: Anders Kristensson

  Innan utbyggnaden började 2006 var djuren utspridda på tre gårdar. För att rationalisera driften köpte Anna-Lena och Olof Nilsson en ny gård längs byvägen i Tvärålund, med stora utvecklingsmöjligheter och bra mark att bygga på.

  Första byggprojektet blev ett nytt lösdriftsstall för 130 mjölkkor och året därpå byggdes ett nytt stall för ungdjur vilket gjorde att alla djur kunde samlas på den nya gården.

  – Det blev ett stort lyft att ha dem på en plats. Vi sparade in mycket arbete, berättar Olof Nilsson.

   Mjölkbönderna Anna- Lena Nilsson och Olof Nilsson i Tvärålund, fem mil nordväst om Umeå, har byggt ut sin gård i etapper nästan varje år sedan 2006.
  Mjölkbönderna Anna- Lena Nilsson och Olof Nilsson i Tvärålund, fem mil nordväst om Umeå, har byggt ut sin gård i etapper nästan varje år sedan 2006. FOTO: Anders Kristensson
   Stallet för lösdrift byggdes 2006 och byggts ut i två omgångar efteråt. Här ryms 300 mjölkkor.
  Stallet för lösdrift byggdes 2006 och byggts ut i två omgångar efteråt. Här ryms 300 mjölkkor. FOTO: Anders Kristensson

  Normala arbetstider

  De följande åren byggdes ett ungdjursstall och en ny plansilo med tre fack. 2011 gjordes kostallet dubbelt så stort och besättningen dubblerades till 300 mjölkkor. Två mjölkrobotar installerades och man förberedde stallet för ytterligare två robotar.

  – Det var en enorm förbättring med robotarna som gjorde att både vi och våra anställda fick normala arbetstider, säger Anna-Lena Nilsson.

  – Vi har också varit mycket nöjda med att funktionen i nybyggena har fungerat bra. Det har vi snickaren, som både ritade och byggde, att tacka för. Han är själv bonde och vet hur man bygger för att det ska bli bra.

   En nattgammal kalv i ungdjursstallet.
  En nattgammal kalv i ungdjursstallet. FOTO: Anders Kristensson
   Ungdjursstallet ligger intill lösdriftsavdelningen vilket gör att djuren flyttas enkelt.
  Ungdjursstallet ligger intill lösdriftsavdelningen vilket gör att djuren flyttas enkelt. FOTO: Anders Kristensson

  Två år att fylla

  Men det skulle komma att ta två år innan besättningen fyllde upp de 300 platserna som det nya stallet rymde.

  – Det var drygt att fördubbla antalet mjölkkor från 150 till 300. Vi utökade framför allt med egna djur. Med facit i hand borde vi köpt fler djur utifrån för att snabbare få upp mjölkproduktionen. Det märktes också på resultatet som blev noll, säger Anna-Lena Nilsson.

  Den tredje roboten installerades under 2014 och året därpå den fjärde. Förra året förlängde paret lösdriftstallet med ytterligare 50 platser och nu i höst kommer en femte robot att installeras.

  – Med en femte robot kommer väntetiden för korna vid robotarna att bli betydligt kortare, säger Olof Nilsson.

  – Juverhälsan kommer att förbättras och det kommer även att bli en viss produktionsökning när kornas tillgång till robotarna ökar, fyller Anna-Lena Nilsson i.

   Ungdjursstallet ligger intill lösdriftsavdelningen vilket gör att djuren flyttas enkelt.
  Ungdjursstallet ligger intill lösdriftsavdelningen vilket gör att djuren flyttas enkelt. FOTO: Anders Kristensson
   Anna-Lena Nilsson och Olof Nilsson är nöjda med funktionen i tillbyggnaderna. Allt har fungerat bra.
  Anna-Lena Nilsson och Olof Nilsson är nöjda med funktionen i tillbyggnaderna. Allt har fungerat bra. FOTO: Anders Kristensson

  Företaget har gått bra de senaste åren. Mjölkpriset har varit hyfsat och mjölkproduktionen har ökat med 1 800 kg per ko de sista två åren.

  – När vi till slut lyckades fylla stallet började vi sortera bort djur för att optimera besättningen och det har gett bra resultat på produktionen. Det är en ständig process att få fram bra kor, konstaterar Olof Nilsson.

  Förutsättningen för utbyggnaden var tillgång till mer mark för att kunna täcka foderbehovet. Av de 630 hektaren som brukas är 450 hektar arrenderade.

  – Vi har lyckats bra med att samla markerna nära gården. Allt foder odlar vi själv och fokuset är att få fram foder med hög kvalitet. Vi kör enkelt med kraftfoder i kombination med ensilage och mixtrar inte med foderblandningar, berättar Anna-Lena Nilsson.

   I höst kommer den femte mjölkroboten att installeras och planen är att installera en sjätte och utöka besättningen till 400 kor.
  I höst kommer den femte mjölkroboten att installeras och planen är att installera en sjätte och utöka besättningen till 400 kor. FOTO: Anders Kristensson

  Regnet har ställt till det

  I år har regnet ställt till med problem och vallskörden blev försenad. Kvaliteten kommer att bli lidande av att vallen fått stå för länge.

  – I år kommer vi att behöva ge större mängd kraftfoder, konstaterar Olof Nilsson.

  Nästa utbyggnadsprojekt är tänkt att bli en sjätte robot. För att denna idé ska kunna förverkligas behöver besättningen öka till 400 mjölkkor, vilket kräver en miljökonsekvensbeskrivning.

  Förhoppningsvis kommer ansökan att lämnas in under hösten.

  – Mjölkstallet är stort nog för att öka med ytterligare 100 kor men vi behöver komplettera med ett nytt stall för de dräktiga korna och kvigorna som idag delar utrymme med mjölkkorna. Fördelen med en sjätte robot är att vi kan göra fyra grupper där två grupper med högmjölkande kor får två robotar vardera, förklarar Olof Nilsson.

  – Framtiden ser ljus ut. Norrmejerier som vi levererar till kommer att behöva all mjölk de kan få, säger Anna-Lena Nilsson.

   Mjölkbönderna Anna-Lena Nilsson och Olof Nilsson i Tvärålund, fem mil nordväst om Umeå, har byggt ut sin gård i etapper nästan varje år sedan 2006.
  Mjölkbönderna Anna-Lena Nilsson och Olof Nilsson i Tvärålund, fem mil nordväst om Umeå, har byggt ut sin gård i etapper nästan varje år sedan 2006. FOTO: Anders Kristensson

  Ko-Olles Lantbruk AB

  Bolagsform: Aktiebolag som ägs av Anna- Lena och Olof Nilsson.

  Areal: 150 hektar egen mark och knappt 500 hektar arrende.

  Besättning: 300 mjölkkor fördelade på 80 procent SLB och 20 procent SRB.

  Produktion: drygt 3 miljoner kg mjölk.

  Nybyggnationer från 2006– 2018: Cirka 4 200 m2 under tak.

  Antal anställda: Fyra heltidsanställda och runt tre säsongsanställda under skörd.

  Omsättning 2018: 20,4 miljoner.

  Vinst 2018: 4,3 miljoner.

  Lån: Börjar närma sig 25 miljoner.

  Relaterade artiklar

  Till toppen