Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 januari 2018

  Därför ger stamkvistning av björk ökad tillväxt

  Tall och ek stamkvistas för att förbättra kvalitén på sågtimret. På Skogforsk har man gjort försök att höja kvalitén på björk på samma sätt.

   Ny studie visar att stamkvistning av björk ger höjd kvalitet och ökad tillväxt.
  Bild 1/2 Ny studie visar att stamkvistning av björk ger höjd kvalitet och ökad tillväxt.
   Lars Rytter, forskare i skogsskötsel på Skogforsk.
  Bild 2/2 Lars Rytter, forskare i skogsskötsel på Skogforsk.

  Stamkvistning av björk ger bra virkeskvalitet och hög tillväxt.

  – Ljust trä är populärt i dag hos möbelindustrin och därför borde man satsa på inhemsk produktion av björktimmer. Dessutom är björk det volymmässigt största lövträdet i Sverige. I dag används en stor del av björkvirket till pappersmassa men den som aktivt vårdar och sköter björkskog kan få fram riktigt bra sågtimmer av träden och därför gjorde vi detta försök, säger Lars Rytter, forskare i skogsskötsel på Skogforsk.

  Lars Rytter med kollegor utförde studien på en försöksodling av vårtbjörk på två lokaler i norra Skåne och i Västergötland. Hälften av 137 björkar stamkvistades vid en ålder av 10 år. Kvistarna sågades bort med ett fint snitt precis utanför stammen upp till en höjd av tre meter från marken. Minst 55 procent av grönkronan, bladmassan, lämnades kvar för att inte påverka tillväxten.

  – Efter 10 år sågade vi ner stammarna för att jämföra virkeskvaliteten, Kvaliteten på björktimret som stamkvistats var klart bättre utan att tillväxten av stammen hade påverkats negativt, fortsätter Lars Rytter.

  Ger sågat virke med färre knastrar

  Stammarna analyserades för att ta reda på hur stor virkesförbättringen blev och vilka andra konsekvenser kvistningen fick. När man sågar av grenarna på stammen övervallas kvistmärket med ny ved och på ytan ser man inte var kvisten har suttit mer än att det blir en liten utbuktning. Det är därför kvaliteten ökar vid kvistning och i slutändan blir det sågat virke med färre knastrar (kvistknölar).

  – Vi undersökte kvistmärkena från de fem översta borttagna grenarna på stammen som var under tre meters höjd, berättar Lars Rytter.

  Stammen sågades upp i snitt och mängden övervallad felfri ved mättes. Alla defekter som röta och missfärgning både i övervallningen och i området runt kvisten inne i veden mättes och värderades. Fanns det inväxning av bark noterades detta också.

  De stamkvistade träden hade mer felfri ved utanför kvisten. Defekterna av den gamla kvisten fanns inne i den övervallade kvisten, men där har defekten en mindre betydelse. Mängden röta och barkindrag skiljde sig inte mellan de kvistade och okvistade träden. Missfärgningen av kvisten inuti trädet var marginellt större hos de kvistade.

  – Det viktiga är att man gör kvistningen på rätt sätt med rätt verktyg och inte för nära eller för långt från stammen. Tänk också på att aldrig ta bort mer grönkrona än 40 till 45 procent av trädets höjd för annars kan tillväxten bli lägre.

  Studien bekräftar tidigare resultat om stamkvistning görs på rätt sätt.

  ”Kan bli en hyfsad kalkyl”

  En vanlig metod för att få björken kvistfri är att plantera tätt och tränga den, men detta hämmar tillväxten. Genom att istället gallra och stamkvista ökar tillväxten hos de enskilda träden och dimensionerna blir större med god kvalitet.

  – Priset på björktimmer av hög kvalitet ligger uppåt det dubbla jämfört med massaved och gör skogsägaren arbetet själv kan det bli en hyfsad kalkyl om det finns en bra marknad för timret, säger Lars Rytter.

  Försöket hade ett rent skogskötsligt syfte och lämnade därför ekonomin utanför. Var noga med att dokumentera kvistningen för att kunna bevisa vad som gjorts så att du får rätt betalt. Kontakta Skogstyrelsen för att få ett intyg.

  Stamkvistning

  Det tar drygt 5 minuter per träd att stamkvista ett träd och bäst resultat får man om man redan gör det när träden är 6-7 m höga, upp till 2,5-3 m höjd och därefter när björken blivit 10-12 m görs en andra kvistning upp till ca 5 m höjd.

  Kvistarna ska vara högst 1,5 cm grova.

  Björken ska vara max 15 cm i brösthöjd.

  Stamkvistning av döda grenar kan ske året om.

  Levande grenar kvistas efter savningen.

  Gör fina snitt med ett skapt blad precis utanför stammen.

  Lämna med marginal 55-60 procent av kronan.…

  LÄS OCKSÅ: Höjda massavedspriser i NorgeLÄS OCKSÅ: Skogsnäringen fokuserar forskningenLÄS OCKSÅ: Så klarade skogsbolagen blöthösten

  Relaterade artiklar

  Till toppen