Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 januari

  Tre år med CA-jordbruk på 2 100 hektar

  Lägre maskinkostnader, mindre bemanning och en sundare jord. Mads Lindemann, driftsledare på en av Danmarks större egendomar, ser flera fördelar med att växtodlingen lagts om till conservation agriculture.

   Sådden på Klitgaard Agro, en av de största egendomarna i Danmark som börjat jobbat enligt principer för Conservation Agriculture, sker med direktsåmaskinen Horsch Avatar sedan två säsonger tillbaka. Här sås vårvete efter höstvete.
  Sådden på Klitgaard Agro, en av de största egendomarna i Danmark som börjat jobbat enligt principer för Conservation Agriculture, sker med direktsåmaskinen Horsch Avatar sedan två säsonger tillbaka. Här sås vårvete efter höstvete. FOTO: Mads Lindemann

  Klitgaard Agro är ett driftsbolag på Nordjylland i Danmark som brukar 2 100 hektar och har en slaktgrisuppfödning med runt 120 000 grisar per år. De senaste 21 åren har växtodlingen drivits plöjningsfritt för att sedan gå över till direktsådd för tre år sedan.

  När Mads Lindemann, som nyutexaminerad lantmästare, blev driftsledare i juli 2019 var Klitgaard Agro en av de största egendomarna i Danmark som börjat jobbat enligt principer för conservation agriculture. Han hade själv inga förutfattade meningar om vilka principer jord ska brukas på, berättade han på den danska Plantekongressen ”Planter i fokus” – för honom handlade det framför allt om utmaningen att leda en stor växtodlingsgård när han tackade ja till tjänsten som driftsledare.

  – Men jag har länge haft ett gott öga till direktsådd eftersom jag tidigare har arbetat med extrema jordtyper där varken plöjning eller harvning varit så lätt, säger han.

   Mads Lindemann, driftsledare på Klitgaard-Agro, ser många fördelar rent driftsmässigt med Conservation Agriculture. Att driftsformen dessutom bidrar till en ökad biodiversitet och bärkraftighet gör allmänheten mer positivt inställd till jordbruket, menar han.
  Mads Lindemann, driftsledare på Klitgaard-Agro, ser många fördelar rent driftsmässigt med Conservation Agriculture. Att driftsformen dessutom bidrar till en ökad biodiversitet och bärkraftighet gör allmänheten mer positivt inställd till jordbruket, menar han. FOTO: Anders Melchiorsen

  Grödorna på Klitgaard Agro är höstvete, höstraps, vårkorn, vårvete, åkerbönor, höstkorn och rajgräs. Även potatis odlas på en areal som roteras i samarbete med andra lantbrukare i området.

  Minskar maskin- och arbetskostnader

  Förutom potatisarealen brukas allt med direktsådd. Sådden sker med direktsåmaskinen Horsch Avatar sedan två säsonger tillbaka. Enligt CA-principen att marken inte ska ligga bar, försöker man få in så mycket mellangrödor som möjligt och låter skörderester ligga kvar även om halm tas för att använda i grisuppfödning.

  – Vi har också en sund växtföljd och odlar inte samma gröda två år i rad, säger han.

  Man provar sig också fram med samodling av olika grödor, i år har vårvete och åkerböna odlats ihop. Förutom detta används kantzoner med fröblandningar som gynnar den biologiska mångfalden.

  Mads Lindemann ser flera fördelar med att driva gården med direktsådd och enligt CA-principer. Med mindre jordbearbetning minskar både maskinkostnader och arbetskostnader. Rådgivningssällskapet SEGE:s benchmarkinganalys visar att Klitgaard Agro de senaste två åren exempelvis ligger bland de 5 procent av gårdarna som har lägst maskinkostnader. Utbytesmässigt ligger de bland 30 procent bästa gårdarna och Klitgaard Agro tillhör också de 15 procent av gårdarna med bäst ekonomiskt resultat, berättar han.

  Utmaningar med CA-jordbruk

  Andra fördelar med CA-jordbruk är en sundare jord som bidrar med större biodiversitet.

  – Det ger också en större odlingssäkerhet, särskilt på de extrema jordtyperna och ett större upptag av koldioxid, säger han.

  Förutom fördelar i själva odlingen ger driftsformen, som han beskriver det, en ”licence to produce”.

  – Det blir mycket mer aptitligt för människor när de ser hur vi bidrar med biodiversitet och bärkraftighet när vi producerar spannmål, säger Mads Lindemann.

  Några utmaningar med CA-jordbruk är att jorden blir kallare på våren på grund av mer växtmaterial som skuggar markytan. Sniglar på hösten är också ett bekymmer. I dagsläget finns heller inget bra alternativ att hantera ogräs i CA-odlingen om glyfosat skulle förbjudas.

  En annan utmaning är att de flesta gårdar med erfarenhet av CA-odling i Danmark är mindre växtodlingsgårdar som inte hanterar stora mängder gödsel.

  – Det har varit svårt att hitta en sparringpartner på grund av vår storlek och vår stora grisproduktion, säger Mads Lindemann.

  Conservation agriculture

  I conservation agriculture finns det tre grundprinciper: permanent växtlighet, minimal jordbearbetning och en varierad växtföljd. Enligt FNs jordbruksorgan FAO ska mindre än 25 procent av markytan påverkas av bearbetning, och direktsådd är en grundpelare.

  ATL TV: Många nyfikna på mellangrödor och conservation agriculture

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen