Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 november 2018

  Danska gener ökar antalet svenska kultingar

  Jönköping

  Två av grisavelns globala giganter konkurrerar nu på den svenska marknaden. Sedan den 1 november är det möjligt att köpa dansk genetik till de svenska suggorna.

   Daniel Torpegaard Möller, vid Topigs norsvin, säger att avelsbolaget inte har något emot konkurrens.
  Daniel Torpegaard Möller, vid Topigs norsvin, säger att avelsbolaget inte har något emot konkurrens. FOTO: Marcus Frennemark

  Det vimlar av folk i Svenska köttföretagens monter på Elmia Lantbruk i slutet på oktober.

  Om en vecka är det premiär för det danskägda avelsföretaget Danbred på den svenska marknaden. Premiär åtminstone på modersidan, när det gäller faderras har det varit möjligt att köpa semin med danskt ursprung sedan 2016.

  Fram till siste oktober har Topigs norsvin, ett nederländskt-norskt avelsbolag, ett avtal som ger dem ensamrätt till den svenska marknaden, men nu är det slut med det. Från 1 november är det konkurrens och alla svenska suggbesättningar har gjort ett genetikval mellan nya Danbred och beprövade Topigs norsvin.

   Fram till siste oktober har Topigs Norsvin, ett nederländskt-norskt avelsbolag, haft ett avtal som ger dem ensamrätt till den svenska marknaden, men nu är det slut med det.
  Fram till siste oktober har Topigs Norsvin, ett nederländskt-norskt avelsbolag, haft ett avtal som ger dem ensamrätt till den svenska marknaden, men nu är det slut med det. FOTO: Hans Dahlgren

  – Producenterna har väntat på att få tillgång till det här avelsmaterialet och det är knappt tio procent som har valt Danbred, säger Linda Lundberg, chef för affärsområdet grisgenetik på Svenska köttföretagen.

  ”Viktig valmöjlighet”

  Fler grisar per sugga är förhoppningen på Danbreds material, men det kräver sannolikt ett system med amsuggor för att lyckas. Topigs norsvins suggor ska klara de födda grisarna av egen kraft, även om det finns producenter som använder amsuggor. Så beskriver Linda Lundberg i korthet grisproducentens val.

  – Det viktiga är valmöjligheten. Svenska köttföretagen distribuerar avelsmaterialet. Vi marknadsför det inte, säger Linda Lundberg.

  Siktar på 20 procent av marknaden

  Claus Holmgaard är försäljningschef för Danbred. Den svenska grisproduktionen är bara en tiondel av den danska och avelsbolagets försäljning i Sverige kommer, även om den slår väl ut, bara att bli en bråkdel av Danbreds globala verksamhet.

   Linda Lundberg, ansvarig för genetik på Svenska köttföretagen, säger att det viktiga är valmöjligheten.
  Linda Lundberg, ansvarig för genetik på Svenska köttföretagen, säger att det viktiga är valmöjligheten. FOTO: Svenska Köttföretagen

  – Jag är nöjd med att vi nu finns fullt ut på den svenska marknaden. Det har varit lite märkligt att vi inte funnits i grannlandet Sverige, medan det finns gott om danska grisar i Sydkorea som ligger långt bort, säger Claus Holmgaard.

  Han poängterar den gedigna avelsbasen med 2 000 suggor i var och en av de tre raserna lantras, yorkshire och duroc. Samt de långsiktiga avelsmålen där bolagets egna ekonomiska utvärderingar pekar på att avelsarbetet genererat en ökad intäkt på drygt 16 danska kronor per slaktgris och år.

  – Vi är långsiktigt på den svenska marknaden och vill bygga förtroende. Vi siktar på 20 procent av marknaden inom några år, säger Claus Holmgaard.

  ”Vi är vana vid konkurrens”

  Konkurrensen skrämmer inte Topigs Norsvin. Det försäkrar Daniel Torpegaard Möller, avelsbolagets representant för de nordiska länderna.

  – Det är en ny situation, men vi är vana vid konkurrens i alla de 54 länder där vi finns. Det är bra för producenterna att kunna välja och vi tror på vår produkt som har tagits väl emot i Sverige, säger Daniel Torpegaard Möller.

   ”Jag är nöjd med att vi nu finns fullt ut på den svenska marknaden”, säger Claus Holmgaard, försäljningschef för Danbred.
  ”Jag är nöjd med att vi nu finns fullt ut på den svenska marknaden”, säger Claus Holmgaard, försäljningschef för Danbred. FOTO: Danbred

  Topigs Norsvins flaggskepp i Sverige är TN 70 suggan och Daniel Torpegaard Möller betonar modersegenskaperna. Suggan ska föda många grisar, men vara självgående och kunna ta hand om alla grisar hon föder.

  – TN 70 är väl anpassad för det svenska systemet med lösgående suggor, säger han.

  Bakgrund

  Produktiviteten i smågrisproduktionen har ökat med nästan tre grisar per sugga och år sedan 2012. Förklaringen till det är den nya genetiken som lanserades i Sverige 2013.

  Nu kan svensk grisproduktion ta nästa steg och nå ännu fler grisar per sugga sedan det blivit möjligt att köpa dansk genetik.

  Fler födda grisar är nog gott och väl, men det gäller att inhysningssystem och management fungerar för att kunna ta hand om alla grisarna.

  Företagen och avelsarbetet

  Topigs norsvin är ett norskt-nederländskt grisavelsbolag som är bondeägt. Deras avelsmaterial har haft exklusiv rätt till den svenska marknaden sedan 2014.

  Danbred, tidigare med namnet Danavl, är ett danskt bondeägt avelsbolag med anor sedan 1890-talet. Danbreds duroc har använts som faderras till slaktgrisar i Sverige sedan 2016.

  Utöver dessa raser används också svensk hampshire som faderras. Detta avelsmaterialet ägs av HK Scan och är bärare av RN-genen, som anses borga för god köttkvalitet.

  Svenska Köttföretagen ägs av slakterierna och arbetar med djurslagen nöt, gris och lamm. Svenska köttföretagen har ansvar för försäljning och distribution av semin och livdjur till grisföretagarna.

  Importen av avelsmaterial till Sverige sker i form av galtsperma. Från Norge är import av levande galtar tillåten under vissa omständigheter.

  Relaterade artiklar

  Till toppen