Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 februari 2019

  Större effekt för fattiga länder

  Certifiering är positivt för möjligheterna att exportera frukt och grönsaker. Särskilt för producenter i fattiga länder.

   Anna Andersson, Agri Food Economics Centre i Lund menar att certifieringen kan vara extra viktig i utvecklingsländer.
  Anna Andersson, Agri Food Economics Centre i Lund menar att certifieringen kan vara extra viktig i utvecklingsländer. FOTO: Christian Andersson/Mostphotos

  För att garantera kvaliteten certifieras allt mer livsmedel i den globala handeln. Men det har fram till nu saknats forskning som visar vad kraven på certifiering betyder för producenterna. Fallstudier har visat på både negativa och positiva effekter.

  – Man har till exempel tittat på sparrisproducenter i Peru eller gröna bönor i Kenya. Men här har vi tittat på många länder och många produkter och det har man inte kunna göra tidigare, säger Anna Andersson på Agri Food Economics Centre i Lund.

  ”Effekten större för fattigare länder”

  Hon har lyckats få tillgång till stora mängder data från certifieringen Global Gap och undersökt hur certifieringen påverkar exporten av frukt och grönsaker till de 15 rikaste EU-länderna. Resultaten visar på en generell positiv effekt av certifiering, särskilt för utvecklingsländer.

  – Effekten verkar större för fattigare länder än för rikare länder, men effekten finns där för alla inkomstnivåer, säger Anna Andersson.

  ”Biljett” till EU-marknaden

  Hypotesen är att certifiering är viktigare för produkter från fattigare länder med svagare lagstiftning. Inköparen känner större säkerhet med certifieringen.

  – När man certifierar sig blir det lite en biljett in till EU-marknaden.

  Men certifieringen spelar också en positiv roll för grönsaksproducenter i rika välordnade länder, som Sverige.

  – Även här spelar certifieringen en roll, även om effekten inte är lika hög.

  Nu har du undersökt marknaden för frukt och grönsaker. Vad spelar certifieringen för roll för spannmål?

  – Det finns studier som pekar på att det är olika effekt beroende på vilken sektor man befinner sig i. Därför är det inte självklart att man kan generalisera de här resultaten, och säga att de även gäller för spannmål, säger Anna Andersson.

  Global Gap

  Global Gap, där Gap står för good agriculture practice, är den största privata standarden för primärproduktion när det gäller antalet certifierade producenter.

  Om en producent vill certifiera sig mot Global Gap måste hen anlita ett godkänt oberoende certifieringsbolag som kontrollerar hur väl standardens krav uppfylls. Kraven behandlar främst säker hantering av livsmedel men krav finns också på miljöhänsyn, spårbarhet och arbetsmiljö.

  Källa: Agri Food

  Relaterade artiklar

  Till toppen