Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 januari 2019

  Skogsfrågorna viktiga delar i överenskommelsen

  En utredning om stärkt äganderätt i skogen, stopp för den utökade nyckelbiotopsinventeringen och mer pengar för att ersätta skogsägare för mark som skyddas ingår i en överenskommelse som fyra partier ska ta ställning till i helgen.

   Arkivbild. Annie Lööf under budgetomröstningen i riksdagen om M+KD-budgeten 12 december 2018.
  Arkivbild. Annie Lööf under budgetomröstningen i riksdagen om M+KD-budgeten 12 december 2018. FOTO: Patrik C Österberg / IBL

  Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har landat i ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse om vad som krävs för att Stefan Löfven ska röstas igenom som statsminister. Förhandlarna är nöjda, men de måste få sina respektive partiorganisationers välsignelse också – och det avgörs i helgen.

  Överenskommelsen skulle innebära att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering, och har ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna. I en rad sakfrågor ska de två liberala partierna delta i beredningsarbetet med propositioner, utredningsdirektiv, förordningsändringar och regleringsbrev till myndigheter.

  Centerpartiets partiledare Annie Lööf höll en presskonferens på fredagseftermiddagen. Partiledningen rekommenderar förtroenderådet, som tar det slutgiltiga beslutet, att godkänna överenskommelsen. Annie Lööf räknade flera skogspolitiska frågor som vinster för partiet.

  – Det viktigaste för oss i många år har varit att försvara den privata äganderätten i skogen och det finns nu en lång text som är central för att det här samarbetet ska bli av, sa C-ledaren vid presskonferensen.

  Ingen utökad inventering

  Får överenskommelsen godkänt och Stefan Löfven väljs till statsminister ska en utredning om stärkt äganderätt tillsättas. Nya flexibla skydds- och ersättningsformer för skog ska också granskas. Ny lagstiftning ska enligt dokumentet träda i kraft den första juli 2021. Artskyddsförordningen ska ses över, som den rödgröna regeringen aviserade men aldrig gav några direktiv för. Satsningen på en utökad inventering av nyckelbiotoper som den rödgröna regeringen ville göra men Moderaternas och Kristdemokraternas budget satte stopp för kommer inte att genomföras.

  Det ska läggas mer pengar, oklart hur mycket, på skydd av värdefull skog, det vill säga ersätta markägare för skog som tas ur bruk. Naturvården ska också stärkas, ”på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs”. Förutsättningarna för pollinatörer ska stärkas genom ett åtgärdsprogram.

  I överenskommelsen ingår också ett ”kraftfullt bondepaket” som ska stärka likviditeten och öka konkurrenskraften i näringen. Vad det paketet ska innehålla mer konkret är i skrivande stund inte känt. En lag om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang ska läggas fram till riksdagen våren 2020.

  Ny utredning om gårdsförsäljning

  Gårdsförsäljning av alkohol, som senast utreddes 2010, ska utredas igen, med start 2020. Strandskyddslagstiftningen ska ses över med sikte på att göra det enklare att bygga i områden som är skyddade i dag. En ny lag ska träda i kraft den första januari 2022. Slopat krav på bygglov för vissa byggen i anslutning till en gård, som ett kafé eller ett stall, ska också utredas. Vägunderhållet ska förstärkas, men det sägs inte med hur mycket.

  De fyra partiernas förhandlare är också överens om att det ska bli enklare och lönsammare att investera i förnybar energi för eget bruk. Staten ska investera i produktion och distribution av biogas. Bonus-malus ska stärkas och försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar förbjudas helt från 2030. Det ska införas krav på inblandning av förnybart bränsle i flygbränsle och hög inblandning ska premieras. De så kallade 3:12-reglerna ska förenklas.

  Överenskommelsen är tänkt att räcka mandatperioden ut, men gäller budgetår för budgetår.

  På måndag träffar riksdagens talman Andreas Norlén samtliga riksdagspartiers partiledare med ambitionen att kunna presentera en statsministerkandidat klockan 16.00 samma dag. Riksdagens prövning av den kandidaten är planerad till onsdag.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen