Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 maj 2018

  Bucht beklagar att Molstaberg lägger ned

  Tre politiker om vargangreppen som fick fårproducenterna att lägga ned sin verksamhet.

   Sven-Erik Bucht (S).
  Sven-Erik Bucht (S). FOTO: Pressbild

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S):

  ”Jag har fått veta att Molstabergs säteri väljer att lägga ner sin verksamhet som en följd av den senaste tidens vargattacker. Jag känner till att gården även tidigare har drabbats av vargattacker. Verksamheten vid Molstabergs säteri, från uppfödning och produktion till gårdsförsäljning, har gett många konsumenter tillgång till närproducerade ekologiska livsmedel, vilket är ett av de strategiska målen med regeringens livsmedelsstrategi.

  Betande djur behövs för den biologiska mångfalden, så att viktiga ängs- och betesmarker inte växer igen. Regeringen har gjort satsningar i budgeten för de här unika naturtyperna, med förhoppningen att få fler betande djur som bidrar till den svenska livsmedelsproduktionen. Det skapar i sin tur jobb på landsbygden. Att Molstaberg nu lägger ner sin verksamhet är något jag som landsbygdsminister djupt beklagar.”

   Åsa Coenraads (M).
  Åsa Coenraads (M). FOTO: Pressbild

  Åsa Coenraads, riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet (M):

  ”Vi har en gemensam rovdjurspolitik som klubbades i riksdagen år 2012 och som vi tycker är bra. Men vi anser att tillämpningen av politiken ska vara mer decentraliserad. De människor som lever i områden med mycket rovdjur ska ha större medbestämmanderätt. Det fungerar inte riktigt bra i dag. Vi tycker också att myndigheterna ska vara snabbare med beslut om skyddsjakt, vilket inte har skett i fallet med Molstaberg. Vi tror också att acceptansen för rovdjur generellt kommer öka om människor får större tilltro till myndigheter.

  ”Jag tycker att man borde ha beslutat om skyddsjakt i fallet Molstaberg. Man måste göra en avvägning mellan miljö, samhälle och ekonomi och människor och företag måste gå före vargar. Vi kan inte ha en ordning där problematiska vargar går före människor och företagare. På sikt hotar detta en levande landsbygd, företagande och Sveriges förmåga att producera mer livsmedel. Dessutom har vi en bra numerär status på vargen i Sverige i dag.”

   Eskil Erlandsson (C).
  Eskil Erlandsson (C). FOTO: Pressbild

  Eskil Erlandsson (C):

  Hur ska rovdjurspolitiken bedrivas?

  – Riksdagen har fattat beslut om dagens rovdjurspolitik och den ställer vi oss bakom. Den ska ta hänsyn till människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Licens- och skyddsjakt ska fortsatt vara en naturlig del av rovdjursförvaltningen. Och den ska bestämmas både regionalt och nationellt.

  Är det rimligt att ha en rovdjurspolitik som leder till att gårdar känner sig tvingade att lägga ner?

  – Vi ska ha en rovdjurspolitik som inkluderar både djurhållning och företagande på landsbygden. Rovdjur kan vara ett stort hinder för djuruppfödning, till exempel av lamm. Angreppen är plågsamma för djuren och kostar både ekonomiskt och emotionellt. En välfungerande rovdjursförvaltning och stängsling är därför viktigt, men det räcker inte alltid. Vi behöver titta på hur djurägare kan ges bättre möjligheter än i dag att skydda sina husdjur och tamdjur mot rovdjursattacker.

  Finns det anledning att ändra i rovdjursdirektivet?

  – Ja, vi anser att man bör göra en översyn av artskyddsförordningen.

  SE OCKSÅ: ATL TV: ”Handlar inte om att vara för eller emot varg”LÄS OCKSÅ: ”Jag är trött på att plocka upp mina lemlästade djur”LÄS OCKSÅ: Avslår ansökan – djurägarna borde ha gjort mer

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen