Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 april

  Brist på veterinärer hotar djurhälsan

  Antalet examinerade veterinärstudenter skulle behöva tredubblas för att täcka rekryteringsbehoven. Detta enligt branschorganisationens rapport för det gångna året.

  – Det är stor brist på både veterinärer och djursjukskötare, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för Svensk Djursjukvård.

   Lena-Liisa Tengblad hoppas på fler utbildningsplatser på SLU:s djursjukvårdsprogram.
  Lena-Liisa Tengblad hoppas på fler utbildningsplatser på SLU:s djursjukvårdsprogram. FOTO: Gröna Arbetsgivare

  Den svenska djursjukvårdsbranschen har vuxit i både omsättning och antal sysselsatta under en längre tid, 2018 var inget undantag. Den starka tillväxten kräver att det finns arbetskraft att rekrytera, men antalet utbildningsplatser har inte ökat i samma takt.

  – Vi ser djursjukhus som får dra ned på öppettiderna och stänga på helgen för att de inte kan rekrytera den personal som behövs.

  Sverige kan inte heller förlita sig på att täcka behovet genom att drivna studenter söker vidare till utbildning utomlands när platserna tryter på SLU.

  – Tidigare har vi fått signaler om veterinärbrist från de som jobbar med lantbruksdjur, nu verkar det mer utbrett. Jag pratade med några i går som sa att det är svårare att hitta personal även till smådjursklinikerna, säger Marie Sterning, programstudierektor för veterinärprogrammet på SLU.

   Veterinär Ove Wattle undersöker en patient på universitetsdjursjukhuset i Uppsala.
  Veterinär Ove Wattle undersöker en patient på universitetsdjursjukhuset i Uppsala. FOTO: Lisa Rogert

  Krävs utredning

  Att skapa fler utbildningsplatser är en omfattande process.

  – Det handlar om både personal och lokaler. Ser man ett långsiktigt behov, behöver det utredas hur man kan öka på ett bra sätt, säger Marie Sterning.

  Bristen på djursjukskötare kvarstår, samtidigt som programmet har tusentals sökande till sina 80 platser.

  Nästan alla de tillfrågade arbetsgivarna i rapporten ser positivt på branschens framtidsutsikter. De kommande årens viktigaste fråga är bristen på legitimerad personal att rekrytera.

  – Det är ju inte bristande intresse, väldigt många vill gå utbildningen. Det är antalet platser som är begränsningen, säger Lena-Liisa Tengblad.

  Veterinärbristen 2019

  Branschorganisationens företagare har uppskattat sitt rekryteringsbehov de kommande 12 månaderna.

  346 Veterinärer, varav 70 med specialistkompetens

  177 Djursjukskötare och djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3)

  Relaterade artiklar

  Till toppen