Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 september 2019

  ”Det är brist på protein i hela Europa”

  Nu ökar sojaimporten efter att ha minskat i fem år. Det visar färska siffror från Jordbruksverket. Trendbrottet visar tydligt att svensk foderproduktion är fortfarande beroende av import.

   Sverige är långt ifrån självförsörjande på proteingrödor.
  Sverige är långt ifrån självförsörjande på proteingrödor. FOTO: Mostphotos

  Den svenska importen av soja- och oljepalmprodukter för foderproduktion till nötdjur ökade 2018 och är nu uppe på samma nivå som 2016. Enligt Lantmännen är svensk foderproduktion beroende av import.

  – Det är brist på protein i hela Europa. Det finns olika vägar att minska vårt importberoende, men det finns ingen snabb lösning där vi drastiskt kan minska importen, säger Lars Hermansson marknadschef för foder hos Lantmännen.

  Sedan en tid tillbaka har den svenska odlingen av raps ökat och även åkerbönan. Detta kan öka andelen svenska råvaror i svenskproducerat djurfoder, men Sverige är långt ifrån självförsörjande på proteingrödor. Inte ens med årets goda rapsskörd som väntas landa på 350 000 ton täcks den svenska foderindustrins behov av rapsmjöl. ATL besökte nyligen AAK:s fabrik i Karlshamn där majoriteten av all svensk raps hamnar. Trots rekordskörd köper man in rapsfrö från andra EU-länder.

  Väljer hellre raps än soja

  Ändå minskar andelen soja i foder till nötkreatur, enligt både Lantmännen och Svenska foder.

  – Många av de produkter vi i dag säljer till nöt är helt utan soja och har varit det i flera år. Men efterfrågan på sojafria produkter är inte så stor som man kan tro, en hel del kunder vill ha sojamjöl i sina foderstater och sojamjöl har sina fördelar. Men det finns mycket forskning som visar att protein från raps ger bättre produktionsresultat för nöt jämfört med vad sojaprotein gör. Därför har vi länge förespråkat raps framför soja, men jag skulle säga att vi inte är helt framme än, säger Carolina Johansson, foderchef på Svenska Foder.

  Hos Lantmännen ser situationen liknande ut bekräftar Kajsa Öhman, produktchef för nötfor.

  – På nötsidan efterfrågas kvalitativa produkter som ger friska högavkastande djur, det är den första frågan tillsammans med att vi tar ansvar för det vi stoppar i våra foder. Tongångarna att ha sojafritt är inte så starka från producenthåll utan det är främst från konsumenthåll, säger hon och fortsätter:

  – Vi är redan ganska duktiga på att byta ut soja mot andra fodervaror när det går och en majoritet av vårt utbud för nötkreatur är sojafritt. Vi behöver inte skämmas för omvärlden och en viktig aspekt är att kraven bör komma från konsumenterna så att det finns en förståelse för att kostnaderna ökar.

  Brasilien och Kanada stora importländer

  Både Svenska Foder och Lantmännen ingår i sojadialogen och all soja som används i svensk fodertillverkning är hållbarhetscertifierad enligt Sojadialogens kriterier, där Proterra är ett exempel. Det innebär att man inte odlar på nyskövlad mark, att skadliga bekämpningsmedel begränsas och att odlingen sker under schyssta arbetsförhållanden.

  – Vi tar alltså 100 procent ansvar för sojan som vi använder till foder som går till svenska djur. Så är inte fallet för den importerade maten, säger Carolina Johansson på Svenska Foder.

  Anledningen till att svensk foderproduktion importerar från Brasilien och inte USA är att allt foder ska vara GMO-fritt. För Lantmännen är Brasilien, Kanada, Ryssland och Ukraina är stora importländer av sojamjöl. Svenska Foder importerar sojamjöl från Denofa i Norge, som importerar sojabönor från Brasilien och Kanada. Numera utgör kanadensiska sojabönor runt 30-40 procent av den konventionella råvaran.

  Fakta: Svenska sojadialogen

  Branschöverskridande initiativ som bildades 2014 som där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja.

  Medlemmarna i Sojadialogen består av svenska foderföretag, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer och handelsföretag.

  Medlemmarna tar ansvar för att 100 % av den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion skall vara ansvarsfullt producerad.

  Sojadialogens medlemmar har ett långsiktigt mål för 2025: Sojadialogen verkar för att all soja som når svenska konsumenter via nätverkets medlemmar är ansvarsfullt producerad senast år 2025.

  Källa: Svenska Sojadialogen

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen