Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juni 1999

  Brist på öronmärken håller kalvarna inne

  Många lantbrukare kan inte släppa ut sina kalvar på bete i år. Byråkratin hinner inte med att leverera öronmärken i tid. Och lantbrukarna riskerar att mista sina djurbidrag.

  Om det är EU:s regler, ett slött Jordbruksverk eller sömniga bönder som hindrar kalvarna från att komma ut på grönbete har ATL inte riktigt lyckats reda ut. Men Erling Marklund utanför Skellefteå är förbannad på byråkratins kvarnar som han tycker mal alldeles för långsamt.
  – Jag beställde gula öronmärken till mina 60 kalvar den 22 mars. Än har jag inte fått några så jag kan inte anmäla mina djur till kontrollen, säger han irriterat.
  Många har hört av sig både till oss på ATL och till Jordbruksverket och undrat varför det ska behöva ta flera månader att få fram de beställda öronmärkena som måste finnas på varje kalv.

  ”Kan inte låta folk jobba övertid”
  Chefen på Jordbruksverkets registerenhet, Maria Hessel, är bekymrad och erkänner att märkningen i år har blivit ett stort problem. Men hon försöker frita sin myndighet från ansvaret genom att säga att anmälningarna kommer in sent och att de är ovanlig många i år.
  – Vi kan inte låta folk jobba övertid för att klara det här, säger hon och pekar på att i mars 1998 kom 2 500 beställningar in. Samma tid i år rullade 4 000 beställningar in.
  Vad anhopningen beror på är det ingen som vet.
  – Hade lantbrukarna sökt i oktober eller december i stället hade vi inte haft det här problemet, säger Maria Hessel.
  Den arbetsbörda som nu drabbat handläggarna på Jordbruksverket har de inte mäktat med. Ett skäl är att de samtidigt skulle effektuera 13 000 beställningar av blå öronmärken för djur födda före 1995.

  Kan bli av med djurbidraget
  När kalven föds ska den märkas med en originalbricka i örat.
  Senast en månad efter födseln ska kalven dessutom vara märkt i andra örat med en originalbricka. Det är den EU-bestämmelsen som nu många tvingas bryta mot.
  Effekten av denna försening blir att lantbrukare med kalvar inte kan släppa ut dem omärkta på grönbete. I stället får de stödutfodras inomhus. Omärkta djur får inte heller lämnas till slakt eller säljas till andra produktionsplatser.
  Den som bryter mot reglerna om märkning och registrering riskerar att bli av med sina djurbidrag.
  Hur många som just nu bryter mot EU-reglerna har inte gått att få fram.

  Skjuter fram kravet
  Alla nötdjur födda före 1995 skulle senast den sista juni varit märkta med blå öronmärken. Men Jordbruksverket har i det fallet skjutit fram kravet till den siste november i år.
  Samma procedur kunde man tänka sig med de gula öronmärkena för kalvar. Men där svävar Jordbruksverket på målet. Skillnaden är att den blå originalbrickan är en ommärkning beslutad av Sverige. I det gula fallet är det EU:s bord.

  Dan Birgerson

  Relaterade artiklar

  Till toppen