Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 februari 2017

  Brist på mark utmaning för unga lantbrukare

  OLP, SPANIEN.

  Priserna på jordbruksmark ökar, inte bara i Sverige, utan också i stora delar av Europa. I Spanien är det i stort sett omöjligt för nya, unga lantbrukare att köpa mark. Men nu har flera aktörer tagit tag i saken för att hjälpa unga utan kapital att få tillgång till mark.

   Betesdjur och mejeriproduktion är traditionella verksamheter i regionen, som sträcker sig ända upp i Pyrenéerna
  Betesdjur och mejeriproduktion är traditionella verksamheter i regionen, som sträcker sig ända upp i Pyrenéerna FOTO: Vanesa Freixa

  I vissa delar av södra Spanien ligger genomsnittspriserna kring 500 000 kronor per hektar för mark med möjlighet till bevattning. Terra Franca är en av de aktörer som jobbar för att unga människor utan tillgång till kapital ska få tillgång till mark.

  – Vi förmedlar kontakter mellan lantbrukare och markägare men organisationen kommer också att fungera som mellanhand för arrenden, säger Vanesa Freixa, en av initativtagarna.

  Hitta markägare

  Hittills har arbetet till stor del handlat om att hitta markägare som vill arrendera ut sin mark och att formulera fungerande avtal mellan markägare och arrendatorer.

  Nu håller man på att förhandla om de två första gårdarna.

   Terra Franca, Terre de liens och flera andra europeiska organisationer samarbetar inom nätverket Access to land.
  Terra Franca, Terre de liens och flera andra europeiska organisationer samarbetar inom nätverket Access to land. FOTO: Vanesa Freixa

  Tanken är att Terra Franca ska kunna erbjuda odlarna förmånliga arrendepriser och en viss säkerhet, i form av långa arrenden. Markägarna å sin sida får en garanti för att jordbruksmarken bevaras och brukas enligt agroekologiska principer.

  – Våra samarbetspartner är till exempel barn vars föräldrar har slutat med lantbruket och som inte själva vill ta över. De vill inte sälja men de vill stödja ett hållbart lantbruk, berättar Vanesa Freixa.

   Vanesa Freixa, en av initativtagarna.
  Vanesa Freixa, en av initativtagarna. FOTO: Ylva Andersson

  För unga som vill bli lantbrukare

  Hon jobbar sedan många år med Escola de Pastors de Catalunya, en utbildning för unga människor som vill börja med lantbruk. Fokus har legat på betesdjur och mejeriproduktion som är det traditionella i den här regionen, som sträcker sig ända upp i Pyrenéerna.

  ”De är väldigt motiverade”

  Det är en sex månader lång praktisk utbildning och många av dem som söker har ingen tidigare erfarenhet av lantbruk. En stor grupp kommer från den urbana medelklassen och väljer det framför annan karriär.

  – De är väldigt motiverade, säger Vanesa Freixa. Många har gått och drömt om det här i många år och vetat att det är det här de vill göra. När de till slut vågar ta steget blir de ofta väldigt nöjda.

   Många av dem som söker har ingen tidigare erfarenhet av lantbruk.
  Många av dem som söker har ingen tidigare erfarenhet av lantbruk. FOTO: Vanesa Freixa

  Av de 100 studenter som avslutat utbildningen jobbar ungefär hälften inom lantbruket.

  De som har en egen gård har tagit över den från någon i familjen. De övriga arrenderar mark som de hittat genom att de letat länge och frågat runt. En enda person hade möjlighet att köpa en egen gård.

  – När vi startade utbildningen visade det sig snart att tillgången till mark var det absolut största hindret för att folk skulle komma i gång. Det var så arbetet med Terra Franca startade.

  Köper upp mark

  Inspirationen kommer från den franska organisationen Terre de Liens som köper upp mark och gårdar som den sedan arrenderar ut.

  Där kommer pengarna till största delen från allmänheten som köper andelar i bolaget som i sin tur köper upp marken med tillhörande fastigheter. På sju år har organisationen fått in mer än 400 miljoner svenska kronor i investeringar och cirka 50 miljoner i gåvor.

   I Katalonien är det i princip omöjligt att köpa mark. Terra Franca erbjuder unga människor förmånliga arrenden och utbildning i jordbruk.
  I Katalonien är det i princip omöjligt att köpa mark. Terra Franca erbjuder unga människor förmånliga arrenden och utbildning i jordbruk. FOTO: Vanesa Freixa

  På det här sättet har man kunnat köpa 120 gårdar med nästan 3 000 hektar mark.

  – Här, i Katalonien, är det i princip omöjligt att köpa mark, säger Vanesa Freixa. Det är väldigt lite mark som säljs. Många hoppas fortfarande att ekonomin och byggindustrin ska komma i gång och att de ska kunna sälja marken dyrt. Man konkurrerar också, som på många andra ställen, med bankerna och de stora jordbruksföretagen som ser jordbruksmarken som en säker investering.

  Annorlunda reglerad

  I Frankrike är marknaden reglerad på ett helt annat sätt vilket resulterat i betydligt lägre priser än i grannländerna, i genomsnitt kring cirka 60 000 kronor per hektar. Redan på 1960-talet genomfördes en reform för att bevara de mellanstora jordbruken och undvika alltför stora enheter.

  Men trots det är utmaningarna desamma där som i Spanien och övriga Europa.

  Enheterna blir större och det krävs alltmer kapital för att hänga med i utvecklingen. Det är pengar som unga, nya lantbrukare inte har.

   Terra Franca, Terre de liens och flera andra europeiska organisationer samarbetar inom nätverket Access to land.
  Terra Franca, Terre de liens och flera andra europeiska organisationer samarbetar inom nätverket Access to land. FOTO: Vanesa Freixa

  Behov av yngre lantbrukare

  Ungefär 60 procent av alla enskilda lantbruksföretag i Sverige drivs av personer över 55 år.

  Enligt LRFs rapport Kapital till lantbruket kommer ungefär 1,7 miljoner hektar att behöva övertas av yngre lantbrukare de kommande 15 åren. Det sammanlagda värdet är över 100 miljarder kronor.

  Terra Franca, Terre de liens och flera andra europeiska organisationer samarbetar inom nätverket Access to land. Nätverket och de lokala organisationerna jobbar för att bevara jordbruksmark och för att främja en agroekologisk produktion för en lokal marknad. Man vill också underlätta för unga människor som vill börja med lantbruk.

  http://www.accesstoland.eu/

  http://www.terrafranca.cat/

  http://perebascones.com/escoladepastorsdecatalunya.cat/?lang=en

  Relaterade artiklar

  Till toppen