Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 juli 2019

  Brexit och handelskrig mörka moln för Stora Enso

  Stora Ensos resultat för andra kvartalet 2019 når inte upp till förväntningarna och sänker även förväntningarna för helåret. Det framgår av bolagets kvartalsrapport som släpptes på fredagsmorgonen.

  FOTO: Karl Henrik Sundström

  Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 287 miljoner euro för det andra kvartalet. Bolagets egen prognos från bokslutsrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 270-350 miljoner euro för det första kvartalet.

  Den operative rörelsemarginalen blev 11,0 procent, att jämföra med väntade 11,8 procent. Försäljningen uppgick till 2 608 miljoner euro för perioden.

  Sänker förväntningarna för 2019

  Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 kommer att hamna i intervallet 200-280 miljoner euro.

  Den negativa effekten från planerade underhållsstopp beräknas vara på samma nivå som för tredje kvartalet 2018 och ingår i uppskattningen.

  För helåret 2019 bedömer Stora Enso att ytterligare försämrade affärsvillkor orsakade av osäkerhet kopplad till handelskrig och en möjlig hård brexit förväntas påverka bolaget negativt.

  ”Ökningen av efterfrågan väntas sakta ner för Stora Ensos verksamhet i stort och minskningen av efterfrågan efter papper i Europa kommer att eskalera”, skriver bolaget.

  FOTO: Patrik Leonardsson/Stora Enso

  Nya investeringar

  Bolaget har inlett förstudier för eventuella investeringar, dels i en ny enhet för korslimmat trä (CLT) i anslutning till bruket i tjeckiska Ždírec, dels en ny enhet för byggbalkar vid Ybbs bruk i Österrike.

  Om investeringarna godkänns när förstudierna har slutförts beräknas de uppgå till cirka 90 miljoner euro, skriver Stora Enso.

  Stora Enso meddelar också att det investerar 10 miljoner euro i en ny pilotanläggning för produktion av biobaserat kolmaterial från lignin.

  Uppförandet av pilotanläggningen påbörjas i slutet av 2019 och beräknas vara slutfört i början av 2021. Beslut om kommersialisering kommer att fattas när resultatet av pilotproduktionen har utvärderats, uppger bolaget.

   Stora Enso Kvarnsveden.
  Stora Enso Kvarnsveden. FOTO: Stora Enso

  Relaterade artiklar

  Till toppen