Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 september 2019

  Börsinnehavet viktigaste inkomstkällan

  Avkastningen från LRF:s finansportfölj på 5,5 miljarder är organisationens viktigaste intäktskälla. Merparten ligger i högriskinnehav, varav 2,6 miljarder i börsnoterade aktiefonder. Men nu har aktieandelen viktats ned något.

  – Det kan ju bränna till och bli hack i kurvan, säger LRF:s finanschef Nils-Olof Ekholm.

   Den klassiska börsklockan på Stockholmsbörsen.
  Bild 1/2 Den klassiska börsklockan på Stockholmsbörsen. FOTO: Charles Hammarsten/TT
   LRF:s finanschef Nils-Olof Ekholm.
  Bild 2/2 LRF:s finanschef Nils-Olof Ekholm. FOTO: Anneli Larsson

  Som ATL tidigare berättat uppgår LRF-koncernens samlade tillgång eller förmögenhet till 6,3 miljarder kronor. Och nästan hela tillgången (5,5 miljarder) är placerad i olika finansinnehav.

  Denna finansportfölj är LRF:s viktigaste intäktskälla. Målet är att den, sett över en tioårsperiod, ska avkasta 5,5 procent per år, motsvarande 260 miljoner kronor. Detta baserat på vad man kan förvänta sig utifrån aktie- och räntefördelningen. Den har dock presterat en bra bit över målet och årligen avkastat i snitt 9,1 procent de senaste tio åren. I fjol gick den dock back 132 miljoner kronor efter en sur börsavslutning på året.

  Merparten i aktiefonder

  Cirka 75 procent är normalt investerat i högriskplaceringar, alltså värdepapper med aktieinslag, och resten i lågriskplaceringar, främst räntebärande värdepapper. För närvarande har man dock valt en fördelning med strax under 70 procent högriskpapper.

  Merparten av portföljen, totalt 4 miljarder kronor, är placerad i så kallade noterade värdepapper, var­av 66 procent, eller 2,6 miljarder, i aktiefonder och resten i räntebärande värdepapper.

  Att så pass mycket ligger på börsen beror på att LRF inte har några förvärvsplaner i närtid. Man behöver därmed inte bygga upp någon stor kassa med ”snabba pengar”, enligt LRF:s finanschef Nils-Olof Ekholm.

  – Därför kan merparten av koncernens tillgångar placeras långsiktigt och då är till exempel aktiefonder ett bra val, säger han.

  Det finns i dag få alternativ till börsen för långsiktiga placeringar, när räntan är låg och bankkontot knappt ger något alls, tillägger han.

  LRF har dock viktat ner andelen noterade aktiefonder med runt 4 procentenheter under året, då LRF inte bör höja risknivån just nu, enligt Nils-Olof Ekholm. Börshösten blir troligen stökig och allt mer pekar på en kommande lågkonjunktur.

  30 procent Sverigefonder

  – Det kan bränna till och bli hack i kurvan med nedgångar på 10 procent. 2016, när det blev ja till Brexit och Trump vann USA-valet, föll börserna först ganska kraftigt, men återhämtade sig snabbt. Vi fångar den långsiktigt uppåtgående avkastningskurvan.

  LRF har totalt 32 noterade innehav, varav 18 är aktie- och räntefonder. Det rör sig bland annat om 30 procent Sverigefonder, 10 procent globalfonder som investerar i bolag i hela världen. Man har även innehav i en hedgefond samt aktieindexobligationer och kreditcertifikat.

  Borde inte andelen globalfonder utökas för bättre riskspridning? 

  – Vi förstår den svenska marknaden bäst och har nära kontakt med många svenska fondbolag. Sverigefonder minskar även valutaexponeringen. Men det är inte aktuellt att öka Sverigeandelen igen, snarare tvärtom.

  LRF väljer bort fonder med innehav i bolag i Östeuropa, inklusive Ryssland, Sydamerika och Afrika. Risken är för hög då det är regioner med stor korruption och osäker ekonomi, bedömer man. LRF tror däremot mycket på Asienmarknaden, i synnerhet den indiska.

  – Indien har stor befolkning, mycket avancerad teknik och en snabbt växande medelklass, men vi har inte placeringar i någon Indienfond i dagsläget, säger Nils-Olof Ekholm.

  LRF:s noterade portföljdel

  Nedbrutet på regioner rör det sig i aktiefallet om 30 procent Sverigefonder, 10 procent globalfonder samt 10 procent Asienfonder, varav 40 procent är exponerade mot kinesiska bolag.

  De strukturerade innehaven består till största del av kreditcertifikat och aktieindex-obligationer. LRFs hedgefond investerar i större företag i hela världen med tonvikt på nordamerikanska bolag.

  Källor: LRF och Nasdaq

  Finansspråk

  Kreditcertifikat….

  … är ett skuldebrev som i regel ges ut av företag. Genom att köpa certifikatet får man exponering mot de högre räntor som ofta erbjuds på företagsmarknaden.

  Aktieindexobligationer…

  … är en finansiell produkt som utgivaren, en bank eller ett annat värdepappersbolag, skapar av olika sorters värdepapper, såsom aktier, obligationer och/eller så kallade optioner.

  Hedgefonder…

  … har i normalfallet friare placeringsregler än till exempel aktiefonder och kan i stort sett använda sig av vilken investeringsstrategi som helst. Syftet med en hedgefond är ofta att den ska avkasta oavsett om marknaden går upp eller ned.

  Källor: Nasdaq och Avanza

  Fondförvaltning

  LRF har i dagsläget bara så kallade aktivt förvaltade fonder, som sköts av en extern fondförvaltare mot en avgift. Men det finns inget förbud mot indexfonder, alltså passiva fonder som bara ska avspegla och följa ett jämförelseindex.

  LRF säger sig välja fonder som man anser har störst möjlighet till avkastning i förhållande risk och portföljens innehåll.

  Alla fonder ska dock stå under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande utländsk myndighet.

  Förvaltningskostnaden uppgår till i snitt 0,7 procent till en årlig kostnad av cirka 30 miljoner kronor. LRF bedömer att det skulle bli dyrare att helt överlåta förvaltningen till en extern aktör.

  Man undviker även nischfonder och rena aktier då det skulle kräva en särskild analysstab, vilket är uteslutet för att hålla nere kostnaderna på tjänstemannasidan, enligt LRF.

  Den noterade delen av portföljen är däremot överviktad i storbolag efter att större företag generellt har presterat bättre än mindre dito senaste åren.

  Källa: LRF

  LRF:s onoterade innehav

  Utöver de 4 miljarder som LRF placerat i noterade innehav har organisationen investerat resterande 1,5 miljarder i så kallade onoterade innehav.

  Merparten, 850 miljoner, är placerat i riskkapitalfonder som sköts av svenska riskkapitalbolaget EQT.

  EQT går självt in med pengar i fonderna men tar även in kapital från finansiärer, till exempel LRF. Fondkapitalet investeras sedan i bolag som inte är noterade på någon börs.

  Efter några säljs det investerade fondkapitalet av och investerare, exempelvis LRF, får tillbaka sin andel plus vinst.

  LRF har bland annat gått in med runt 100 miljoner i två av EQTs infrastrukturfonder. Fondtypen går ofta upp när börsen är går ner och är därmed ett bra komplement, menar man.

  EQT bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och följer regelverken i UNPRI och SWESIF och har en ”väldigt transparent redovisning”, menar LRF.

  LRF har även placerat 520 miljoner kronor i främst samhällsfastigheter på långa kontrakt, såsom domstolar, universitet och polishus. De långa kontrakten ger stabilitet i portföljen, enligt LRF.

  Källa: LRF

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen