Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 augusti 2019

  Borde vi ha sökt bygglov för altanen?

  Maken ville bygga altan och satte i gång utan att söka några tillstånd. Var det okej? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut begreppen.

   Altaner som inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus kräver numer inte bygglov, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.
  Altaner som inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus kräver numer inte bygglov, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt. FOTO: Mostphotos/ATL

  Hej Lisa!

  Guben har dragit igång ett altanbygge här hemma, han satsar på modell XXL, så mycket för semestervila. Men det blir snyggt, och guben är glad. Men lite spontant blev det, och inga lov är sökta. Skulle vi gjort det?

  /Bea

  Hej Bea. Här hemma packas en lånebil för en sista semesterresa till kustsamhället Tisvilde i Danmark innan jobb och skola kör igång igen, men först ett kort svar på en högaktuell fråga!

  Ni kan behöva bygglov för att bygga er altan beroende på hur den ser ut och hur den är byggd. Bäst information om bygglov hämtar du vanligtvis på Boverkets hemsida, men jag ska försöka sammanfatta reglerna för altaner nedan.

  Som du kanske läst om blev vissa altaner bygglovsbefriade från och med den 1 juli 2019. Altaner som inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus kräver numer inte bygglov. Altanen får dock inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte era grannar medger det.

  Riksdagen har även beslutat att sådana altaner ska få strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantaget för altaner gäller dock inte för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

  En spontan altan av modell XXL är väl gissningsvis större än så, och då kan den kräva bygglov. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte lov. Däremot kan bygglov krävas om altanen räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad, vilket den oftast gör om altangolvet får en viss höjd över marken. Avgörande för när bygglov krävs är enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen ”det visuella intrycket” och altanens höjd, men det finns tyvärr inga exakta mått att gå på, vare sig när det gäller storlek eller höjd över marken. I rättsfallet bedömde dock domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov såsom en tillbyggnad.

  Om altanen inte bedöms vara en ny- eller tillbyggnad behövs inget bygglov, och altanen får då byggas var som helst på tomten under förutsättning att den följer den eventuella detaljplan som gäller för området. En sådan altan kan byggas fram till tomtgränsen utan era grannars medgivande. För grannsämjans skull gör man nog dock bäst i att dryfta saken.

  Det krävs dock inte alltid bygglov även om altanen räknas som en tillbyggnad, eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för att bygga små tillbyggnader. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Om en altan byggs fristående från en byggnad kan den kräva bygglov, dock inte i de fall den räknas som en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Klart som korvspad?

  Bäst är att höra med din kommun om altanen kräver bygglov eller inte. Och även om bygglov inte alltid krävs kan altanen kräva marklov, dock endast inom områden med detaljplan och om man schaktar eller fyller ut så att marknivån ändras väsentligt.

  Håller tummarna för er,

  Lisa

  Har du en fråga till juristen Lisa Kylenfelt? Mejla till juristen@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen