Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 mars

  Höjda bonusar till toppcheferna

  Arlas två högsta chefer, Peder Tuborgh och Peter Giørtz-Carlsen, fick tillsammans mer än dubbelt så hög bonus 2020 jämfört med 2019. Även Lantmännens vd Per Olof Nyman kvitterar ut en ny rekordbonus.

  Den färska årsredovisningen för 2020 visar att bonusarna för Arlas två högst anställda chefer, vd Peder Tuborgh och Europachefen Peter Giørtz-Carlsen, har mer än dubblerats på ett år – från sammanlagt 0,9 miljoner euro 2019 till 1,9 miljoner euro 2020. Vad de får var för sig är oklart då Arla väljer att samredovisa ersättningen för vd och Europachefen.

   Peder Tuborgh, vd Arla.
  Peder Tuborgh, vd Arla. FOTO: Arla

  De båda toppcheferna drog tillsammans in 4,6 miljoner euro, eller 46,6 miljoner kronor, under 2020 i lön, rörlig ersättning och pension. Den summan motsvarar ungefär 3,9 miljoner kronor i månaden totalt. Det är en uppgång med drygt 30 procent jämfört med 2019, visar ATL:s genomgång. Siffran ska dock ses i ljuset av att Peter Giørtz-Carlsen blev invald i Arlas direktion först i februari 2019.

   Peter Giørtz-Carlsen, Europachef Arla.
  Peter Giørtz-Carlsen, Europachef Arla. FOTO: Arla

  Även Lantmännens vd Per Olof Nyman noterar en ny rekordersättning. Trots minskad omsättning ökar hans ersättningspaket till totalt 15,9 miljoner kronor under 2020, att jämföra med 15,5 miljoner kronor 2019.

  Även i Per Olof Nymans fall är det bonusen som ökar mest – från 4,8 miljoner kronor 2019 till 5,1 miljoner kronor 2020. Den hittills största ersättningsökningen fick han dock 2019 då han gick från 12,4 miljoner kronor till 15,5 miljoner kronor, en ökning med 25 procent. Detta under en period då inflationen varit nära noll, och reallönerna ökade med cirka 2,5 procent 2019, enligt Medlingsinstitutet.

   Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen.
  Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen. FOTO: Johan Olsson/Lantmännen

  Rekordutdelning

  Ersättningarna till toppcheferna kommer efter att Arla tangerar sitt gamla försäljningsrekord på 10,6 miljarder euro, vilket med aktuell växelkurs blir 107 miljarder kronor. Lantmännen noterade ett rekordresultat på drygt två miljarder kronor för 2020 och omsatte knappt 46 miljarder kronor. Båda företagen har sina bonussystem kopplade till försäljning och resultat.

  Lantmännen föreslår att dela ut sammanlagt 596 miljoner kronor i återbäring, efterlikvid och utdelning på medlemmarnas insatser. Tillsammans med en emission av nya insatser har summan kommunicerats som en ny rekordutdelning. Delat på Lantmännens medlemmar innebär det drygt 31 000 kronor i snitt per medlem per år.

  Backar jämfört med tidigare rekordår

  I Arlakoncernen avstår medlemmarna vinst som överstiger 3,2 procent. Den ska i stället betalas ut i form av ett höjt mjölkpris. Men trots den höga omsättningen 2020 visar årsredovisningen att betalningen till mjölkbönderna i genomsnitt låg på 0,35 euro per 100 kilo medlemsmjölk, exakt samma nivå som 2019.

  I gengäld beslutade Arla nyligen att dela ut en större del av vinsten som efterlikvid. Det gjorde att den genomsnittliga utbetalningen till medlemmarna blev 2 procent bättre än 2019, men sämre än priset inklusive efterlikvid 2017 och 2018. Jämfört med det förra rekordåret 2014 backade medlemmarnas betalning drygt 8 procent 2020, medräknat efterlikvid.

  Mer utdelning per medlem

  Såväl Arla som Lantmännen fortsatte att tappa medlemmar under 2020 (se fakta). Minskningen har dock inneburit att kvarvarande medlemmar fått en allt större del av vinstkakan. Sedan 2014 har den genomsnittliga utdelningen per medlem nästan tredubblats i både Arla Sverige och i Lantmännen. Det beror på att de kvarvarande gårdarna har blivit större och att vinstutdelningen i de båda bolagen till stor del baseras på produktion.

  Samlar i ladorna

  Efter 2020 är balansräkningarna i både Lantmännen och Arla rekordstarka, visar ATLs genomgång. Även soliditeten, som mäter hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, är rekordhög i Lantmännen: 45,8 procent, jämfört med 42,5 procent 2019.

  En liknande utveckling finns i Arla. Försäljningen under 2020 snuddade vid det gamla rekordet från 2014 på 10,6 miljarder euro och det egna kapitalet fortsätter att stärkas, visar årsredovisningen för 2020. Skuldsättningsgraden redovisas som 2,7 – lägre än det angivna målintervallet på 2,8-3,4.

  Fortsätter tappa medlemmar

  Under fjolåret försvann ytterligare 123 mjölkbönder från Arla Sverige, som tappat ungefär 100-200 svenska mjölkbönder varje år sedan 2011. Vid årsskiftet var medlemsantalet 2 374. Det i särklass största medlemstappet står dock Lantmännen för. 2010 fanns 36 050 medlemmar i organisationen, att jämföra med 19 172 tio år senare. Efter torka och regeländringar tappade Lantmännen 5 108 medlemmar mellan 2018 och 2019.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen