Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 mars

  Stockholms kommun vann Slussenmålet

  Miljödomstolen går helt på stadens linje i det uppmärksammade Slussenmålet, där bönder runt Mälardalen har ställt ersättningskrav i mångmiljonklassen på Stockholms kommun. I domen som kom på torsdagen ger domstolen flera sakägare rätt till ersättning i likhet med de ersättningsnivåer som kommunen har föreslagit för varje fastighet.

   Genom nya regleringar påverkar Slussenbygget vattennivåerna långt utanför Stockholm, och det gör att bönder kräver ersättning av Stockholms stad.
  Genom nya regleringar påverkar Slussenbygget vattennivåerna långt utanför Stockholm, och det gör att bönder kräver ersättning av Stockholms stad. FOTO: Pontus Orre/Aftonbladet/TT

  Det är i samband med byggandet av nya Slussen i centrala Stockholm, som Stockholms kommun har fått igenom en ny vattenreglering som bygger på ny miljölagstiftning – som bland annat tillåter en konstgjord vattenhöjning i Mälaren på i medel fyra centimeter och som mest uppåt en decimeter – en så kallad ”vårpuckel”.

  Höjningen skapar i sin tur en kontrollerad översvämning på våren i samband med snöavsmältning, vilket gynnar fågel- och växtlivet kring Mälaren. Vattennivån ska regleras via nya dammluckor med ökad utsläppskapacitet som har byggts i anslutning till nya Slussen. Därmed kan Stockholms stad effektivare och säkrare både skapa en vattenhöjning – när luckorna hålls stängda – och förhindra framtida översvämningar.

  Påverkar över tusen bönder

  Men den konstgjorda vattenhöjningen eller ”vårpuckeln” medför också att runt 1 100 lantbrukare i Mälardalen får sina diken fyllda med vatten på våren.

  Enligt sakägarna påverkar nya Slussen indirekt cirka 6 000 hektar åker- och betesmark runt hela Mälaren eller över tusen bönder. Flera av dessa har riktat ersättningskrav mot Stockholms stad på i storleksordningen 350 miljoner kronor. Stockholms stad har i sin tur erbjudit de drabbade parterna 35 miljoner kronor i ersättning, och har nu fått rätt i sak för flera av de fastigheter som behandlades i den deldom som avkunnades i dag.

  Dagens, så kallade deldom, rör totalt 21 fastighetsägare fördelade på 16 fastigheter där bland annat advokat Nils Rinander och LRF Konsult har varit ombud. Enligt ATL:s sammanställning uppgår det sammanlagda ersättningsbeloppet för dessa 16 fastigheter till totalt 4 miljoner kronor.

  En av lantbrukarna som berörs är Peder Rinman som driver Brunnsholms säteri i Enköpings-Näs, och som i och med domen fick gårdens ersättningsbelopp fastställt till totalt 165 000 kronor.

  – Jag ville ha 1,8 miljoner kronor, och har hållit på detta sedan 2012. Jag tycker att domstolen har gjort det enkelt för sig. Vi vill ha betalt för hela åkermarken som påverkas. 165 000 är ingenting. Vi ska nu ta en diskussion med våra ombud och diskutera överklaganden, säger Peder Rinman i en första kommentar, och tillägger att han är besviken på domen.

  Företräder 40-tal markägare

  Advokat Fredrik Bonde, som företräder ett 40-tal större markägare i målet tillsammans med Carolina Gustavsson, säger, med hänvisning till målets komplexitet, att han vill ha helgen på sig för att läsa domen innan han kan uttala sig.

  – Det vore helt tokigt av mig, eftersom domen troligtvis är på flera hundra sidor och inte kommer att gå att uttala sig om på det sättet, säger Fredrik Bonde.

  I sammanhanget bör det också nämnas att ersättningskraven från sammanlagt fyra fastighetsägare ogillas. Stockholms stad ska också betala rättegångskostnaderna för ett stort antal huvudmän som har lagt ut egna pengar för att driva målet, antingen själva eller genom LRF konsult eller Landahls Advokatbyrå. Totalt uppgår rättegångskostnaderna, som ersätts, för LRF Konsults huvudmän till 3,1 miljoner kronor medan huvudmännen som har gått genom Landahls Advokatbyrå ersätts med 3,4 miljoner kronor för sina rättegångskostnader.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen