Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 juli

  Bönder får dispens för skörd på träda

  Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge förenklar för skörd på träda. Beslut ges på dagen och de allra flesta ansökningar har hittills fått bifall.

   Reserverna hos många lantbrukare är i många fall i det närmaste obefintliga efter torkan 2018 och man kommer att ligga på gränsen även efter ett bra år.
  Reserverna hos många lantbrukare är i många fall i det närmaste obefintliga efter torkan 2018 och man kommer att ligga på gränsen även efter ett bra år. FOTO: Anna Nilsson

  Bristen på nederbörd har redan slagit hårt mot lantbruket i delar av sydöstra Sverige. Första vallen blev riklig på de flesta håll medan andraskörden inte sällan blev en besvikelse i ett redan ansträngt läge. Lantbrukare har också börjat ta hem djur igen för att stödutfodra dem eftersom betena inte räcker till.

  För att hjälpa till har länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge nu förenklat hanteringen av dispens för att skörda foder på träda.

  Myndigheten har tagit fram ett kort frågeformulär att fylla i på hemsidan. Syftet är att förenkla både för lantbrukaren och för länsstyrelsen. Tanken är att ärendena handläggs på dagen och att alla ska få ett snabbt besked.

  Stort behov

  På bara någon vecka har 66 ansökningar om dispens kommit in till länsstyrelsens lantbruksenhet i Kalmar och de flesta gäller trädor under tio hektar.

  – Vi ser att behovet finns och i princip alla som sökt har fått bifall. Det är punktinsatser för dem som behöver det mest och målet är att de som behöver också ska få beslutet snabbt, säger Karl Nordström, chef på Lantbruksenheten på Länsstyrelsen i Kalmar.

  Ingen generell dispens

  Han pekar på att reserverna hos många lantbrukare i många fall är i det närmaste obefintliga efter torkan 2018 och att man kommer att ligga på gränsen även efter ett bra år. Därför har länsstyrelsen i Kalmar också fört en dialog med Jordbruksverket under året om att få till en generell dispens för att få skörda foder på träda, som 2018 då ansökan inte behövde göras.

  – Vi hade hoppats på en generell dispens även i år eftersom efterverkningarna till det som hände 2018 också påverkar 2019 men Jordbruksverket valde att inte lämna någon sådan, säger Karl Nordström.

  Relaterade artiklar

  Till toppen