Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 maj 2019

  Förslag om mer information om priser på livsmedel

  Lantbrukare ska få en starkare position i livsmedelskedjan genom öppnare information om priserna längre fram i livsmedelskedjan, hoppas EU-kommissionen.

   Med mer information om hur priserna ser ut efter att bonden sålt sin råvara hoppas EU-kommissionen stärka lantbrukets förhandlingsposition.
  Med mer information om hur priserna ser ut efter att bonden sålt sin råvara hoppas EU-kommissionen stärka lantbrukets förhandlingsposition. FOTO: Frida Jonson

  Den tillgängliga marknadsinformationen om kostnader och priser i olika delar av livsmedelskedjan är obalanserad till lantbrukets nackdel, anser EU-kommissionen. Det finns många tillgängliga siffror om priser, produktionsvolymer och lager i början av kedjan, hos lantbrukaren, men mycket mindre om de senare leden. Det ger förädlingsindustrin och handeln ett orättvist övertag, enligt EU-kommissionen.

  För att göra spelplanen mer jämn föreslår EU-kommissionen att alla medlemsländer ska samla in prisinformation i hela livsmedelskedjan när det gäller kött, mejeriprodukter, ägg, frukt, grönsaker, grödor, socker och olivolja. EU-kommissionen ska sedan sammanställa uppgifterna och göra dem offentliga.

  Del av större paket

  Förslaget kräver inte förhandlingar med EU-parlamentet och Rådet, men medlemsländerna har möjlighet att lämna synpunkter på det. EU-kommissionen bjuder också in till ett öppet samråd för alla med intresse av frågan.

  Öppnare och mer tillgänglig prisinformation är en del av ett större regelpaket tänkt att stärka bondens position gentemot starkare aktörer längre fram i livsmedelskedjan. Det har sin utgångspunkt i en rapport gjord av en expertgrupp där bland andra ATL-medarbetaren Torbjörn Iwarson ingick.

  Relaterade artiklar

  Till toppen