Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 februari 2019

  Bokföringstricket bakom Lantmännens rekordutdelning

  Genom att omvandla kollektivt kapital till individuella emissionsinsatser kommer ledningen i Lantmännen fram till sitt förslag om den högsta ordinarie utdelningen någonsin.

  – Ganska elegant, säger Lantmännens VD Per Olof Nyman.

   Per Olof Nyman, VD Lantmännen.
  Per Olof Nyman, VD Lantmännen. FOTO: Ann Lindén

  När de förtroendevalda lantbrukarna i Lantmännen samlas för stämma i Stockholm senare i vår kommer 2018 års torka fortfarande att vara närvarande.

  – Vi är fortfarande i krisen, vi kommer inte att veta de fulla effekterna förrän i augusti–september i år när skörden är bärgad, säger Lantmännens VD Per Olof Nyman vid en pressträff med anledning av Lantmännens bokslutkommuniké för 2018.

  För att fortsatt kompensera för torkan har styrelse och ledning nu lagt förslag på vad de kallar den högsta ordinarie utdelningen till medlemmarna någonsin. Pengarna kommer till stor del från Lantmännens livsmedels- och entreprenadmaskinsdivisioner, som under 2018 fått agera draglok i firman.

  Inga rekordbelopp

  Men en närläsning av siffrorna visar att den totala summan för återbäring och efterlikvid är ovanligt låg – den landar på totalt 156 miljoner kronor. Siffran visar vad Lantmännens medlemmar får tillbaka på det de köpt och sålt till Lantmännen och under 2015, 2016 och 2017 var summan 188, 231 respektive 245 miljoner kronor.

  Inte heller den avkastning som medlemmarna får på sitt nuvarande individuella kapital i föreningen, insatsutdelningen, slår några rekord. Den summan landar på 213 miljoner kronor, jämfört med 222 miljoner kronor i fjol.

  Mer värdepapper

  Det som i stället biffar upp siffrorna är att Lantmännen nu väljer att göra om mer av föreningens kollektiva kapital till emissionsinsatser. Från att ha legat på 50, 70 respektive 100 miljoner kronor under de tre föregående boksluten föreslår nu styrelse och ledning att 250 miljoner kronor av det gemensamma kapitalet på drygt 13 miljarder ska förvandlas till emissionsinsatser.

  Denna största post handlar alltså inte om pengar som en medlem får direkt i handen, utan om pengar som han eller hon kan få avkastning på under nästa år. Däremot finns möjligheten för medlemmar i Lantmännen att sälja och köpa insatsemissioner av varandra, på samma sätt som det går att handla med aktier eller andra värdepapper på en öppen marknad.

  Just nu är värdet på en insatsemission på denna slutna marknad ungefär 30 procent högre än det bokförda värdet, vilket innebär att den medlem som är i behov av mera kapital kan sälja de insatsemissioner som nu delas ut.

  – Du ger bort något som bokförs till 100, men det är värt 130 på marknaden. Det är ganska elegant, säger Per Olof Nyman.

  Tveeggat svärd

  Men samtidigt är det en känslig manöver. Om det finns fler säljare än köpare till de nya emissionerna kommer priset att sjunka, allt enligt lagen om tillgång och efterfrågan. Detsamma gäller om Lantmännen skulle omvandla en avsevärt mycket större del av det kollektiva kapitalet till individuellt kapital, säger Per Olof Nyman.

  Han säger också att det inte är bra att binda upp för mycket av kapitalet i insatsemissioner eftersom det minskar det ekonomiska handlingsutrymmet för styrelse och ledning i bolaget. Det är också svårt att be ägarna om nytt eget kapital i ett kooperativt företag, säger Per Olof Nyman.

  – Sen kan det finnas visst utrymme att gå lite högre än de 16 eller 17 procent av det totala egna kapitalet som insatsemissionerna utgör i dag, absolut, säger han.

  Lantmännens utdelningar

  Totalt är styrelsens och ledningens förslag om utdelningar för 2018 värt 619 miljoner kronor. Det utgör 1,41 procent av bolagets totala försäljning under 2018, som landade på 44 miljarder kronor. Det är snäppet mindre än 2017 års ordinarie utdelningar, som utgjorde 1,43 procent av de 39 miljarder som bolaget omsatte då. Tillsammans med sommarens extra utdelning på 133 miljoner kronor, som träffade 2017 års bokslut motsvarade de totala utdelningarna under 2017 1,76 procent av den totala försäljningen. 2016 låg utdelningen på 1,36 procent av försäljningen och 2015 låg utdelningen på 1,20 procent. Källa: ATL:s beräkningar utifrån Lantmännens bokslut.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen