Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 oktober 2018

  Biometria tar över från nyår

  Skogsbranschens nya mätningsorganisation som ersätter VMF och SDC, börjar ta form. Från årsskiftet får skogsägarna sina mätbesked från Biometria.

  FOTO: Sofia Ernerot

  De tre virkesmätarföreningarna (VMF) och SDC, Skogsbrukets Datacentral, slås samman till en ekonomisk förening som får namnet Biometria.

  – Vi är i slutfasen av MBL-förhandlingar om förändringar i organisationen, säger Peter Eklund som är vd för Biometria.

  För skogsägarna märks förändringen efter årsskiftet när de får mätbeskeden från Biometria. Men för anställda inom VMF och SDC är förändringen större. 15-20 personer blir av med sina jobb, andra anställda får byta jobb eller får utökat arbetsfält eftersom den nya föreningen har ansvar för hela landet.

  Kostnadsbesparingar är dock inte huvudorsaken till förändringen. Den stora anledningen är att hjälpa industrin att bättre utnyttja ny teknik.

  ”Utvecklingstakten för låg”

  Det finns redan mycket information digitalt, skördare är uppkopplade mot SDC i realtid och man kan se hur virket flyttar sig fram i kedjan. Men branschen behöver bli bättre på att använda informationen och få en helhetsbild om vilken typ av virke som är på väg från skog till industri.

  Med flera olika föreningar – och beslutande organ – har det tagit lång tid att förankra förändringar.

  – Utvecklingstakten har varit för låg jämfört med industrins behov, säger Peter Eklund.

  Fjärrmätning har inneburit stora förändringar och drivit fram den nya organisationen.

  I dag fjärrmäts drygt hälften av massaveden. Vid fjärrmätning fotograferas lastbilens massavedsvolym och bilderna skickas till någon av fjärrmätarcentralerna i Sundsvall eller Östersund. Där finns personal som mäter virket. Bilder tolkas även i Värö.

  En fjärrmätare mäter drygt tre gånger större volym än en person som mäter massavedsvolymen ute vid industrin, och under de senaste åren har därför antalet virkesmätare minskat med knappt 100 personer.

  Är fjärrmätning lika bra?

  – Det är lika bra som mätning på brygga. Vi har statistik på det och det är samma utfall. För skogsägaren ska det inte bli någon skillnad, säger Peter Eklund.

  Biometria har samma ägare, det vill säga både köpare och säljare, som de gamla föreningarna. Skogsägarföreningarna och Sveaskog är på säljarsidan.

  – De är starka parter som inte ger bort något gratis, säger Peter Eklund som tidigare var vd för sågverket Bergkvist-Insjön i Dalarna.

  Biometria

  VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord och Skogsbrukets datacentral, SDC, slås samman till Biometria. Den nya föreningen får sitt huvudkontor i Uppsala men gamla SDC blir kvar i Sundsvall.

  I dag finns fjärrmätarcentral i Östersund och Sundsvall samt bildmätning i Värö.

  Relaterade artiklar

  Till toppen