Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 augusti 2019

  Biogas ska göra dem självförsörjande på el

  Gungvala gård satsade på vindkraft redan i början av 90-talet, nu ska en belgisk biogasanläggning göra mjölkgården självförsörjande på el.

   ”Så länge det finns varaktiga stöd tror jag att fler lantbruk kommer att investera i biogas”, säger Lars Berggren.
  ”Så länge det finns varaktiga stöd tror jag att fler lantbruk kommer att investera i biogas”, säger Lars Berggren. FOTO: Jonatan Jacobson

  En dryg mil norr om Karlshamn ligger Gungvala gård som huvudsakligen bedriver konventionell mjölkproduktion. Gårdens 220 kor levererar cirka 2,3 miljoner kilo mjölk till Arla per år.

  I mitten av juni togs en biogasanläggning från belgiska Biolectric i bruk. Anläggningen har en kapacitet på 44 kilowatt men när ATL besöker gården är det fortfarande en bit kvar till full drift.

  – Vi ska kunna producera 300 000 kilowattimmar per år vilket i princip gör oss självförsörjande på el. Vi får även ut en betydande andel värme som uppstår när de två gasdrivna motorerna kyls ner, säger lantmästare Lars Berggren.

   Det tog tre dagar för Biolectrics personal att installera anläggningen.
  Det tog tre dagar för Biolectrics personal att installera anläggningen. FOTO: Jonatan Jacobson

  Anläggningen består bland annat av en gödselreaktor som mäter 16 meter i diameter och rymmer 600 kubikmeter gödsel. Utanför reaktorn står en container fylld med elektronik och två gasdrivna motorer som genererar el.

  – Vi har dragit kulvertar och låtit gjuta plattan som reaktorn står på samt en blandningsbrunn på 60 kubik och en större gödselbehållare. När vi schaktat klart kan vi också tippa i fastgödsel som blandas med flytgödsel, säger Lars Berggren.

   Gungvalas biogasanläggning är Biolectrics nionde i Sverige.
  Gungvalas biogasanläggning är Biolectrics nionde i Sverige. FOTO: Jonatan Jacobson

  I stort sett självgående

  Anläggningen är i stort sett självgående, nivåerna kontrolleras och styrs genom en app. Tändstift och olja till motorerna byts av Gungvalas personal, var tredje månad utförs service av Biolectric.

  När biogasanläggningen är uppe i full drift kan 20 kubik gödsel per dygn pumpas in i reaktorn.

   Containern levereras med färdigmonterad utrustning.
  Containern levereras med färdigmonterad utrustning. FOTO: Jonatan Jacobson

  – Rötningen bidrar till att gödselkvaliteten blir bättre, kvävet blir mer lättillgängligt och gödseln sägs lukta mindre. Det är en härlig känsla att kunna ta tillvara en produkt som dessutom blir bättre i processen, säger Lars Berggren.

  Gården var även tidigt ute med satsning på lokal vindkraft, 1991 sattes ett vindkraftverk upp i närheten. Det verket producerade mindre än planerat men i dag är Gungvala delägare i ett vindkraftsbolag på Gotland som ger en andel på två miljoner kilowattimmar per år.

   Snart kan fastgödsel mixas med flytgödsel i blandningsbrunnen, röran mals ner innan den pumpas in i reaktorn.
  Snart kan fastgödsel mixas med flytgödsel i blandningsbrunnen, röran mals ner innan den pumpas in i reaktorn. FOTO: Jonatan Jacobson

  ”Spännande att testa nya grejer”

  – Vi har alltid tyckt att det är spännande att testa nya grejer. Som det ser ut med dagens stödsystem går det att räkna hem en biogasanläggning. På sikt behöver gårdsanläggningar bli mer självbärande men det låga svenska elpriset driver inte på den utvecklingen, säger Lars Berggren.

  Han poängterar att det behövs långsiktighet i de politiska besluten om fler gårdar ska satsa på biogasanläggningar i framtiden. Det pågår försök på gårdsnivå där biogas omvandlas till flytande bränsle genom så kallad GTL-teknologi, men kommersiella system ligger längre fram i tiden.

  – Det är inte säkert att vi gör el i framtiden, den tekniska utvecklingen går snabbt och det kan hända mycket under en tioårsperiod. Kanske kan det bli möjligt att producera fordonsgas småskaligt. Det hade egentligen varit ett bättre utnyttjande av gasen, säger Lars Berggren.

   För tillfället är motor nummer ett upp i en effekt på 18 av 22 kilowatt.
  För tillfället är motor nummer ett upp i en effekt på 18 av 22 kilowatt. FOTO: Jonatan Jacobson

  Gungvala gård

  Bolagsform: Aktiebolag.

  Antal anställda: Fem anställda.

  Omsättning: Cirka 13 miljoner kronor (2018).

  Resultat: 1,6 miljoner efter avskrivningar (2018).

  Vinstmarginal: Cirka 12 procent (2018).

  Areal: 220 hektar åker, hälften ägt häften arrende. 700 hektar skog.

  Storlek på investering: Biogasanläggningen kostar cirka 4,5 miljoner kronor.

  Kalkyl vid investering: Investeringen räknas hem efter sex till sju år. Investeringsstödet uppgår till 1,8 miljoner kronor. Ett årligt gödselgasstöd tillkommer som beräknas efter antal kubikmeter producerad rågas.

   Gungvala bedrev tidigare en ålodling på gården under 21 år men sedan 2009 är det fokus på mjölkproduktionen.
  Gungvala bedrev tidigare en ålodling på gården under 21 år men sedan 2009 är det fokus på mjölkproduktionen. FOTO: Jonatan Jacobson

  Tre tips till andra lantbrukare

  • Våga prova. Det har varit tuffa tider för mjölkproducenter och vi har gynnats av att inte vara nystartade. Men det gäller att se möjligheter och inte bara problem.

  • Ha koll på produktionen. Lägg inte bara tiden på det fysiska jobbet, se till att hinna räkna på verksamheten och få en överblick.

  • Ha roligt på jobbet!

   ”Om investeringsstödet inte hade funnits hade nog avräkningstiden fördubblats”, säger Lars Berggren.
  ”Om investeringsstödet inte hade funnits hade nog avräkningstiden fördubblats”, säger Lars Berggren. FOTO: Jonatan Jacobson

  Gårdsanpassade biogasanläggningar

  Biolectric har levererat tio anläggningar till nio gårdar i Sverige, två till byggs i slutet av sommaren. Företaget erbjuder en kapacitet från 10 till 74 kilowatt och har totalt byggt cirka 215 anläggningar i Europa och Nordamerika. 2017 fanns det totalt 43 gårdsanläggningar i Sverige.

  Källa: Biolectric och Energigas Sverige

   Gungvala gård odlar även foder till djuren och stärkelsepotatis på 30 hektar, gården har också skog och anordnar företagsfiske.
  Gungvala gård odlar även foder till djuren och stärkelsepotatis på 30 hektar, gården har också skog och anordnar företagsfiske. FOTO: Jonatan Jacobson

  Relaterade artiklar

  Till toppen