Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 september 2013

  Biodling ska ge miljonklirr

  Länsstyrelsen i Västra Götaland vill starta ett nationellt institut för bin och pollinerande insekter. Förhoppningen är bättre livsmedelsproduktion och biologisk mångfald samt ökad lönsamhet för svenska biodlare.

  Ett nationellt institut för bin och pollinerande insekter planeras i Västra Götaland.
  Ett nationellt institut för bin och pollinerande insekter planeras i Västra Götaland.

  Bakgrunden till att satsningen kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland är att omkring en fjärdedel av landets biodlare är verksamma i länet. Området har också en omfattande och varierande växtodling, vilket gör det särskilt intressant i sammanhanget.

  Tanken är att myndigheten ska samarbeta med Jordbruksverket och SLU, och nu ansöker de om 4.7 miljoner kronor årligen i regeringsstöd för projektet.

  I början ska tyngdpunkten riktas mot biodling men när institutet kommit igång ska även frågor gällande övriga pollinerande insekter prioriteras.

  Det nya institutet ska placeras i Västra Götaland men arbeta nationellt. Det ska fungera som en länk mellan forskare och myndigheter å ena sidan, och biodlare och övriga delar av branschen å andra sidan.

  Relaterade artiklar

  Till toppen