Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 november

  Tror inte på biobränslen som klimaträddning

  Prognosen om en kraftigt ökad efterfrågan på biobränslen oroar Naturskyddsföreningen rejält.

   ”Vi måste planera energisystemet efter klimatmålen, inte efter prognoser om ständigt ökad efterfrågan”, säger David Kihlberg chef för klimatavdelningen på Naturskyddsföreningen. Han är oroad över biobränslen får en allt för stor roll i arbetet för att klara klimatmålen.
  ”Vi måste planera energisystemet efter klimatmålen, inte efter prognoser om ständigt ökad efterfrågan”, säger David Kihlberg chef för klimatavdelningen på Naturskyddsföreningen. Han är oroad över biobränslen får en allt för stor roll i arbetet för att klara klimatmålen. FOTO: Fredrik Hjerling

  Biobränslen är aldrig klimatneutrala eller bra för miljön, men de kan ha en acceptabelt låg miljöpåverkan beroende på råvara menar David Kihlberg, chef för klimatavdelningen på Naturskyddsföreningen:

  – För att klara energiomställningen och helt fasa ut fossila bränslen behövs flera olika förnybara energikällor. Vi är idag långt ifrån en hållbar biobränsleproduktion, och de prognoser som görs om ökad efterfrågan framöver är djupt oroande. Om en ökande eller ens konstant biobränsleanvändning ska vara acceptabel så måste politiken kraftfullt styra mot råvaror enbart från en hållbar markanvändning som inte sker på bekostnad av klimat och biologisk mångfald, och efterfrågan behöver regleras så att den anpassas efter tillgången, inte tvärtom.

  Det går att minska utsläppen rejält utan en fortsatt kraftig utbyggnad av biobränsleproduktionen, menar han.

  – Men det förutsätter en ökad effektivisering som första prioritet. Biobränslen är en begränsad resurs som ska användas som övergångslösning och där inga alternativ finns. Idag ses bioenergi ofta som en enkel lösning på klimatomställningen, vilket är en oacceptabel strategi.

  LÄS MER: Ygeman: ”Grön kredit ska öka biobränsleproduktionen”LÄS OCKSÅ: Boom för biobränsle – här är bolagen som satsar

  ”Där är vi inte i dag”

  Om efterfrågan ökar kraftigt är det ett enormt hot mot klimat och biologisk mångfald, menar David Kihlberg.

  – Den stora användningen av palmolja är ett tydligt avskräckande exempel, men även det i stora delar ohållbara skogsbruket i Sverige. Hållbara biobränslen kan bara komma från en hållbar markanvändning, och där är vi inte idag. Därför måste bättre krav på råvarorna ställas. Med ett hållbart skogs- och jordbruk och effektiva resursflöden kan vi producera hållbara biobränslen huvudsakligen från restprodukter, som kan spela en viktig roll i energiomställningen men i begränsad mängd.

  Finns det andra lösningar?

  – En effektivare och minskad energianvändning i alla sektorer tillsammans med ett förbud mot användning av fossila bränslen senast 2030. Vi måste planera energisystemet efter klimatmålen, inte efter prognoser om ständigt ökad efterfrågan. Då kan vi klara en omställning till ett helt hållbart energisystem, inte bara transporter utan även el, värme och industri.

  Går det nå en reducering av utsläppen med 70 procent till 2030 utan en fortsatt kraftig utbyggnad av biobränsleproduktionen?

  – Ja, men det förutsätter en ökad effektivisering som första prioritet. Biobränslen är en begränsad resurs som bara ska användas som övergångslösning och där inga alternativ finns. Idag ses bioenergi ofta som en enkel lösning på klimatomställningen, vilket är en oacceptabel strategi. Det är en begränsad resurs.

  Relaterade artiklar

  Till toppen