Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 december 2017

  Billig mark men sämre villkor

  Att arrendera mark av kommunen kan vara billigare än marknadspriset. Men lantbrukare bör se upp. "Vi har ju rätt mycket restriktioner och många korta avtal", säger Staffan Petersson, på Malmö stad.

  Kartan visar hur mycket mark kommunerna äger. Du kan zooma i kartan och klicka på en kommun för att få fram mer information.

  Malmö stad är den kommun i Sverige som äger mest jordbruksmark, 3 000 hektar åker och bete.

  För de bästa jordarna tar Malmö 3 700 kronor per hektar. Det är under de 4 100 kronor som är medel för Götalands södra slättbygder. Och är långt ifrån de riktiga toppriserna på skånska slätten.

  Men det finns en anledning till arrendena är lägre än marknadspriset.

  Omöjliggör odling

  Malmö stad kräver hänsyn till både miljö och rekreation. Det får inte odlas intill bäckar och vattenhål. Inte vid fornlämningar. Gröna stråk för ridstigar ska lämnas. Alléer anläggs och dammar byggs, vilket påverkar ett rationellt lantbruk.

  Dessutom kan förstås mark som ska exploateras behöva intrång i form av arkeologiska undersökningar som omöjliggör odling.

  – Ibland så blir det lite sämre arrondering och så vidare, och då får man anpassa arrendeavgiften efter det. Det är inte alla arrendatorer som tycker pilevallar är så kul, det påverkar dräneringen på sikt, säger Staffan Petersson.

  Utan skydd

  Av de kommuner i Sverige som äger mest jordbruksmark så tar nio av tio mindre betalt än marknadspriset för jordbruksmark.

  På den bättre jordbruksmarken tar Halmstad uppåt 3 000 kronor per hektar i arrende, och förstås mindre för mark som inte är lika bördig. En bra bit under det statistiska marknadspriset på 4 100 kronor.

  Halmstad arrenderar precis som många andra kommuner ut sin jordbruksmark i korta avtal utan besittningsskydd.

  – Det är stenhårt, du får ett avtal som sträcker sig på nio månader, som inte är förlängningsbart, och det behöver inte sägas upp heller, säger Niclas Simonsson på Halmstads kommun.

  – Har du skött dig, följer föreskrifter och betalar arrendet, då är jordbruksmarken din nästa gång också att hyra.

  Långt från marknadspriset

  Halmstad försöker informera så tidigt som möjligt inför exploatering. Och göra upp med lantbrukaren så att hen kan bruka någon del av marken även om det behöver göras arkeologiska utgrävningar.

  – Vi dealar med dem så att det inte behöver stå orört hela året. Och så får de en arrendeavgift som troligtvis är noll i många fall.

  Arrendet för kommunala arrenden brukar räknas upp med index, även om man sneglar på marknadspriset som både kan gå upp och ned.

  Helsingborg har en intäkt från jordbruksarrendena på 1 960 kronor per hektar, också det långt från marknadspriset.

  – Vi tittar på det, men vi skriver inte om många arrenden. Och man ska ha klart för sig att mycket ligger innanför de stora vägarna. Och för arrendatorn är det ett osäkert arrende. Vi ligger hyfsat till marknadsmässigt, men vi ligger inte i topp, säger Martin Trellman, på Helsingborgs stad, som har 1 379 hektar jordbruksmark.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen