Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 december 2019

  Bi-konflikt i långbänk mörkas av EU-kommissionen

  Handlingar om hur EU:s medlemsländer ställer sig i en utdragen diskussion om bin och växtskyddsmedel lämnas inte ut av EU-kommissionen. Det kritiseras av en annan EU-institution.

   Olika växtskyddsmedels effekter på bin är en omdiskuterad fråga i EU.
  Olika växtskyddsmedels effekter på bin är en omdiskuterad fråga i EU. FOTO: Torbjorn Esping +46702900628

  Ett förslag på ett vägledningsdokument för riskbedömning av växtskyddsmedels effekter på bin har diskuterats av EU:s medlemsländer i över sex år. Förslaget har kommit från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, men medlemsländerna är så splittrade i frågan att det inte har kunnat antas. Den franska miljöorganisationen Pollinis begärde i september förra året ut handlingar i ärendet från EU-kommissionen, den institution som leder arbetet med vägledningen.

  Stort allmänintresse för bin

  EU-kommissionen sa nej, med hänvisning till att det skulle vara skadligt för beslutsprocessen om medlemsländernas ställningstaganden blev offentliga. Miljöorganisationen vände sig då till Europeiska Ombudsmannen, en EU-instans som granskar administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ. Ombudsmannen kom fram till att handlingarna borde lämnas ut. Dels för att frågan om växtskyddsmedel och pollinerare är av stort allmänintresse, och dels för att det inte finns något som hindrar EU-kommissionen från att lämna ut handlingarna.

  Fortsatt vägran

  Det står i och för sig i reglerna för sådana kommittéer som den som hanterar växtskyddsmedel att medlemsländernas positioner inte ska offentliggöras. Men det är, enligt Ombudsmannen, regler som EU-kommissionen själv formulerat, och den kan därför ändra dem. EU-kommissionen har nu upprepade gånger uppmanats att lämna ut handlingarna, men den vägrar fortfarande. Europeiska Ombudsmannen har ingen tvingande makt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen