Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 april

  Betodlare förlorar i domstol – dispensen upphävs

  Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om dispens för växtskyddsmedlet Gaucho. Ett olyckligt beslut som skapar rättsosäkerhet för hela det svenska lantbruket, enligt organisationen Betodlarna.

   Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om nöddispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.
  Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om nöddispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. FOTO: Mostphotos

  I december ansökte Betodlarna om nöddispens för att använda Gaucho, ett växtskyddsmedel som innehåller den förbjudna neonikotinoiden imidakloprid, för betningen av utsädet hos Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen gav dispens som överklagades av Naturskyddsföreningen och Biodlarna till mark- och miljödomstolen. Under tisdagen kom domen där domstolen upphäver Kemikalieinspektionens dispens.

  – Det är alltid noggranna överväganden som måste göras. Det har förts fram argument från båda sidor som vi har gått igenom och sedan har vi tittat på den EU-lagstiftning som gäller, säger Åsa Marklund Anderson, tillförordnad chefsrådman på mark och miljödomstolen.

  ”Oroande för framtiden”

  Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna beklagar beslutet och menar att det har skapar rättosäkerhet för hela lantbruket.

  – Vi ser detta som lite oroväckande för framtiden för svenskt lantbruk när vi inte kan lita på att expertmyndigheters kunskap är tillräcklig för att fatta korrekta beslut, säger han.

  Anders Lindkvist understryker att han har fullt förtroende för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket och deras agerande i processen när det gäller själva dispensansökan såväl som överklagandeproceduren.

  – De har jobbat väldigt seriöst och noggrant inhämtat fakta från olika expertishåll men ändå räcker det inte för domstolen. Vi ser det som väldigt rättsosäkert, säger Anders Lindkvist och menar att det är en principfråga för hela det svenska lantbruket och de dispenser man tvingas leva med. Det gäller inte minst grönsaks- och fruktodlingen.

  Svensk konkurrensnackdel

  Den stoppade dispensen för Gaucho påverkar också konkurrenssituationen för de svenska betodlarna.

  – Av 19 betodlande länder i Europa det här året så var vi 13 som hade fått dispens. Nu är det bara tolv kvar. Från första början tyckte vi att det var positivt, då vi inte blev missgynnade i konkurrensen. Nu är det tvärtom, säger han.

  Anders Lindkvist pekar samtidigt på att dispensen för att använda Gaucho under sådd 2019 hade inneburit ett år extra för att ta fram alternativa lösningar.

  – Som vi skrev redan i dispensansökan vet vi att medlet är förbjudet och kommer att försvinna totalt på sikt. Vi skulle gärna vilja ha haft det här året på oss för att tillsammans med forskningsinstitut och Jordbruksverket utarbeta strategier för insektsbekämpningen när medlet en gång för alla är borta. Nu fick vi inte det och får göra det minst dåliga av situationen, säger han.

  Oklara ekonomiska konsekvenser

  Beslutet i mark- och miljödomstolen om att upphäva dispensen stoppar inte årets betodling då branschen redan valt bort Gaucho eftersom den juridiska processen dragit ut på tiden. För att säkerställa tillgången på utsäde har Betodlarna och Nordic Sugar tagit det säkra före det osäkra och använder preparatet Force för betningen av utsädet.

  Det var väl inte det här utslaget vi hade hoppats på eller förväntat oss. Tack vare ett gott samarbete med Betodlarna och fröföretagen har vi lyckats säkra att vi har frö till den svenska odlingen med alternativ betning. Det är vad vi har att förhålla oss till nu, säger Anders Rydén chef Agricenter Nordic Sugar.

  Det är ännu för tidigt att säga vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av domen. Nu finns bland annat en del Gauchobetat utsäde framställt för den svenska marknaden som inte går att använda.

  – Det är klart att det kommer att kosta pengar, något led i kedjan har förlorat pengar och det är något vi måste hantera. Jag har ännu ingen uppgift om hur stora summor det rör sig om, säger Anders Rydén.

  Kan överklaga

  Kemikalieinspektionen tittar nu över domen för att se om man ska går vidare.

  – Domstolen har inte delat vår bedömning att förutsättningarna för en dispens är uppfyllda. Vi kommer nu analysera domen närmare innan vi tar ställning till om vi ska överklaga den eller inte, säger Björn Malmström, pressansvarig på Kemikalieinspektionen

  Domen kan överklagas fram till 23 april.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen