Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 maj 2019

  Djur och bete matchas ihop i ny tjänst

  Många djurbönder har svårt att hitta bete åt sina djur och samtidigt står andra bönders marker tomma. Nu lanserar länsstyrelserna en tjänst som ska matcha ihop lantbrukare som kan byta tjänster.

   För att vara med i betesförmedlingen behöver markägaren skicka in uppgifter på vilken typ av bete de har, vilken sorts djur de vill ha och hur betesmarkerna är inhägnade.
  För att vara med i betesförmedlingen behöver markägaren skicka in uppgifter på vilken typ av bete de har, vilken sorts djur de vill ha och hur betesmarkerna är inhägnade. FOTO: Mostphotos

  Initiativet kallas ”Betesförmedlingen” och finansieras delvis av EU-pengar. Syftet är att upprätthålla den biologiska mångfalden genom skötsel av betesmarker och slåtterängar. Fredrik Rydhagen, biolog på Länsstyrelsen i Skåne, förklarar att tjänsten också är ett sätt att nå miljömålen.

  – Vi har förhoppningen att det ska resultera i att fler betesdjur totalt sett i landskapet. Det i sin tur kan leda till att det finns förutsättningar att fler naturbetesmarker blir hävdade, skriver han i ett mejl till ATL.

  Bakgrunden är torksommaren 2018 som tvingade en del lantbrukare att nödslakta djur på grund av foderbristen. Samtidigt stod betesmarker obetade och idén att förmedla kontakt mellan djurägare och markägare växte fram.

  Bönder matchas ihop

  För att vara med i betesförmedlingen behöver markägaren skicka in uppgifter på vilken typ av bete de har, vilken sorts djur de vill ha och hur betesmarkerna är inhägnade. Djurbönder ska fylla i vilken sorts djur de har, hur stor areal de behöver samt vilka krav de ställer på stängsel.

  När länsstyrelserna får in anmälningar ska de matcha ihop lantbrukare och förmedla kontaktuppgifter. Men överrenskommelse och avtal står lantbrukarna själva för.

  Tjänsten lanserades den 10 maj och projektet ska pågå 2019-2020. Därefter ska tjänsten utvärderas.

  Relaterade artiklar

  Till toppen