Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 mars

  Beredskap för corona på storgårdar

  Sjuka djurskötare eller maskinförare kan innebära stora problem för driften på ett lantbruksföretag. ATL:s rundringning till några av Sveriges storgårdar visar att oron och beredskapen för coronaviruset ser olika ut från gård till gård.

   Om all min personal skulle stanna hemma för att de känner sig krassliga skulle jag snabbt få problem med skötseln av djuren, säger Mattias Espert till ATL.
  Om all min personal skulle stanna hemma för att de känner sig krassliga skulle jag snabbt få problem med skötseln av djuren, säger Mattias Espert till ATL. FOTO: Hans Dahlgren

  Mattias Espert driver grisproduktion i Skåne med totalt 3 000 suggor och 25 anställda. I nuläget säger han att han inte känner någon större oro för viruset.

  – Jag litar på samhällets experter och försöker följa deras råd. Jag har pratat om det här med personalen, men det är alltid svårt när det handlar om hälsoläget. Om all min personal skulle stanna hemma för att de känner sig krassliga skulle jag snabbt få problem med skötseln av djuren, säger han till ATL.

  Har du någon plan för hur du ska göra om flertalet anställda blir sjuka?

  – Skulle det slå till får jag ta hjälp av utländsk arbetskraft, till exempel från Litauen där jag har kontakter sedan tidigare. Om det skulle bli aktuellt försöker jag hitta en lösning där.

  FOTO: Hans Dahlgren

  ”Inte orolig”

  På Vadsbo Mjölk i Mariestad har vd Johan Ocklind valt att ställa in alla externa besök till gården som en åtgärd för att minska risken för smittspridning.

  – Förra veckan bestämde jag att vi skulle ställa in studiebesök, men nu har vi beslutat att vi tar alla möten över telefon i stället i den mån det går.

  En annan åtgärd är att de cirka 40 anställda inom Vadsbo Mjölk och Vadsbo Växtodling uppmanas att vara försiktiga och rådet är att stanna hemma om man känner sig dålig. Samtidigt säger Johan Ocklind att han utgår från att verksamheten kan hållas i gång med den befintliga personalstyrkan.

  – Vi går in med försiktighetsåtgärder och begränsar besöken. Men jag är inte orolig för verksamheten.

  ”Viktigt att säkra matproduktionen”

  Per Dellrud, ordförande för Sveriges Maskinstationer, vill betona vikten av att behålla lugnet i den oroliga situationen.

  – Vi kan inte drabbas av panik. Det som är viktigt är att man är försiktig och tänker sig för och följer myndigheternas rekommendationer.

  Vad kan ni vidta för åtgärder om anställda på maskinstationerna blir sjuka?

  – Vi behöver ha en plan b och om folk blir sjuka måste vi hjälpas åt. Att säkra matproduktionen är viktigt och det får vi se till att lösa. Vårbruket drar inte i gång på alla håll samtidigt och om det skulle bli sjukdomsfall kan det bli aktuellt att de som är friska får flytta på sig och hjälpa till. Men det är svårt att sia om vad som kan komma att hända längre fram.

  Skabernäs prissäkrar

  Fredrik Janson, styrelseordförande för växtodlingsföretaget Skabernäs i Skåne, berättar att man snabbt tog beslut om att säkra spannmålspriserna för året och även en stor del av nästa års skörd.

  – Att prissäkra är en del av policyn och om vi får en normalskörd kommer det inte bli så dramatiskt. Då blir det ett bra år för Skabernäs.

  Skabernäs vd Sören Tang som tillträdde i början av året säger att ledningen på ett gemensamt möte med de anställda har diskuterat rutiner för att undvika smittspridning.

  – Vi håller oss lugna. Det är svårt att säga vad som kommer att hända, men många av våra anställda ser fram emot vårbruket och vi hoppas att det ska flyta på enligt plan och utan avbrott.

   Skabernäs vd Sören Tang.
  Skabernäs vd Sören Tang. FOTO: Jonatan Jacobson

  Fakta: Råd till arbetsgivare och anställda

  • Folkhälsomyndighetens råd är att stanna hemma om du är sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk då det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

  • Att tvätta händerna är viktigt då mittämnen fastnar lätt på händer. Att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, är en viktig åtgärd enligt Folkhälsomyndigheten.

  • Som arbetsgivare ska du göra en riskbedömning för hur eventuell smitta ska hanteras. Du som arbetsgivare ska informera anställda om vad som gäller.

  • Om smitta konstaterats har arbetstagaren rätt till smittbärarpenning. Då är arbetstagaren skyldig att stanna hemma.

  • En arbetstagare kan inte välja att stanna hemma från jobbet av rädsla för att bli smittad av viruset.

  • Den som är anställd och som står till förfogande för arbete har rätt till lön även om arbetsgivaren säger att personen inte ska komma till arbetet. Nu har regeringen lagt fram förslag om införande av korttidspermittering där staten står för en större del av arbetsgivarens lönekostnader om arbetstagaren befrias från arbetsuppgifter.

  Källa: Folkhälsomyndigheten, Kommunal.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen