Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 november

  Befarad brist på ekosoja uteblev

  Den akuta brist på ekologisk foderråvara som det flaggades för i våras blev aldrig verklighet. Men det går trots det inte att helt blåsa faran över, menar företrädare för foderindustrin.

   Den befarade bristen på ekologisk soja uteblev.
  Den befarade bristen på ekologisk soja uteblev. FOTO: Science Photo Library/TT

  I början av coronapandemin, när de internationella transporterna inte fungerade som vanligt, varnade branschorganisationen Foder och Spannmål för att den ekologiska sojan skulle ta slut inom två månader. Ett halvår senare kan det konstateras att farhågorna inte besannades.

  – Nervositetsgraden är fortfarande på en hög nivå men inte på samma sätt som i våras. Då kom allt som en överraskning. Nu är branschen mer beredd på att hantera situationen, säger Erik Hartman, vd på Foder och Spannmål.

  Efter coronautbrottet i Kina i slutet av 2019 stannade delar av landets ekologiska sojaproduktion av, och därmed även leveranserna. Ingen visste när produktionen skulle komma igång igen och för varje dag ökade oron för att lagren av ekosoja i Sverige skulle sina.

  – I april var bristen ett konkret hot och vi varnade för att lagren skulle ta slut inom två månader. Samtidigt fanns det foderföretag som arbetade mot en mycket kortare tidshorisont än så, bara några veckor, säger Erik Hartman.

  De företag som var under störst press lyckades undvika brist tack vare att de fick hjälp av andra, berättar han.

  – Men den enskilda anledningen att vi slapp en akut brist var att vi till slut fick loss en del kvantiteter ekosoja. Jag tror de kom från Indien. Innan dess levde vi ur hand i mun.

  Ingen dispens

  Samtidigt som Foder och Spannmål varnade för brist på ekosoja fördes diskussioner med Jordbruksverket om dispens. Branschföreningen ville att foderföretagen skulle få tillstånd att använda en högre andel konventionella proteinråvaror i ekofodret än de 5 procent som normalt är tillåtet för att kunna hålla igång foderproduktionen, ett förslag som även förts fram av EU-kommissionen. Enligt EU:s förordning för ekologisk produktion är det möjligt att göra undantag för att använda icke-ekologiskt foder under en begränsad tid, för enskilda aktörer och för ett särskilt område, förutsatt att specifika kriterier uppfylls.

  I juni stod det dock klart att inga dispenser skulle medges. Och nu är dispensfrågan inte längre aktuell, uppger Erik Hartman.

   Erik Hartman, vd för branschorganisationen Foder och Spannmål.
  Erik Hartman, vd för branschorganisationen Foder och Spannmål. FOTO: Göran Berglund

  Faran är inte över

  Enligt Foder och Spannmåls egen statistik importerade foderindustrin i Sverige cirka 240 000 ton soja under 2019, varav 50 000 ton ekologisk.

  – Jag har ännu inga siffror för 2020, men om jag spekulerar så kommer vi att se en sjunkande volym av importerad soja det här året, säger Erik Hartman.

  Men han vill inte blåsa faran över.

  – Den stora bilden är att flödena av ekosoja fungerar relativt väl, även om inget är problemfritt. Till exempel har priserna till och från under perioden varit höga.

  I våras hade Erik Hartman avstämningar med Foder och Spannmåls medlemsföretag varje vecka, men det behövs inte längre.

  – Jag frågade nyligen medlemmarna om ekosojan och svaren jag fått visar att inget företag upplever någon akut situation just nu. De tycker att läget är hanterbart, säger han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen