Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 juli 2019

  Bayer välkomnar lindrande glyfosatdom

  Bayer välkomnar ett nytt utslag i en domstol i Kalifornien om lindring av skadestånd på 2 miljarder dollar som skulle tillfalla ett par med cancer som hävdats vara orsakad av det kontroversiella ogräsbekämpningsmedlet Roundup.

  FOTO: Alex Milan Tracy/TT

  Tyska Bayer ges möjlighet till en ny rättegång om inte bolaget når förlikning med motparten vid en skadeståndsförhandling på fredagen, framgår av domarens 15-sidiga utslag.

  ”Rättens utslag om föreslagna ändringar i skadeståndsfrågan är ett steg i rätt riktning. Vi kommer dock vänta med vidare uttalanden tills ett slutligt besked i frågan är klart”, skrev Bayer i ett uttalande till Reuters på fredagen.

  Marknaden reagerade positivt på domstolsutfallet och aktien öppnade 2 procent upp på negativ Frankfurtbörs på fredagen. Fram emot eftermiddagen hade uppgången dock avtagit till cirka 0,5 procent.

  13 400 stämningar

  Enligt ett juryutslag ansågs det ovedersägligt så att det amerikanska parets non-Hodgkins lymfom orsakats av Roundup, ett ogräsbekämpningsmedel som föll in i Bayers patentportfölj efter förvärvet av amerikanska konkurrenten Monsanto. Bayer har dock bjudit hårdnackat motstånd till alla de 13 400 stämningar som haglat in mot bolaget. Slutsatserna som de domar som fallit i ärendet har varit grundade på falsk bevisning, har Bayer hävdat.

  Det cancerdrabbade paret, som använt Roundup på sina ägor mellan 1975 och 2011, tillerkändes 1 miljard dollar vardera i skadestånd samt 18 respektive 37 miljoner dollar för lidande. Non-Hodgkins lymfom kännetecknas av okontrollerad tillväxt i lymfvävnad som är avgörande för kroppens immunförsvar.

  I ett separat mål sänkte en federal domare skadeståndet i ett annat fall där en man anklagar det glyfosatbaserade bekämpningsmedlet för sin cancerdiagnos till 25 miljoner dollar, från tidigare 80 miljoner. Bayers talan om att rättegången ska tas om fick dock inget gehör.

  Oenighet om Glyfosat

  Glyfosat är ett ämne vars eventuella skadlighet myndigheter runt om i världen ännu inte kunnat nå enighet om.

  Substansen listades som cancerogen av FN:s världshälsoorganisation WHO:s cancerforskningsenhet 2015. Amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA hävdade sig dock i en utredning som presenterades i maj ha gått igenom en avsevärt större informationsmängd än WHO och kommit fram till att det ”inte är troligt att Roundup är cancerogent”.

  Ogräsmedlet används inom jordbruk och kan lämna rester i livsmedel och vatten liksom i offentliga parkmiljöer. Svenska producenter får i huvudsak bara använda glyfosat efter skörd och före sådd, men medlet brukas ändå i stora mängder. Försäljningen av glyfosat i Sverige uppgick till 485 ton under 2017, enligt Kemikalieinspektionen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen