Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 april 2017

  Bästa tipsen för vårens SAM-ansökan

  Sista ansökningsdag för SAM Internet är den 4 maj. Här lyfter EU-rådgivare Ingemar Henningsson, HIR Skåne, några av förändringarna inför det nya året med EU-stöd.

   Ingemar Henningsson är EU-rådgivare vid HIR Skåne.
  Ingemar Henningsson är EU-rådgivare vid HIR Skåne. FOTO: Malin Eborn

  Ingemar Henningsson är EU-rådgivare vid HIR Skåne och här tipsar han om SAM-nyheter inför årets ansökan. Detta är en artikel från tidningen Lantmannen.

  Skaffa dig e-legitimation

  1. En viktig skillnad jämfört med tidigare är att det inte längre går att logga in på SAM Internet med lösenord. Från och med i år krävs e-legitimation. Var ute i god tid att skaffa detta. Den 3 maj kan det vara för sent! Gör du inte din ansökan själv måste du skriva en fullmakt, så att den som gör ansökan, ska kunna använda sin egen e-legitimation.

  Putsa trädorna i tid

  2. När det gäller gårdsstödet är det inga stora förändringar. Utvecklingen går vidare mot utjämningen som ska vara slutförd 2020. Tänk på att trädorna måste vara putsade innan den 31 oktober (det råder putsningsförbud mellan den 1 mars och 30 juni för att skydda häckande fåglar). Det händer allt för ofta att avsides skiften som ligger i träda glöms bort att putsas. Då blir trädan underkänd, det blir arealfel och görs felet två år i streck blir blocket struket. Då blir det mycket besvärligt att få in den i ansökan igen.

  Håll koll på förgröningsstöd

  3. Ändringar i förgröningsstödet införs enligt Jordbruksverket inte förrän 2018. Då kan det bli stopp för kemisk bekämpning på den ekologiska fokusarealen (EFA). Träda, ärtor och bönor samt vallinsådd får inte besprutas under hållandeperioden. Förslaget att de obrukade fältkanterna skulle utökas till 2 meter slopades så nu är kravet tillbaka på 1 meter igen. Ytterligare en förändring inför 2018 är att det kommer tillåtas en blandning mellan spannmål och kvävefixerande växter på EFA-arealen så länge den kvävefixerande grödan dominerar.

  Nya planer för betesmarksstöd

  4. Nu har förslag på nya åtagandeplaner för betesmarksstödet blivit klara. Förslagen finns bara på SAM-internet och kommer inte att skickas ut på post. En del av betesmarkerna som hade särskilda värden och särskild skötsel har ramlat ner till allmän skötsel eftersom reglerna för hur många sällsynta växter som krävs har ändrats.

  Ny chans till stöd för skyddszon

  5. Skyddszonsstödet var det inte många som ville ha i fjol! När alltfler bekämpningsmedel fick krav på sig att ha en 10 meter gräsbevuxen kantzon gick det inte längre att få ersättning för skyddszoner på dessa arealer. I november backade Kemikalieinspektionen och beslutade att inga nya växtskyddsmedel ska få detta villkor. Under våren har omregistrering gjorts för nästan samtliga växtskyddsmedel som hade villkoret. Detta öppnar för nya möjligheter att söka ersättning för skyddszoner.

  Viktigt att rätta till felen!

  6. Från och med den 22 augusti 2016 blev avdragen lägre om man redovisat för mycket areal i SAM-ansökan jämfört med vad länsstyrelsen godkänner. Det gäller gårdsstödet, stödet till unga lantbrukare och kompensationsstödet. De nya reglerna innebär också att det bara går att få ett halvt avdrag första gången du har ett arealfel, om det är ett mindre fel. Det här kallas att få ett gult kort. Nästa år måste länsstyrelsen komma ut och kontrollera det. Om de mot förmodan hittar samma fel eller ett lika stort fel blir straffet en ned dragningen av stödet med 1,5 gånger arealfelet plus 0,75 gånger arealfelet från första året. Så har du haft ett litet fel första året måste du absolut göra allt för att ställa det till rätta!

  Kolla att du har fått rätt avdrag

  7. De nya reglerna med lägre avdrag gäller alla utbetalningar av gårdsstöd som skett efter den 22/8 2016 oberoende av om det är 2015 eller 2016 års stöd. Har du ett stöd som betalats ut efter detta datum och har haft ett arealfel innan, kontrollera då extra noga att ni fått rätt avdrag eftersom det finns risk av avdragen gjorts efter det gamla systemet.

  Krav på att verka klövar justeras

  8. Djurvälfärdsersättningarna har tidigare skickats in med blankett men ska nu ligga inne i SAM Internet. Här görs en marginell ändring 2017. Kravet på att korna ska verkas två gånger per år ändras till en gång per år. Utgångspunkten är fortfarande att korna ska verkas två gånger men om klövvårdaren vid besiktning bedömer att det inte finns något behov att verka enstaka klövar en gång till räcker det med besiktningen.

  Startstöd för unga företagare

  9. Den som är under fyrtio år kan få startstöd på 250 000 kronor om man vill starta eller ta över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Stödet måste sökas inom sex månader sedan man etablerat sig. Tänk på att inte dra igång ett hobbylantbruk innan du vill etablera dig som heltidslantbrukare och tänker söka stödet. Etablering kan faktiskt innebära att man har börjat med så lite som en ko eller ett hektar.

  Sök stöd först – starta sedan

  10. Investeringsstöd är en segdragen historia. Men när det gäller investeringsstödet är det väldigt viktigt att ansöka innan du har fått en faktura. Har du satt igång, fått en faktura och sedan kommer på att du ska söka investeringsstöd är det tyvärr för sent. Det allra första du ska göra innan du sätter igång med dina planer är att göra en ansökan om investeringsstöd.

  Detta är en exklusiv artikel från Lantmannen nummer 3 2017.

  Teckna en prenumeration här – så missar du inget!

  Relaterade artiklar

  Till toppen