Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 januari 1999

  Bakterie ersätter kemiska betningsmedel

  Merparten av Lantmännens vårkorn kommer i år att betas biologiskt. Det är det svenska preparatet Cedomon som visat så goda resultat att det nu börjar ersätta traditionell kemi.

  Förra året betades 60 000 av Odals 150 000 hektar korn biologiskt.
  – Vi betar efter behov och kommer att använda Cedomon där det är lämpligt. Men så mycket kan jag säga att det i år rör sig om större delen av kornutsädet, säger Lage Ringstad, utsädesansvarig på Odal.
  Även Skånska Lantmännen kommer att öka sin biologiska betning av korn, från cirka fem procent av det sålda utsädet till 30 procent.
  – Det blir i den mån det går. Vi har en del utsädesburna sjukdomar som naket sot här nere och där fungerar inte Cedomon, säger Gunnar Anderberg, produktionschef på Skånska Lantmännens utsädesanläggning i Eslöv.
  Även HBKL har problem med naket sot efter förra sommarens väderlek och den biologiska betningen kommer därför att minska.
  – Förra året betades ungefär 90 procent av kornutsädet med Cedomon. I år tvingas vi tyvärr minska till 15 procent, resten betas med systemiska medel, konstaterar Thomas Karlsson, produktchef för utsäde.
  Bra mot strimsjuka
  Några års försök visar att den biologiska betningen med Cedomon är verksam mot de flesta utsädesburna sjukdomar. Till exempel kornets bladfläcksjuka och strimsjuka. På flygsotsmittade partier fungerar Cedomon däremot inte.
  Preparatet innehåller jordbakterien Pseudomonas clororaphis, en organism som selekterats fram av professor Berndt Gerhardsson och hans forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. 1997 bildade SLR dotterbolaget BioAgri AB för att utveckla och marknadsföra bakterien under namnet Cedomon.
  Cedomon är godkänt av Kemikalieinspektionen som biologisk pesticid i Sverige och även registrerat i Norge.
  – Vi hoppas nu på ett godkännande för registrering inom EU, säger BioAgris vd Stefan Färlin.
  Enligt Berndt Gerhardsson har Cedomon utvecklats för användning även i vete, men ännu återstår flera år av fältförsök innan preparatet släpps kommersiellt. Tester pågår även i ris.

  Marianne Persson

  Relaterade artiklar

  Till toppen